Actionis

Antibiotice - Actionis

compozitie: Ceftiofur

specii tinta: bovine, suine

Prezentare Cod produs Pret
Actionis 100 ml 87.00 RON
Actionis 250 ml 185.00 RON

Compoziţia calitativă şi cantitativă

1 ml produs conţine:

Substanţă activă : Ceftiofur (sub formă de clorhidrat) 50 mg

Excipient (excipienţi): Aluminiu monostearat, polisorbat 80, trigliceride cu catenã medie

Forma farmaceutică

Suspensie injectabilă uleioasă, de culoare albă, sau galben pal.

Proprietăţi farmacologice:

Ceftiofur este o cefalosporină de generaţia a treia, care este activă împotriva multor bacterii Gram pozitive şi Gram negative, incluzând tulpinile producătoare de beta-lactamaze. Ceftiofurul acţionează prin inhibarea sintezei peretelui celular bacterian, astfel exercitând proprietăţi bactericide. Sinteza peretelui celular este dependentă de enzimele denumite proteine de legare a penicilinelor (PBP). Bacteriile dezvoltă rezistenţă la cefalosporine prin 4 mecanisme de bază: 1) modificarea sau dobândirea de proteine care leagă penicilinele insensibile la un betalactam, de altfel eficient; 2) modificarea permeabilităţii celulei la betalactamice; 3) producerea de betalactamaze care separă inelul betalactamic al moleculei, sau 4) prin eflux activ. Unele betalactamaze, dovedite ca existând în microorganismele Gram negative enterice, pot conferi valori crescute ale CMI în diferite grade la cefalosporinele din generaţia a treia si a patra, precum si la peniciline, ampiciline, combinaţii cu inhibitori de betalactamaze si prima si a doua generaţie de cefalosporine. Ceftiofurul este activ împotriva următoarelor microorganisme implicate în bolile respiratorii la suine: Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae şi Streptococcus suis. Bordetella bronchiseptica este intrinsec nesusceptibilă la ceftiofur. Este, de asemenea, activ împotriva bacteriilor implicate în bolile respiratorii la bovine: Pasteurella multocida, Marmheimia haemolytica, Histophilus somni (anterior denumită Haemophilus somnus); împotriva bacteriilor implicate în pododermatita supurativă acută la bovine (necrobaciloza interdigitală): Fusobacterium necrophorum, Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica); şi împotriva bacteriilor asociate cu metrita acută post-partum (puerperală) la bovine: Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes şi Fusobacterium necrophorum.

Particularităţi farmacocinetice

După administrare, ceftiofur este metabolizat rapid în desfuroilceftiofur, principalul metabolit activ. Desfuroilceftiofur are o activitate antimicrobiană similară cu a ceftiofurului împotriva bacteriilor responsabile de infecţiile respiratorii la animale. Metabolitul activ este legat reversibil de proteinele plasmatice. Datorită transportului cu aceste proteine, metabolitul concentrat la locul injecţiei este activ şi rămâne activ chiar şi în prezenţa ţesuturilor necrotice şi detritusurilor. La porcii cărora le-a fost administrată o singură doză de 3 mg/kg g.c., concentraţiile maxime plasmatice de 11,8 ± l,67pg/ml au fost atinse după 2 ore, timpul de eliminare prin înjumãtãţire t ½ la desfuroilceftiofur a fost de 16.7 ± 2,3 ore. Nu s-a observant nicio acumulare de desfuroilceftiofur după doza de 3 mg/kg g.v./zi administrată zilnic rimp de 3 zile.

Elimiarea s-a produs în principal prin urină (peste 70%). Media concentraţiilor de ceftiofur regăsit în fecale a fost de 12-15%.

Ceftiofur este complet biodisponibil după administrarea intramusculară.

După o singura administrare de 1 mg/kg doză administrată subcutanat la bovine, nivelele maxime plasmatice de 2,85 ± 1,11 pg/mi sunt atinse după 2 ore de la administrare. La vacile sănătoase concentraţia maximă de 2,25 ± 0,79 pg/ml a fost atinsă la nivelul endometrului după 5 ± 2 ore de !a administrare. Concentraţia maximă atinsă la nivelul carunculilor şi a iohiilor la vacile sănătoase au fost de 1,11 ± 0,24 pg/ml şi respectiv de 0,98 ± 0,25 pg/mL. Timpul de înjumătăţire la eliminare (t 1/2) a desfuroilceftiofur este de 11,5 ± 2,57 ore. Nu s-a observat nici o acumulare a desfuroilceftiofur după administrarea timp de 5 zile. Eliminarea ceftiofurului s-a produs în principal prin urină (mai mult de 55%), 31% din doză a fost regăsită în fecale.

Ceftiofur este complet biodisponibil după administrarea subcutanată.

Specii ţintă:

Suine şi bovine.

Indicaţii terapeutice:

Tratarea infectiilor produse de germeni sensibili la cefalosporine.

Suine: Tratamentul afectiunilor respiratorii bacteriene asociate cu Pasteurella multocida , Actinobacillus pleuropneumoniae si Streptococcus suis sensibile la ceftiofur

Bovine: Tratamentul afectiunilor respiratorii bacteriene asociate cu Mannheimia haemolityca (fosta Pasteurella haemolityca), Pasteurella multocida si Histophillus somni (fosta Haemophillus somnus) sensibile la ceftiofur. Tratametul necrobacilozei interdigitale acute (panariţiu, pododermatitã supuratã) asociatã cu Fusobacterium necrophorum si Bacterioides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica), sensibile la ceftiofur. Tratamentul componentei bacteriene a metritei acute post partum (puerperalã) pânã la 10 zile de la fãtare asociatã cu Escherichia coli, Actinobacterium pyogenes şi Fusobacterium necrophorum sensibile la ceftiofur.

Cantităţi de administrat şi calea de administrare

Pentru suine:

3 mg ceftiofur/kg greutate corporală/zi timp de 3 zile prin injectare intramusculară, echivalent cu 1 ml de produs medicinal veterinar/16 kg greutate corporală la fiecare injecţie / zi.

Pentru bovine:

Tratamentul bolilor respiratorii: 1 ml suspensie / 50 kg greutate corporală / zi; se administrează prin injectare subcutanată, fiind echivalentul a 1,0 mg de Ceftiofur / kg greutate corporală / zi, timp de 3-5 zile.

Tratamentul necrobacilozei interdigitale:1 ml suspensie / 50 kg greutate corporală / zi; se administrează prin injectare subcutanată, fiind echivalentul a 1,0 mg de Ceftiofur / kg greutate corporală / zi, timp de 3 zile.

Tratamentul metritei acute post partum in primele 10 zile dupa fatare: 1 ml suspensie / 50 kg greutate corporală / zi; se administrează prin injectare subcutanată, fiind echivalentul a 1,0 mg de Ceftiofur / kg greutate corporală / zi, timp de 5 zile. In unele cazuri poate fi necesar un tratament suplimentar de susţinere. Durata tratamentului poate sa fie modificata la recomandarea medicului veterinar.

Recomandari privind administrarea corecta:

Agitati flaconul inainte de utilizare timp de un minut sau pâna cand produsul este repus în stare de suspensie. Pentru a asigura o dozare corecta greutatea corporala trebuie determinata cu acuratete pentru a evita subdozarea. Dopul flaconului nu trebuie sa fie intepat de mai mult de 20 ori. Nu trebuie administrat mai mult de 5 ml în acelaşi loc de injectare intramusculară la suine sau 10 ml în acelaşi loc de injectare subcutanată la bovine. Injecţiile ulterioare trebuie administrate în locuri diferite. Se agită puternic produsul înainte de utilizare, timp de 1 minut sau până la readucerea produsului în suspensie. Utilizatorul trebuie să selecteze cea mai adecvată dimensiune a flaconului.

Contraindicaţii:

A nu se utiliza la animalele care anterior au manifestat hipersensibilitate la ceftiofur şi la alte antibiotice betalactamice sau la oricare dintre excipienţi. Nu se utilizează în caz de rezistenţă cunoscută la substanţa activă sau la alte antibiotice betalactamice. Nu injectaţi intravenos. A nu se utiliza la păsări de curte (inclusiv în ouă) din cauza riscului de răspândire a rezistenţei antimicrobiene la om.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

ACTIONIS selectează pentru rezistenţă antimicrobiană bacterii cum ar fi cele purtătoare de beta-lactamaze cu spectru larg (ESBL) şi poate constitui un risc pentru sănătatea umană în căzui în care aceste tulpini sunt diseminate la om, de exemplu, prin alimente. Din acest: motiv, utilizarea ACTIONIS ar trebui să fie rezervată pentru tratamentul stărilor clinice care au răspuns slab, sau se aşteaptă să răspundă slab (aici ne referim la cazurile supraacute atunci când tratamentul trebuie iniţiat fără diagnostic bacteriologic), atunci când produsul este utilizat la primul tratament ar trebui să fie luate în considerare politicile antirnicrobiene oficiale, naţionale şi regionale. Utilizarea sporită, inclusiv utilizarea neconformă, cu instrucţiunile RCP-ului, poate creşte prevalenţa rezistentei A nu se utiliza profilactic în caz de retenţie placentară.

Agitaţi puternic produsul înainte de utilizare (circa 1 minut) până la refacerea suspensiei

Supradozare (simptome, proceduri de urgenta, antidoturi), după caz

La suine, toxicitatea redusă a ceftiofurului a fost demonstrată prin administrarea de ceftiofur sodic în doza de 8 ori mai mare decât doza terapeutică, timp de 15 zile, intramuscular.

La bovine nu s-au observat semne toxice sistemice după administrarea unei supradoze pe cale parenterală.

Incompatibilităţi

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare

Timp de asteptare:

Suine:

Carne si organe: 5 zile.

Bovine:

Carne si organe: 6 zile.

Lapte: Nu se impun restricţii în ceea ce priveşte laptele, în timpul perioadei de lactaţie a bovinelor (0 zile termen de aşteptare la lapte).

Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

Precauţii speciale pentru depozitare

A nu se lãsa la indemana sau in văzul copiilor.

A se păstră in ambalajul de carton pentru a se proteja de lumina.

A nu se utiliza după data de expirare marcata pe ambalajul primar si cel secundar. Perioada de valabilitate după prima deschidere a flaconului: 28 zile.

Prezentare

Flacon de 100 ml sau 250 ml din sticlă incolora tip 2 cu dop de cauciuc din bromobutil şi capac din aluminiu. Ambalaj secundar: cutie de carton ce conţine 1 flacon de 100 ml/cutie de carton ce conţine 1 flacon de 250 ml.

Producator:

Laboratorios SYVA S.A., Av. Parroco Pablo Diez, 49-57-24010–LEON-SPANIA

Distribuitor:

S.C. Advance Vet S.R.L. Cluj Napoca, pta 1 Mai nr 1-3, Incinta Carbochim, tel 0264-437407 “Partenerul medicilor veterinari”

Numarul autorizatiei de comercializare

140192

Partenerul medicilor veterinari si al crescatorilor de animale.
 
medicamente veterinare  | 2009
powered by EMERiGOS
web design oradea