Intramicine

Antibiotice - Intramicine

compozitie: Penicilina + streptomicina

specii tinta: bovine, ovine si caprine, suine, caine si pisica

Prezentare Cod produs Pret
Intramicine 100 ml 27.00 RON
Intramicine 250 ml 59.00 RON

Compoziţia calitativă şi cantitativă

1 ml produs conţine:

Substanţă activă :

Procain - benzilpenicilină 200 000 ui

Dihidrostreptomicină sulfat 200 mg

Excipient (excipienţi):

Parahidroxibenzoat de metil 1,4 mg

Hidroximetansulfinat de sodiu 4.00 mg

Forma farmaceutică

Suspensie injectabilã. Suspensie omogenă de culoare alb-crem.

Specii ţintă:

Bovine, suine, câin şi pisici.

Proprietăţi farmacodinamice

INTRAMICINE conţine procain-benzilpenicilină, care este activă împotriva bacteriilor Gram-pozitive şi Gram-negative. Procain benzilpenicilină ca şi restul antibioticelor betalactamice interferează cu formarea peretelui celular bacterian inhibând etapa finală a sintezei peptidoglicanilor. Conţine de asemenea dihidrostreptomicină care este activă împotriva bacteriilor Gram-negative aerobe. Dihidrostreptomicina inhibă sinteza proteinelor care sunt în relaţie cu subunitatea ribozomală 30S.

Particularităţi farmacocinetice

Procain benzilpenicilină are o absorbţie prelungită după injectare. Concentraţia plasmatică maximă apare după 2-4 ore de Ia administrare şi este excretată în principal prin urină (60-100%). Dihidrostreptomicină este absorbită rapid după injectare. Cmax apare într-o oră de la administrare şi se elimină nemodificată prin urină, prin filtrare glomerulară.

Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintă

Se recomandă la speciile ţintă în tratamentul infecţiilor bacteriene produse de bacterii Gram-pozitive şi/sau Gram-negative sensibile Ia penicilină/dihidrostreptomicină (infecţii respiratorii, gastrointestinale, urogenitale, infecţii cutanate şi ale ţesuturilor moi, rujet, omfalite)

Contraindicaţii

A nu se administra Ia animalele sensibile Ia penicilină.

A nu se administra intravenos.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Înainte de administrare omogenizaţi suspensia.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal la animale

In caz de auto-injectare accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta. Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută Ia peniciline trebuie să evite contactul cu produşi medicinal veterinar.

Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate)

Nu sunt. Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar

Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat

Produsul poate fi administrat în perioada de gestaţie şi lactaţie.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

Nu sunt.

Cantităţi de administrat şi calea de administrare

Se administrează prin injecţii intramusculare sau subcutanate, în următoarele doze:

- bovine: 0,5 ml Intramicine / 10 kg greutate vie, timp de 3-5 zile

- suine, câini şi pisici: 1 ml Intramicine / 10 kg greutate vie, timp de 3-5 zile.

Agitaţi bine flaconul înainte de utilizare pentru omogenizarea suspensiei.

Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz

Nu este cazul

Timp de aşteptare

Bovine - Came şi organe: 30 zile - Lapte: 4 zile (8 mulsori)

Suine - Came şi organe: 30 zile

Incompatibilităţi

Nu se cunosc.

Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 24 luni.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar după prima deschidere a ambalajului primar: 28 de zile

Precauţii speciale pentru depozitare

A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C.

Natura şi compoziţia ambalajului primar

Flacon de sticlă de 100 ml şi 250 ml.

Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

Deţinătorul autorizaţiei de comercializare:

CEVA Sante Animale, Z.I de la Ballastiere, BP 126, 33501 Libourne Cedex, Franta.

Producător responsabil cu eliberarea seriilor:

CEVA Sante Animale, Z.I de la Ballastiere, BP 126, 33501 Libourne Cedex, Franta.

Alte informaţii

Pentru orice informaţii referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului autorizaţiei de comercializare:

Ceva Sante Animale Romania; Strada Chindiei nr. 5, Bucuresti 040185, Romania, Telefon: +40 (0)21 3350060 Fax: +40 (0)21 3350052

sau distribuitorul:

S.C. Advance Vet S.R.L. Cluj Napoca, pta 1 Mai nr 1-3, Incinta Carbochim, tel 0264-437407 “Partenerul medicilor veterinari”

Numărul autorizaţiei de comercializare

110033

Partenerul medicilor veterinari si al crescatorilor de animale.
 
medicamente veterinare  | 2009
powered by EMERiGOS
web design oradea