Penject 30

Antibiotice - Penject 30

compozitie: Procain – benzilpenicilina

specii tinta: cabaline, bovine, ovine si caprine, suine, caine si pisica

Prezentare Cod produs Pret
Penject 30 100 ml 35.00 RON

Compoziţia calitativă şi cantitativă

1 ml produs conţine:

Substanţă activă :

Procain - benzilpenicilinã 300 000 u.i.

Excipient (excipienţi):

Fenol 2,5 mg

Acid citric anhidru, edetat disodic, manitol, fenol, povidonă 17, clorhidrat de procaină, citrat de sodiu, sorbitol, uree, apă pentru preparate injectabile.

Forma farmaceutică

Suspensie injectabilă de culoare albã, omogenã, uşor vâscoasã

Proprietăţi farmacologice:

Benzilpenicilina este o penicilină cu spectru de acţiune îngust, cu un grad mare de activitate faţa de microorganismele Gram pozitive. Penicilinele îşi exercită activitatea bactericidă numai asupra bacteriilor în creştere. Acestea inhibă activitatea enzimelor ce catalizează legătura încrucişată a unităţilor polimerice glicopeptidice ce formează peretele celular.

Particularităţi farmacocinetice

După administrarea pe cale intramusculară, penicilina este larg distribuită în toate ţesuturile organismului, proporţional cu circulaţia acestor ţesuturi. Concentraţii mari sunt atinse în rinichi, ficat, muşchi şi pulmoni. Traversarea membranelor biologice este sporită atunci când se produce o inflamaţie. O mică cantitate de penicilină este metabolizată. Penicilina este în principal excretată prin urină.

Specii ţintă: Bovine, cabaline, porcine, câini şi pisici.

Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintă

Penject 30 este indicat în tratamentul infecţiilor cauzate de microorganisme sensibile la penicilină incluzând: rujetul, omfalitele şi artritele, infecţii ale tractusului respirator precum pneumonia şi rinita atrofică, listerioza, septicemia, meningita, dermatita, infecţii ale tractusului uro-genital şi în controlul infecţiilor secundare ale bolilor primare de origine virală.

Contraindicatii

Penject 30 nu se va utiliza la animale cu hipersensibilitate la procainã sau penicilinã. Penicilina nu se va utiliza la ierbivorele mici (iepuri, cobai, etc).

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Utilizarea produsului trebuie sã se bazeze pe testarea sensibilităţii bacteriene izolate de la animale. Trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naţionale şi regionale atunci când se utilizează produsul.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscutã la substanţa activa trebuie sa evite contactul cu produsul medicinal veterinar. În caz de ingestie sau contact accidental cu pielea solicitaţi imediat sfatul medicului si prezentaţi prospectul sau eticheta produsului. Persoana care manipulează produsul medicinal veterinar trebuie sã poarte echipament de protecţie.

Reactii adverse

La animalele sensibile pot apare reacţii alergice precum: urticarie, eritem, exantem sau şoc anafilactic. Dacã observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vã rugãm informaţi medicul veterinar.

Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat

Administrarea produsului la scroafele gestante poate determina avortul. Studiile de laborator nu au determinat efecte teratogene sau foetotoxice.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

Procain benzilpenicilina are proprietăţi bactericide şi nu se va combina cu antibiotice bacteriostatice.

Cantităţi de administrat şi calea de administrare

Produsul se administrează intrainuscular, astfel:

Bovine, cabaline: 1 ml / 10-20 kg greutate corporală, timp de 3-5 zile.

Porcine, câini şi pisici: 1 ml / 5 kg greutate corporală, timp de 3-5 zile.

Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz

Procain benzilpenicilina are un indice terapeutic crescut.

Incompatibilităţi

Nu se cunosc

Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 24 luni.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar : 30 zile.

Timp de aşteptare

Carne si organe:

Bovine, cabaline si porcine: 7 zile

Lapte:

Bovine: 3 zile

Cabaline: A nu se utiliza laptele pentru consum uman.

Precautii speciale pentru depozitare

A se depozita la temperaturi mai mici de 25°C. A nu se refrigera sau congela.

Natura şi compoziţia ambalajului primar

Flacon de sticlă incolora tip II, x 100 ml, închis cu un dop cenuşiu din cauciuc şi sigilat cu capsa din aluminiu.

Precautii speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deşeurilor, dupã caz

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele naţionale.

Producator: Dopharma Vet, Str. Aeroport 44; 307200 Ghiroda Jud. Timis, Romania 0256 – 386105, fax 0256 – 386104

Distribuitor:

S.C. Advance Vet S.R.L. Cluj Napoca, pta 1 Mai nr 1-3, Incinta Carbochim, tel 0264-437407 “Partenerul medicilor veterinari”

Numarul autorizatiei de comercializare

140076

Partenerul medicilor veterinari si al crescatorilor de animale.
 
medicamente veterinare  | 2009
powered by EMERiGOS
web design oradea