Cevaxel RTU

Antibiotice - Cevaxel RTU

compozitie: Ceftiofur

specii tinta: bovine, ovine si caprine, suine

Prezentare Cod produs Pret
Cevaxel RTU 100 ml 77.00 RON
Cevaxel RTU 250 ml 180.00 RON

Compoziţia calitativă şi cantitativă

1 ml produs conţine:

Substanţă activă :

Ceftiofur (sub formă de clorhidrat) 50 mg

Excipient (excipienţi):

Silice coloidală anhidră, sorbitan o;eat, Propilen glicol dieaprilat

Forma farmaceutică

Suspensie injectabilă uleioasă, de culoare bej.

Proprietăţi farmacologice:

Ceftiofur este o cefalosporină de generaţia a treia, care este activă împotriva multor bacterii Gram pozitive şi Gram negative, incluzând tulpinile producătoare de beta-lactamaze. Ceftiofurul acţionează prin inhibarea sintezei peretelui celular bacterian, astfel exercitând proprietăţi bactericide. Sinteza peretelui celular este dependentă de enzimele denumite proteine de legare a penicilinelor (PBP). Bacteriile dezvoltă rezistenţă la cefalosporine prin 4 mecanisme de bază: 1) modificarea sau dobândirea de proteine care leagă penicilinele insensibile la un betalactam, de altfel eficient; 2) modificarea permeabilităţii celulei la betalactamice; 3) producerea de betalactamaze care separă inelul betalactamic al moleculei, sau 4) prin eflux activ. Unele betalactamaze, dovedite ca existând în microorganismele Gram negative enterice, pot conferi valori crescute ale CMI în diferite grade la cefalosporinele din generaţia a treia si a patra, precum si la peniciline, ampiciline, combinaţii cu inhibitori de betalactamaze si prima si a doua generaţie de cefalosporine. Ceftiofurul este activ împotriva următoarelor microorganisme implicate în bolile respiratorii la suine: Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae şi Streptococcus suis. Bordetella bronchiseptica este intrinsec nesusceptibilă la ceftiofur. Este, de asemenea, activ împotriva bacteriilor implicate în bolile respiratorii la bovine: Pasteurella multocida, Marmheimia haemolytica, Histophilus somni (anterior denumită Haemophilus somnus); împotriva bacteriilor implicate în pododermatita supurativă acută la bovine (necrobaciloza interdigitală): Fusobacterium necrophorum, Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica); şi împotriva bacteriilor asociate cu metrita acută post-partum (puerperală) la bovine: Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes şi Fusobacterium necrophorum.

Nu s-au descoperit puncte critice pentru agenţii patogeni asociaţi cu necrobaciloza interdigitală sau metrita acută post-partum la vaci.

Particularităţi farmacocinetice

După administrare, ceftiofur este metabolizat rapid în desfuroilceftiofur, principalul metabolit activ. Desfuroilceftiofur are o activitate antimicrobiană similară cu a ceftiofurului împotriva bacteriilor responsabile de infecţiile respiratorii la animale. Metabolitul activ este legat reversibil de proteinele plasmatice. Datorită transportului cu aceste proteine, metabolitul concentrat la locul injecţiei este activ şi rămâne activ chiar şi în prezenţa ţesuturilor necrotice şi detritusurilor. La porcii cărora le-a fost administrată o singură doză de 3 mg/kg g.c., concentraţiile maxime plasmatice de 11,8 ± l,67pg/ml au fost atinse după 2 ore, timpul de eliminare prin înjumãtãţire t ½ la desfuroilceftiofur a fost de 16.7 ± 2,3 ore. Nu s-a observant nicio acumulare de desfuroilceftiofur după doza de 3 mg/kg g.v./zi administrată zilnic rimp de 3 zile. Elimiarea s-a produs în principal prin urină (peste 70%). Media concentraţiilor de ceftiofur regăsit în fecale a fost de 12-15%.

Ceftiofur este complet biodisponibil după administrarea intramusculară.

După o singura administrare de 1 mg/kg doză administrată subcutanat la bovine, nivelele maxime plasmatice de 2,85 ± 1,11 pg/mi sunt atinse după 2 ore de la administrare. La vacile sănătoase concentraţia maximă de 2,25 ± 0,79 pg/ml a fost atinsă la nivelul endometrului după 5 ± 2 ore de !a administrare. Concentraţia maximă atinsă la nivelul carunculilor şi a iohiilor la vacile sănătoase au fost de 1,11 ± 0,24 pg/ml şi respectiv de 0,98 ± 0,25 pg/mL. Timpul de înjumătăţire la eliminare (t 1/2) a desfuroilceftiofur este de 11,5 ± 2,57 ore. Nu s-a observat nici o acumulare a desfuroilceftiofur după administrarea timp de 5 zile. Eliminarea ceftiofurului s-a produs în principal prin urină (mai mult de 55%), 31% din doză a fost regăsită în fecale.

Ceftiofur este complet biodisponibil după administrarea subcutanată.

Specii ţintă:

Suine şi bovine.

Indicaţii terapeutice:

Tratarea infectiilor produse de germeni sensibili la cefalosporine.

Suine:

Tratamentul afectiunilor respiratorii bacteriene asociate cu Pasteurella multocida , Actinobacillus pleuropneumoniae si Streptococcus suis sensibile la ceftiofur

Bovine:

Tratamentul afectiunilor respiratorii bacteriene asociate cu Mannheimia haemolityca (fosta Pasteurella haemolityca), Pasteurella multocida si Histophillus somni (fosta Haemophillus somnus) sensibile la ceftiofur. Tratametul necrobacilozei interdigitale acute (panariţiu, pododermatitã supuratã) asociatã cu Fusobacterium necrophorum si Bacterioides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica), sensibile la ceftiofur. Tratamentul componentei bacteriene a metritei acute post partum (puerperalã) pânã la 10 zile de la fãtare asociatã cu Escherichia coli, Actinobacterium pyogenes şi Fusobacterium necrophorum sensibile la ceftiofur.

Contraindicaţii:

A nu se folosi la animalele cu hipersensibilitate cunoscută la ceftiofur sau la alte beta-lactamice.

A nu se administra în caz de rezistenţă la alte cefalosporine sau antibioite beta-lactamice.

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă

Nu există.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Utilizarea în exces, inclusiv utilizarea produsului cu abatere de la instrucţiunile menţionate în RCP, poate creşte prevalenţa rezistenţei bacteriene la cefalosporine.

Utilizarea produsului trebuie făcută pe baza antibiogramei şi ţinând cont de reglementările naţionale si regionale şi oficiale referitoare la antibiotice. Ceftiofur ar trebui sa fie rezervat pentru tratrea unor condiţii clinice ce au răspuns slab sau care este de aşteptat sa răspundă slab la alte clase de substanţe antimicrobiene.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul la animale

Penicilinele şi cefalosporinele pot cauza hipersensibilitate (alergii) consecutiv injectării, inhalării, ingestiei sau contactului cu pielea. Hipersensibilitatea la peniciline poate fi asociată cu sensibilitatea încrucişată faţă de cefalosporine şi viceversa. Reacţiile alergice la aceste substanţe ocazional pot fi grave. Nu manipulaţi produsul dacă ştiţi că sunteţi alergic sau dacă aţi fost avizaţi să nu lucraţi cu asftel de produse. Manipulaţi produsul cu mare atenţie pentru a evita expunerile. După utilizare se recomandă spalarea mâinilor. Dacă prezentaţi simptome consecutiv expunerii la acest produs, cum ar fi mâncărimi ale pielii sau eczeme cutanate, se recomandă efectuarea unui consult medical şi prezentaţi-i doctorului acest avertisment. Umflarea feţei, buzelor sau a ochilor precum şi apariţia dificultăţilor de respiraţie, sunt simptome foarte grave şi necesită îngrijire medicală imediată.

Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate)

Reacţiile de hipersensibilitate se pot produce necondiţionat de dozaj. Reacţiile alergice (de ex. reacţiile cutanate, anafilaxia) se pot produce ocazional. In cazul apariţiei unei reacţii alergice, tratamentul trebuie oprit.

La suine se pot observa reacţii uşoare la nivelul locului de injectare, cum ar 11 o decolorare a fasciei sau a grăsimii, modificări ce pot persista până la 20 de zile de la administrare.

La bovine, pot apărea uşoare reacţii inflamatorii la locul de injectare, cum ar fi edemul tisular, îngroşarea ţesutului conjuctiv şi decolorarea ţesutului subcutanat şi/sau al fasciilor. Remiterea acestor semne are loc după aproximativ 10 zile la majoritatea animalelor, uneori decolorarea tisulară poate persista timp de 28 de zile sau mai mult.

Utilizarea în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat

In studiile efectuate pe animalele de laborator (şobolan), nu s-au observat efecte teratogene, fetotoxice sau maternotoxice. Siguranţa produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata gestaţiei şi lactaţiei Ia vaci şi scroafe. Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

Properietăţile bactericide ale ceftiofurului sunt antagonizate de utilizarea simultană a antibioticelor bacteriostatice (macrolide, sulfonamide şi tetracicline).

Cantităţi de administrat şi calea de administrare

Pentru suine:

3 mg ceftiofur/kg greutate corporală/zi timp de 3 zile prin injectare intramusculară, echivalent cu 1 ml de produs medicinal veterinar/16 kg greutate corporală la fiecare injecţie / zi.

Pentru bovine:

Tratamentul bolilor respiratorii: 1 ml suspensie / 50 kg greutate corporală / zi; se administrează prin injectare subcutanată, fiind echivalentul a 1,0 mg de Ceftiofur / kg greutate corporală / zi, timp de 3-5 zile.

Tratamentul necrobacilozei interdigitale:1 ml suspensie / 50 kg greutate corporală / zi; se administrează prin injectare subcutanată, fiind echivalentul a 1,0 mg de Ceftiofur / kg greutate corporală / zi, timp de 3 zile.

Tratamentul metritei acute post partum in primele 10 zile dupa fatare: 1 ml suspensie / 50 kg greutate corporală / zi; se administrează prin injectare subcutanată, fiind echivalentul a 1,0 mg de Ceftiofur / kg greutate corporală / zi, timp de 5 zile. In unele cazuri poate fi necesar un tratament suplimentar de susţinere. Durata tratamentului poate sa fie modificata la recomandarea medicului veterinar.

Recomandari privind administrarea corecta:

Agitaţi bine flaconul înainte de administrare pentru a readuce produsul în suspensie. Pentru a asigura o dozare corectă, greutatea corporală trebuie să fie determinată cu acurateţe pentru a se evita subdozarea. Injecţiile ulterioare trebuie administrate în locuri diferite. Deoarece dopul nu poate fi înţepat mai mult de 50 de ori, utilizatorul trebuie să aleagă dimensiunea adecvată a flaconului.

Supradozare (simptome, proceduri de urgenta, antidoturi), după caz

La suine, toxicitatea redusă a ceftiofurului a fost demonstrată prin administrarea de ceftiofur sodic în doza de 8 ori mai mare decât doza terapeutică, timp de 15 zile, intramuscular.

La bovine nu s-au observat semne toxice sistemice după administrarea unei supradoze pe cale parenterală.

Incompatibilităţi

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare

Timp de asteptare:

Suine: Carne si organe: 5 zile.

Bovine: Carne si organe: 8 zile. Lapte: Nu se impun restricţii în ceea ce priveşte laptele, în timpul perioadei de lactaţie a bovinelor (0 zile termen de aşteptare la lapte).

Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

Precauţii speciale pentru depozitare

A se păstra în ambalajul de carton pentru a se proteja de lumină.

Prezentare

Flacon din plastic transparent multistrat cu dop de cauciuc şi capac din aluminiu. Cutie de carton x 1 flacon de 100 ml sau 250 ml

Deţinătorul autorizaţiei de comercializare:

CEVA Sante Animale, Z.I de la Ballastiere, BP 126, 33501 Libourne Cedex, Franta.

Producător responsabil cu eliberarea seriilor:

CEVA Sante Animale, Z.I de la Ballastiere, BP 126, 33501 Libourne Cedex, Franta.

Pentru orice informaţii referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului autorizaţiei de comercializare:

Ceva Sante Animale Romania; Strada Chindiei nr. 5, Bucuresti 040185, Romania, Telefon: +40 (0)21 3350060 Fax: +40 (0)21 3350052

sau distribuitorul:

S.C. Advance Vet S.R.L. Cluj Napoca, pta 1 Mai nr 1-3, Incinta Carbochim, tel 0264-437407 “Partenerul medicilor veterinari”

Numărul autorizaţiei de comercializare

110118

Partenerul medicilor veterinari si al crescatorilor de animale.
 
medicamente veterinare  | 2009
powered by EMERiGOS
web design oradea