Tylosin 20H

Antibiotice - Tylosin 20H

compozitie: Tilozina

specii tinta: suine, caine si pisica

Prezentare Cod produs Pret
Tylosin 20H 22.00 RON

Compoziţia calitativă şi cantitativă

1 ml produs conţine:

Substanţă activă :

Tartrat de tilozină 216.4 mg (echivalent cu 200 mg tilozină bază)

Excipienţi:

Alcool benzilic 40.0 mg

Propilenglicol, apă pentru preparate injectabile

Forma farmaceutică

Soluţie injectabilă limpede, gălbuie.

Specii ţintă:

Porcine, câini.

Proprietăţi farmacodinamice

Tilozina este un antibiotic care face parte din grupa macrolidelor şi are acţiune bacteriostaticã faţã de numeroase bacterii gram-pozitive, micoplasme şi spirochete. Spectrul antibacterian acoperă numeroase specii microbiene care aparţin genurilor: Actinomyces (Corynebacterium), Bacillus, Chlamydia, Clostridium, Erysipelothrix, Fusobacterium, Leptospira, Listeria, Neisseria, Moraxella, Mycoplasma, stafîlococi, streptococi şi Brachyspira (Serpulina). Tilozina nu acţionează asupra bacteriilor din intestin cum ar fi E. coli, Salmonella, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas ca şi asupra celor din genurile Bordetella, Pasteurella, Haemophilus (majoritatea speciilor), Enterococcus (majoritatea tulpinilor), micromiceţi şi virusuri. Germenii la care concentraţia minimă inhibitoare (MIC) in vitro este sub 1 μg/ml sunt consideraţi sensibili.

Modul de acţiune se bazează pe inhibarea sintezei proteinelor prin legarea la subunitatea 50 S a ribozomilor microorganismelor. Dezvoltarea rezistenţei faţă de tilozină a fost observată foarte frecvent la Brachyspira (Serpulina) hyodysenteriae şi Mycoplasma gallisepticum. La streptococi şi stafîlococi rezistenţa se transmite prin plasmide, iar bacteriile care au căpătat această rezistenţă alcătuiesc grupul bacteriilor rezistente la macrolide-lincosamide-streptogramină B (rezistenţa MLS). Pentru a se stabili sensibilitatea germenilor microbieni la tilozină se recomandă efectuarea antibiogramei.

Particularităţi farmacocinetice

Concentraţia plasmatică maximă după administrarea intramusculară se atinge în maximum 1 - 3 ore. Volumul de distribuţie a fost stabilit a fi mai mare de 1 1/kg greutate corporală. Ţesuturile cu concentraţie mare de medicament: concentraţia sanguină este de 2-10 ori mai mare decât concentraţia din ţesuturi.

Tilozina se descompune în ficat în câţiva derivaţi care sunt încă parţial microbiologic activi cum ar fi dihidrodesmicozina, relomicina şi factorul A. Eliminarea după administrarea pe cale parenterală se produce în principal pe cale biliară (de asemenea sub formă activă) şi urinară.

Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintă

Tratamentul bolilor infecţioase produse de microorganisme sensibile la tilozină:

Porcine: dizenterie porcină, rujet, pneumonie, artrită acută

Câini: bronşite, bronhopneumonii.

Contraindicaţii

Nu se va utiliza în caz de sensibilitate la tilozină şi alte antibiotice macrolide.

Nu se va utiliza în caz de rezistenţă faţă de tilozină sau rezistenţă încrucişată faţă de alte antibiotice macrolide (aşa numita rezistenţă - MLS). Nu se va utiliza în caz de disfuncţii hepatice. Nu se va face vaccinarea simultană sau vaccinarea cu vaccinuri vii sensibile la tilozină care au fost efectuate cu mai puţin de o săptămână înainte.

Atenţionări speciale

Nu există.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe rezultatul testelor de sensibilitate pentru bacteriile izolate de la animale. Dacă acest lucru nu este posibil tratamentul trebuie să ţină seama de datele epidemiologice locale şi regionale. Schimbaţi locul de injectare datorită reacţiilor locale care pot să apară (edem perifocal, exudat serofibrinos, demarcaţie)

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscuta la la tilozină sau la oricare dintre excipienţi trebuie să evite tfâul. Evitaţi contactul produsului medicinal direct cu pielea sau mucoasele datorită riscului de apariţie a sensibilizării.

Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate)

Injectarea intramusculară de tilozină poate să producă iritaţii puternice şi distrugeri tisulare (necroză de demarcaţie), iar până la 30 zile pot să fie evidenţiate procesele metaplazice de refacere.

La porci, poate să apară edemaţierea mucoasei rectale, prolaps rectal, diaree şi eritem.

Datorită conţinutului de propilenglicol, la locul de injectare intramusculară poate să apară iritaţie sau sensibilizare.

Apariţia unor efecte nedorite după administrarea pe cale injectabilă de Tylosin 20 H va fi raportată la autoritatea sanitară veterinară sau la deţinătorul autorizaţiei de comercializare.

Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie

Testele de laborator la şoareci şi şobolani nu au evidenţiat efecte teratogene, fetotoxice sau maternotoxice.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

Nu se utilizează simultan cu antibioticele din grupa lincosamide pentru că au acţiune antagonică.

Cantităţi de administrat şi calea de administrare

Pentru injecţii intramusculare.

Porcine: 10 mg tilozină/kg greutate corporală/zi echivalent cu 1 ml Tylosin 20H / 20 kg greutate corporală / zi, timp de 5 zile.

Câini: 5-10 mg tilozină/kg greutate corporală/zi echivalent cu 0,25-0,5 ml Tylosin 20 H/10 kg greutate corporală/zi, timp de 2 - 4 zile, doua injectii/zi. Pentru asigurarea unei dozări corecte, trebuie determinata cu acurateţe greutatea corporala a animalelor, ori de cate ori este posibil, pentru a se evita subdozarea. Dacă după 3 zile de tratament nu observaţi îmbunătăţirea stării de sănătate a animalului, schimbaţi tratamentul, dacă este nevoie. De fiecare dată schimbaţi locul de administrare datorită reacţiilor locale (edem perifocal, exudat serofibrinos, demarcaţie).

Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz

Nu este cazul.

Timp de aşteptare

Porcine: carne şi organe: 9 zile

Incompatibilităţi

Datorită riscului de apariţie a unor incompatibilităţi, evitaţi amestecarea cu alte produse medicinale.

Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 36 luni. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 14 zile.

Precauţii speciale pentru depozitare

A se păstra la frigider (+2/+8°C). După deschiderea flaconului, se va păstra la temperatură mai mică de 25°C. A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

Natura şi compoziţia ambalajului primar

Flacon de sticlă de 100 ml cu dop din cauciuc şi capsa de aluminiu. Cutie de carton x 12 flacoane x 100 ml.

Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

Partenerul medicilor veterinari si al crescatorilor de animale.
 
medicamente veterinare  | 2009
powered by EMERiGOS
web design oradea