Ceftiomax

Antibiotice - Ceftiomax

compozitie: Ceftiofur

specii tinta: bovine, suine

Prezentare Cod produs Pret
Ceftiomax 100 ml 82.00 RON

Compoziţia calitativă şi cantitativă

1 ml produs conţine:

Substanţă activă :

Ceftiofur (sub formă de clorhidrat) 50 mg

Excipient (excipienţi):

Lecitină din soia hidrogenată, sorbitan oleat, ulei din seminţe de bumbac

Forma farmaceutică

Suspensie injectabilă uleioasă, de culoare albă până la gălbuie.

Proprietăţi farmacologice:

Ceftiofur este o cefalosporină de generaţia a treia, care este activă împotriva multor bacterii Gram pozitive şi Gram negative, incluzând tulpinile producătoare de beta- lactamaze. Ceftiofurul acţionează prin inhibarea sintezei peretelui celular bacterian, astfel exercitând proprietăţi bactericide. Sinteza peretelui celular este dependentă de enzimele denumite proteine de legare a penicilinelor (PBP). Bacteriile dezvoltă rezistenţă la cefalosporine prin 4 mecanisme de bază: 1) modificarea sau dobândirea de proteine care leagă penicilinele insensibile la un betalactam, de altfel eficient; 2) modificarea permeabilităţii celulei la betalactamice; 3) producerea de betalactamaze care separă inelul betalactamic al moleculei, sau 4) prin eflux activ. Unele betalactamaze, dovedite ca existând în microorganismele Gram negative enterice, pot conferi valori crescute ale CMI în diferite grade la cefalosporinele din generaţia a treia si a patra, precum si la peniciline, ampiciline, combinaţii cu inhibitori de betalactamaze si prima si a doua generaţie de cefalosporine. Ceftiofurul este activ împotriva următoarelor microorganisme implicate în bolile respiratorii la suine: Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae şi Streptococcus suis. Bordetella bronchiseptica este intrinsec nesusceptibilă la ceftiofur. Este, de asemenea, activ împotriva bacteriilor implicate în bolile respiratorii la bovine: Pasteurella multocida, Marmheimia haemolytica, Histophilus somni (anterior denumită Haemophilus somnus); împotriva bacteriilor implicate în pododermatita supurativă acută la bovine (necrobaciloza interdigitală): Fusobacterium necrophorum, Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica); şi împotriva bacteriilor asociate cu metrita acută post-partum (puerperală) la bovine: Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes şi Fusobacterium necrophorum.

Particularităţi farmacocinetice

După administrare, ceftiofur este rapid metabolizat în desfuroil-ceftiofur, principalul metabolit activ.

Desfuroil-ceftiofur are o activitate antimicrobiană similară cu a ceftiofurului împotriva bacteriilor implicate în bolile respiratorii la animale. La porcii la care s-a administrat o singură doză intramusculară de produs de 3 mg ceftiofur/ kg greutate corporală, concentraţiile plasmatice maxime de 12.2 pg/mL au fost atinse după o oră; Timpul de înjumătăţire (ty2) al desfuroil-ceftiofurului a fost de 19.8 ore. Eliminarea a avut loc în principal prin urină (mai mult de 70 %). Aproximativ 12-15 % din medicament este recuperat în medie din materiile fecale. Ceftiofurul este complet biodisponibil după administrarea pe cale intramusculară. După o singură doză de produs de 1 mg de ceftiofur administrată subcutanat la bovine, concentraţiile plasmatice maxime de 2.80 pg/mL au fost atinse în decurs de 3 ore de la administrare. Timpul de înjumătăţire (ty2) al desfuroil-ceftiofurului la bovine este de 10.3 ore. Eliminarea a avut loc în principal prin urină (mai mult de 55 %); 31 % din doză a fost regăsită în materiile fecale. Ceftiofurul este complet biodisponibil după administrarea pe cale subcutanată.

Specii ţintă:

Suine şi bovine.

Indicaţii terapeutice:

In tratarea infectiilor produse de germeni sensibili la cefalosporine.

Suine: Tratamentul afectiunilor respiratorii bacteriene asociate cu Pasteurella multocida , Actinobacillus pleuropneumoniae si Streptococcus suis sensibile la ceftiofur

Bovine:

Tratamentul afectiunilor respiratorii bacteriene asociate cu Mannheimia haemolityca (fosta Pasteurella haemolityca), Pasteurella multocida si Histophillus somni (fosta Haemophillus somnus) sensibile la ceftiofur. Tratametul necrobacilozei interdigitale acute (panariţiu, pododermatitã supuratã) asociatã cu Fusobacterium necrophorum si Bacterioides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica), sensibile la ceftiofur. Tratamentul componentei bacteriene a metritei acute post partum (puerperalã) pânã la 10 zile de la fãtare asociatã cu Escherichia coli, Actinobacterium pyogenes şi Fusobacterium necrophorum sensibile la ceftiofur.

Contraindicaţii:

A nu se utiliza la animalele care anterior au manifestat hipersensibilitate la ceftiofur şi la alte antibiotice betalactamice sau la oricare dintre excipienţi. Nu se utilizează în caz de rezistenţă cunoscută la substanţa activă sau la alte antibiotice betalactamice. Nu injectaţi intravenos. A nu se utiliza la păsări de curte (inclusiv în ouă) din cauza riscului de răspândire a rezistenţei antimicrobiene la om.

Cantităţi de administrat şi calea de administrare

Pentru suine:

3 mg ceftiofur/kg greutate corporală/zi timp de 3 zile prin injectare intramusculară, de ex. 1 ml de produs medicinal veterinar/16 kg greutate corporală/ zi.

Pentru bovine:

Tratamentul bolilor respiratorii: 1 ml suspensie / 50 kg greutate corporală / zi; se administrează prin injectare subcutanată, fiind echivalentul a 1,0 mg de Ceftiofur / kg greutate corporală / zi, timp de 3-5 zile.

Tratamentul necrobacilozei interdigitale:1 ml suspensie / 50 kg greutate corporală / zi; se administrează prin injectare subcutanată, fiind echivalentul a 1,0 mg de Ceftiofur / kg greutate corporală / zi, timp de 3 zile.

Tratamentul metritei acute post partum in primele 10 zile dupa fatare: 1 ml suspensie / 50 kg greutate corporală / zi; se administrează prin injectare subcutanată, fiind echivalentul a 1,0 mg de Ceftiofur / kg greutate corporală / zi, timp de 5 zile. In unele cazuri poate fi necesar un tratament suplimentar de susţinere. Durata tratamentului poate sa fie modificata la recomandarea medicului veterinar. Administrarile consecutive trebuie efectuate in locuri diferite. Agitati flaconul inainte de utilizare timp de un minut sau pana cand produsul este repus in stare de suspensie. Pentru a asigura o dozare corecta greutatea corporala trebuie determinata cu acuratete pentru a evita subdozarea. Dopul flaconului nu trebuie sa fie intepat de mai mult de 20 ori.

Recomandari privind administrarea corecta:

Nu exista.

Reactii adverse:

La suine, in unele cazuri, s-au observat reactii usoare la locul injectarii cum ar fi decolorarea fasciilor si a tesutului adipos pentru maxim 20 zile dupa injectare.

La bovine se pot observa usoare reactii inflamatorii la locul injectarii, cum ar fi edemul tisular si decolorarea tesutului subcutanat si/sau a fasciilor musculare. Remisia clinica a acestora se produce la majoritatea animalelor in maxim 10 zile de la injectare, desi decolorari usoare ale tesuturilor mentionate se mai pot observa uneori si dupa 28 zile sau mai mult. Uneori pot aparea reactii de hipersensibilitate fara a avea legatura cu doza. Rar pot sa apara reactii alergice (cutanate, anafilaxie).

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Ceftiomax selectează tulpini rezistente, precum bacterii care secretă betalactamaze cu spectru extins (BLSE), şi ar putea constitui un risc pentru sănătatea umană dacă aceste tulpini s-ar răspândi la om, de exemplu, prin alimente. Din acest motiv, „denumirea produsului (a se completa la nivel naţional)’’ trebuie rezervat pentru tratamentul afecţiunilor clinice care au răspuns insuficient sau care se anticipează că vor răspunde insuficient (se referă la cazurile foarte acute când tratamentul trebuie iniţiat fără diagnostic bacteriologic) la tratamentul de primă linie. Trebuie să se ţină seama de politicile oficiale, naţionale şi regionale privind antimicrobienele la utilizarea produsului. Utilizarea crescută, inclusiv utilizarea produsului care se abate de la instrucţiunile furnizate în RCP, poate spori prevalenţa acestei rezistenţe. Ori de câte ori este posibil, Ceftiomax trebuie utilizat doar pe baza analizelor de susceptibilitate. Ceftiomax este destinat tratamentului animalelor individuale. A nu se utiliza pentru profilaxia bolilor sau în cadrul programelor de sănătate pentru cirezi.

Tratamentul grupurilor de animale trebuie limitat strict la focarele de boală curente conform condiţiilor de utilizare aprobate.

A nu se utiliza în scop profilactic în cazul placentei incomplet desprinse.

Se recomandă prudenţă la animalele care au demonstrat anterior reacţii de hipersensibilitate la ceftiofur, alte cefalosporine, peniciline sau alte medicamente. în cazul apariţiei unei reacţii alergice, tratamentul cu ceftiofur trebuie întrerupt şi trebuie să se înceapă o terapie corespunzătoare pentru hipersensibilitate la betalactamice.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Penicilinele şi cefalosporinele pot determina reacţii de hipersensibilitate (alergie) în urma injectării, inhalării, ingestiei sau contactului cu pielea. Hipersensibilitatea la peniciline poate duce la reacţii încrucişate faţă de cefalosporine şi viceversa. Ocazional, reacţiile alergice la aceste substanţe pot fi grave.

Trebuie să se evite orice contact cu produsul în caz de hipersensibilitate sau dacă aţi fost avertizaţi să nu utilizaţi aceste produse. Aveţi grijă pentru a evita auto-injectarea accidentală. În caz de autoinjectare accidentală sau în urma expunerii şi apariţiei unor simptome precum erupţia cutanată, consultaţi imediat medicul şi arătaţi-i prospectul produsului. Umflarea feţei, buzelor sau a ochilor precum şi apariţia dificultăţilor în respiraţie sunt simptome foarte grave şi necesită îngrijire medicală imediată

Incompatibilităţi

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare

Timp de asteptare:

Suine:

Carne si organe: 5 zile.

Bovine:

Carne si organe: 8 zile.

Lapte: Nu se impun restricţii in ceea ce priveşte laptele, in timpul perioadei de lactaţie a bovinelor (0 zile termen de asteptare la lapte !!).

Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

Precauţii speciale pentru depozitare

A nu se păstra la o temperatură mai mare de 25 ° C. A se proteja de lumină. A nu se refrigera sau congela.

Prezentare

Flacon de 100 ml din sticlă, cu dop de cauciuc din bromobutil şi capac din aluminiu cu deschidere inel FLIP-OFF de culoare albastră. Un flacon de 100 ml este disponibil într-o cutie de carton.

Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

Interdicţii pentru vânzare, eliberare şi/sau utilizare

Se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

Producator: LABORATORIOS CALIER, C/. Barcelones, 26 (Pla del Ramassa)LES FRANQUESES DEL VALLES, (Barcelona) SPANIA

Distribuitor:

S.C. Advance Vet S.R.L. Cluj Napoca, pta 1 Mai nr 1-3, Incinta Carbochim, tel 0264-437407 “Partenerul medicilor veterinari”

Numărul autorizaţiei de comercializare

110007

Partenerul medicilor veterinari si al crescatorilor de animale.
 
medicamente veterinare  | 2009
powered by EMERiGOS
web design oradea