Calmivet

Anestezice - Calmivet

compozitie: Acepromazina

specii tinta: cabaline, caine si pisica

Prezentare Cod produs Pret
Calmivet 50 ml 35.00 RON

Compoziţie:

Acepromazină maleat ............................0,500 g

Alcool benzilic ...............................................1 g

Excipienţi.................................................100 ml

Utilizare: cale intramusculara sau intravenoasa

Proprietăţi:

Substanţa activă din Calmivet injectabil, Acepromazina maleat prezintă următoarele caracteristici:

- O acţiune predominant subcorticală la nivelul hipotalamusului, de tip adrenalitic (simpatolitic).

- O acţiune de depresivă inhibitoare asupra componentelor sistemului mezoencefalic ce controlează metabolismul de bază, temperatura corpului, tonusul vaso-motor şi centrul vomitiv.

- O acţiune de depresivă (inhibitoare) asupra sistemului nervos central şi periferic.

Aceste proprietăţi generale produc următoarele acţiuni terapeutice:

- Acţiune neuroplegică: inhibarea fenomenelor adrenergice (hipertermie, hipertensiune, tahicardie) în timpul fazei hipersimpaticotonice a stresului, reducerea reflexului de vomă.

- Acţiune psihică: se observă o anumită stare de indiferenţă şi o lipsă de interes, urmate de dispariţia agitaţiei şi a agresivităţii cauzate de factori ambientali sau de origine centrală sau centro-medulară.

- Efecte asupra motricităţii: relaxare musculară şi nervoasă, diminuarea reflexelor şi a percepţiei durerii.

Specii ţintă:

Cai de curse şi agrement

Pisici

Câini

Indicaţii de folosire, în funcţie de speciile ţintă:

Pre-anestezie

Tranchilizare

Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune:

Vezi contraindicaţiile.

Posologie:

CAI DE CURSE ŞI DE AGREMENT

Sedare uşoară sau preanestezie

i.v. 1 ml Calmivet (5mg acepromazina) / 100 kg

i.m. 2 ml Calmivet (5mg acepromazina) / 100 kg

Sedare profundă

i.v. 2 ml Calmivet (10mg acepromazina) / 100 kg

i.m. 4 ml Calmivet (20mg acepromazina) / 100 kg

CÂINI – PISICI

Sedare uşoară sau preanestezie

i.v. ,i.m. 0,5 ml Calmivet (2,5 mg acepromazina) / 10 kg

Sedare profundă

i.v. ,i.m. 1 ml Calmivet (5 mg acepromazina) / 10 kg

Mod de administrare:

Cale intravenoasă: Timp de latenţă scurt: 5 – 7 minute.

Cale intramusculară: timp de latenţă: 20 – 30 minute.

Durata acţiunii este sensibil egală pentru diferitele moduri de administrare: în medie, 10 ore.

Recomandări:

Dozajul este individualizat la fiecare animal.

Premedicaţia în vederea anesteziei generale se va face în limitele dozelor indicate în rubricile „Sedare uşoarăsau Preanestezie”.

A se administra în doze reduse şi cu precauţie în situaţie de sindrom hemoragic sau post- hemoragic, în situaţie de depresie gravă, în manifestările alergice puternice, în afecţiuni cardice sau hepatice.

Contraindicaţii:

A nu se administra la animalele a căror carne şi / sau produse sunt destinate consumului uman.

A nu se utiliza împreună cu substanţele organo-fosforice şi cu clorhidratul de procaină, cărora le potenţează toxicitatea.

Timp de aşteptare: vezi rubrica „Contraindicaţii”.

Flacon de 50 ml

Termen de valabilitate: 3 ani

Producator: VETOQUINOL S.A., BP 189, 70204 LURE CEDEX - France

Partenerul medicilor veterinari si al crescatorilor de animale.
 
medicamente veterinare  | 2009
powered by EMERiGOS
web design oradea