Tetravet

Antibiotice - Tetravet

compozitie: Oxitetraciclina 20%

specii tinta: bovine, ovine si caprine, suine

Prezentare Cod produs Pret
Tetravet 100 ml 48.00 RON
Tetravet 250 ml 97.50 RON

Compoziţia calitativă şi cantitativă

1 ml produs conţine:

Substanţă activă :

Oxitetraciclină (ca dihidrat) 200 mg

Excipient (excipienţi):

Hidroximetansulfinat de sodiu 1,5 mg

Forma farmaceutică

Soluţie injectabilă. Soluţie limpede, de culoare galbenă până la maro-portocaliu.

Specii ţintă

Bovine, ovine, caprine, suine

Proprietăţi farmacodinamice

Oxitetraciclina se leagă reversibil de receptorul ribozomal 30S, aceasta ducând la blocarea legării ARN-ului de transfer la complexul ribozomial - m-ARN, având ca rezultat blocarea sintezei proteinelor şi implicit creşterea celulei bacteriene. Oxitetraciclina are un efect bacteriostatic, efectul ei realizându-se prin penetrarea substanţei în celula bacteriană. Această pătrundere se realizează activ şi pasiv. Principalul mod de instalare a posibilei rezistenţe este legat de prezenţa factorului R responsabil de reducerea transportului activ al oxitetraciclinei.

Oxitetraciclina este un antibiotic cu spectru larg, eficient împotriva bacteriilor Gram negative şi Gram pozitive, aerobe şi anaerobe, cât şi împotriva micoplasmelor, chlamidiilor şi riketsiilor.

Proprietăţi farmacocinetice

După administrarea de oxitetraciclină 20% injectabil, la rumegătoare şi suine, absorbţia este bună şi rapidă. Concentraţia plasmatică e mai mare decât CMI (concentraţia minimă inhibitorie) a germenilor sensibili după primele 15 minute de la administrare şi rămâne timp de 3 zile peste valoarea CMI.

Vârful concentraţiei plasmatice este aproape 4.5 pg / ml (atins după 4 ore până la 8 ore) la bovine şi 7 pg / ml (atins în mai puţin de o oră) la suine.

Oxitetraciclina este distribuită în tot organismul şi în special în pulmon, uter, ţesut conjunctival. Eliminarea are loc pe cale urinară fără a fi biotransformată.

Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintă

Bovine: Tratamentul şi prevenirea (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat) pasteurelozelor, pneumoniilor, pleuritelor, actinobacilozelor, difteriei, necrobacilozei, abceselor, infecţiilor ţesuturilor moi, mastitelor, pericarditelor, keratoconjunctivitelor; în prevenirea infecţiilor postpartum şi postoperatorii determinate de germeni sensibili la acţiunea oxitetraciclinei.

Ovine, caprine: Prevenirea avortului enzootic, pneumoniei şi pleuritei (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat), tratamentul pododermatitelor, mastitelor, metritelor, omfalitelor, abceselor, infecţiilor ţesuturilor moi; în prevenirea infecţiilor postpartum şi postoperatorii determinate de germeni sensibili la acţiunea oxitetraciclinei.

Suine: Tratamentul şi prevenirea (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat) pasteurelozelor, pneumoniilor, pleuritelor, sindromulului MMA, rujetului, mastitelor, omfalitelor, rinitei atrofice, abceselor, infecţiei ţesuturilor moi; în prevenirea infecţiilor postpartum şi postoperatorii determinate de germeni sensibili la acţiunea oxitetraciclinei.

Contraindicaţii

A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate la oxitetraciclină sau la oricare dintre excipienţi.

A nu se administra la cabaline, câini şi pisici.

Atenţionări speciale

În caz de auto-injectare accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.

A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate la oxitetraciclină sau la oricare dintre excipienţi.

A nu se administra la cabaline, câini şi pisici.

Atenţionări speciale pentru flecare specie ţintă

Pentru speciile ţintă utilizaţi două administrări/tratament, în locuri diferite. La bovine nu administraţi mai mult de 20 ml într-un singur loc, la ovine şi caprine nu administraţi mai mult de 5 ml într-un loc iar la suine nu administraţi mai mult de 10 ml într-un loc.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

A nu se administra la cabaline, câini şi pisici. Este recomandat ca tratamentele să se iniţieze după efectuarea antibiogramei. Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informaţiilor epidemiologice locale. Trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naţionale şi regionale, atunci când se utilizează produsul.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul la animale

In caz de auto-injectare accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta. Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la tetracicline trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate)

Pot apărea reacţii locale la locul de injectare (tumefacţie, durere). Aceaste reacţii au o intensitate redusă şi se remit în scurt timp.

Utilizarea în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat

Nu este cazul.

Interacţiuni cu alte produse medicinale veterinare sau alte forme de interacţiune

Nu se cunosc.

Cantităţi de administrat şi calea de administrare

Se administrează intramuscular, profund.

Doza este de 1 ml produs/ 10 kg greutate corporală,(20000 UI oxitetraciclină/ kg greutate corporală), o singură doză. Pentru asigurarea unei dozări corecte, trebuie determinată cu acurateţe greutatea corporală a animalelor, ori de câte ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

Recomandări privind administrarea corectă

Pentru speciile ţintă utilizaţi două administrări/tratament, în locuri diferite.

La bovine nu administraţi mai mult de 20 ml intr-un singur loc, Ia ovine şi caprine nu administraţi mai mult de 5 ml într-un loc iar la suine nu administraţi mai mult de 10 ml intr-un loc.

Timp de aşteptare

Carne şi organe: 21 zile Lapte: 7 zile (14 mulsori)

Precauţii speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se depozita la o temperatură sub 25° C.

Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 de zile

Natura şi compoziţia ambalajului primar

Flacoane din sticla sau plastic de 100 sau 250 ml

Deţinătorul autorizaţiei de comercializare:

CEVA Sante Animale, Z.I de la Ballastiere, BP 126, 33501 Libourne Cedex, Franta.

Producător responsabil cu eliberarea seriilor:

CEVA Sante Animale, Z.I de la Ballastiere, BP 126, 33501 Libourne Cedex, Franta.

Alte informaţii

Pentru orice informaţii referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului autorizaţiei de comercializare:

Ceva Sante Animale Romania; Strada Chindiei nr. 5, Bucuresti 040185, Romania, Telefon: +40 (0)21 3350060 Fax: +40 (0)21 3350052

sau distribuitorul:

S.C. Advance Vet S.R.L. Cluj Napoca, pta 1 Mai nr 1-3, Incinta Carbochim, tel 0264-437407 “Partenerul medicilor veterinari”

Numărul autorizaţiei de comercializare

120244

Partenerul medicilor veterinari si al crescatorilor de animale.
 
medicamente veterinare  | 2009
powered by EMERiGOS
web design oradea