Florkem

Antibiotice - Florkem

compozitie: Florfenicol

specii tinta: bovine, suine

Prezentare Cod produs Pret
Florkem 100 ml 65.00 RON
Florkem 250 ml 159.00 RON

Compoziţia calitativă şi cantitativă

1 ml produs conţine:

Substanţă activă :

Florfenicol (sub formă de trihidrat) 300 mg

Excipient (excipienţi):

Dimethylacetamide, diethylene glycol monoethyl ether. macrogol 300

Forma farmaceutică

Soluţie injectabilă. Soluţie de culoare galben pal spre galben clar.

Proprietăţi farmacologice:

Florfenicolul este un antibiotic de sinteza cu spectru larg, activ asupra unui număr mare de bacterii Gram-pozitive si Gram-negative izolate de la animalele domestice. Florfenicolul este bacteriostatic acţionând prin inhibarea sintezei proteice bacteriene, la nivel ribozomal. Testele de laborator au demonstrat ca florfenicolul este activ impotriva unor bacterii patogene izolate in mod normal in cazul afecţiunilor respiratorii la bovine: Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni si la suine in bolile respiratorii determinate de Actinobacilius pleuropneumoniae si Pasteurella multocida.

Dobândirea rezistentei la florfenicol este mediatã de rezistenţa pompei de eflux asociata cu gena floR . Aceasta rezistenţã nu a fost identificatã la microorganismele ţintã, cu excepţia Pasteurella multocida si Actinobacilius pleuropneumoniae.

Particularitati farmacocinetice

Bovine

Administrarea intramuscularã a dozei recomandate de 20mg/kg menţine un nivel sanguin eficace timp de 48 ore. Concentraţia serica maxima (Cmax) de 3-37 pg/ml are loc la 3,3 ore (Tmax) după administrare. Concentraţia medie în plasma la 24 de ore după administrare a fost de 0- 77pg/ml. Administrarea produsului subcutanat la doza recomandată de 40 mg/kg menţine nivelurile sanguine eficace la bovine (de exemplu, CMI90 a principalilor patogeni respiratorii) pentru 63 ore. Concentraţia „plasmatică maximă (Cmax) de aproximativ 5 pg / ml se produce aproximativ la 5,3 ore administrare; Concentraţia medie în plasmă la 24 de ore după adi de aproximativ 2 pg / ml. Timpul de eliminare prin injumatatire este de 18,3 ore.

Suine

La porci florfenicolul administrat intravenos a avut o rată de degajare plasmaticã de 5,2 ml/min/kg şi un volum mediu de distribuţie a echilibrului de 948 ml/ kg. Timpul de eliminare prin înjumătăţire este de 2,2 ore.

Dupã aministrarea intramusculară iniţială de florfenicol, concentraţiile plasmatice maxime sunt între 3,8 şi 13,6 pg/ml si sunt atinse după 1,4 ore şi concentraţiile scad cu un timp de eliminare prin injumatatire de 3,6 ore. După o a doua administrare intramusculară, concentraţiile plasmatice maxime ajung între 3,7 şi 3,8 pg/ml si sunt atinse după 1,8 ore. Concentraţiile de florfenicol obţinute în ţesutul pulmonar reflectă concentraţiile plasmatice, raportul dintre concentraţia din pulmon si concentraţia plasmatică fiind de aproximativ 1. După administrarea intramusculară la porci, florfenicolul este metabolizat si excretat rapid, in principal prin urina.

Specii ţintă:

Bovine, suine.

Indicaţii terapeutice:

Tratamentul afecţiunilor tractusului respirator determinate de bacterii sensibile la florfenicol la bovine si suine.

Bovine: Tratamentul afecţiunilor tractusului respirator la bovine cauzate de Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida şi Histophilus somni.

Suine: Tratamentul acceselor acute ale bolilor respiratorii cauzate de tulpini de Actinobacillus pleuropneumoniae şi Pasteurella multocida sensibili la florfenicol

Contraindicaţii:

A nu se administra la taurii şi vierii adulţi destinaţi reproducţiei. A nu se utiliza la vacile care produc lapte pentru consum uman. A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

Atenţionări speciale pentru fiecare specie

Nu sunt.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

A nu se administra la purceii care au sub 2 kg. In condiţiii.de;teren, aproximativ 30% din purceii trataţi prezintă pirexie (40°C) asociată fie cu o depresie moderată sau o dispnee moderată la o săptămâna sau chiar mai mult de la administrarea celei de a doua doze. Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe antibiograme făcute pe bacterii izolate de la animalele bolnave. Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se bazeze pe informaţiile epidemiologice locale (la nivel de fermă, regiune), informaţii legate de sensibilitatea bacteriilor ţintă. Trebuie ţinut cont de politicile antimicrobiene naţionale şi regionale, atunci cănd se foloseşte produsul medicinal veterinar.

Folosirea produsului în afara instrucţiunilor din RCP poate duce la creşterea rezistenţei bacteriene la florfenicol şi pot scădea eficacitatea tratamentului cu alte produse antimicrobiene din cauza posibilităţii dezvoltării rezistenţei încrucişate. O atenţie deosebită trebuie acordată îmbunătăţirii condiţiilor din ferme pentru a înlătura orice cauză de stres (prin îmbunătăţirea practicilor manageriale, prin curăţenie şi dezinfecţie).

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

A se lua toate precauţiile pentru. a se evita auto-injectarea accidentală. In cazul auto-injectării accidentale solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.

Persoanele .cu hipersensibilitate cunoscută Ia substanţa activă sau Ia oricare dintre componenţi trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar. După manipularea produsului spălaţi mâinile.

Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate):

Bovine: pe durata tratamentului poate apărea o reducere a consumului de furaj sau o uşoară diaree. Animalele tratate îşi revin imediat şi complet după terminarea tratamentului. Administrarea pe cale intramusculară a produsului poate cauza leziuni inflamatorii la locul injectării, care dispar în 28 de zile.

Suine: efectele adverse observate în mod obişnuit sunt: diaree şi / sau eritem / edem perianal şi rectal, care poate afecta 50% din animalele tratate. Aceste reacţii pot fî observate timp de o săptămână: Administrarea pe cale intramusculară a produsului poate cauza leziuni inflamatorii la locul injectării, care dispar în 28 de zile.

Utilizare în perioadele de gestaţie şi lactaţie:

Studiile efectuate pe animalele de laborator nu au relevat potenţialul toxic al florfenicolului asupra fetusului sau embrionului. Totuşi siguranţa florfenicolului asupra gestaţiei la vaci şi scroafe nu a fost stabilită De aceea utilizarea se va face conform cu evaluarea risc/beneficiu a medicului veterinar responsabil..

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

Nu se cunosc

Cantităţi de administrat şi calea de administrare

Calea de administrare: intramuscularã şi subcutanatã pentru bovine; intramuscularã pentru suine

Bovine:

Intramuscular: 20 mg florfenicol/kg greutate corporală (1 ml produs/15kg greutate corporală) douã administrări la un interval de 48 ore. Subcutanat: 40 mg florfenicol/kg greutate corporală (2 ml produs/15kg greutate corporală) o singurã administrare. Se recomandă utilizarea acelor 16 G. Volumul administrat într-un singur loc nu trebuie sa depăşească 10 ml la bovine. Injecţiile trebuie administrate doar la nivelul gâtului. Pentru a asigura un dozaj corect, trebuie determinată cu mare acurateţe greutatea corporală pentru evitarea subdozării.

Suine:

Intramuscular: 15 mg florfenicol/kg greutate corporală (1 ml produs/20 kg greutate corporală) injecţie intramusculară la nivelul gâtului două administrări la interval de 48 ore. Se recomandă utilizarea acelor 16 G. Volumul administrat într-un singur loc nu trebuie să depăşească 3 ml produs. Se recomandă tratarea animalelor în fazele incipiente ale bolii şi evaluarea răspunsului la tratament în 48 de ore de la cea de a doua injecţie. Dacă semnele clinice ale afecţiunii respiratorii persistă 48 de ore de la ultima injecţie, tratamentul trebuie schimbat un alt antibiotic şi continuat pînă la remiterea semnelor clinice. Pentru a asigura un dozaj corect, trebuie determinată cu mare acurateţe greutatea corporală pentru evitarea subdozării.

Supradozare:

La suine, după administrare intramusculară a unei doze de 3 ori mai mari decât cea recomandată s-a observat o reducere a consumului de furaj, de apă şi a sporului în greutate. După administrarea unei doze de 5 ori mai mari decât doza recomandată s-a observat apariţia vomei.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

Nu se cunosc.

Timp de aşteptare

Bovine: Carne şi organe: 37 zile

Lapte: nu se administrează la animale care produc lapte pentru consum uman.

Suine: Carne şi organe: 18 zile

Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

Precauţii speciale privind depozitarea:

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiţii speciale de depozitare. A se proteja de lumină.

Prezentare:

Flacoane din plastic multistrat transparent cu dop de cauciuc conţinând 100 ml şi 250 ml.

Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

Interdicţii pentru vânzare, eliberare şi/sau utilizare

Se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

Deţinătorul autorizaţiei de comercializare:

CEVA Sante Animale, Z.I de la Ballastiere, BP 126, 33501 Libourne Cedex, Franta.

Producător responsabil cu eliberarea seriilor:

CEVA Sante Animale, Z.I de la Ballastiere, BP 126, 33501 Libourne Cedex, Franta.

Pentru orice informaţii referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului autorizaţiei de comercializare:

Ceva Sante Animale Romania; Strada Chindiei nr. 5, Bucuresti 040185, Romania, Telefon: +40 (0)21 3350060 Fax: +40 (0)21 3350052

sau distribuitorul:

S.C. Advance Vet S.R.L. Cluj Napoca, pta 1 Mai nr 1-3, Incinta Carbochim, tel 0264-437407 “Partenerul medicilor veterinari”

Numărul autorizaţiei de comercializare

Partenerul medicilor veterinari si al crescatorilor de animale.
 
medicamente veterinare  | 2009
powered by EMERiGOS
web design oradea