Vetrimoxin L.A.

Antibiotice - Vetrimoxin L.A.

compozitie: Amoxicilina 15%

specii tinta: bovine, ovine si caprine, suine

Prezentare Cod produs Pret
Vetrimoxin 100 ml 25.00 RON
Vetrimoxin 250 ml 53.00 RON

Compoziţia calitativă şi cantitativă

1 ml produs conţine:

Substanţă activă :

Amoxicilină (sub formă de trihidrat) 150 mg

Excipient (excipienţi):

Parahidroxibenzoat de metil 1,4 mg

Parahidroxibenzoat de propil 0,4 mg

Forma farmaceutică

Suspensie injectabilă. Suspensie de culoare bej-crem.

Specii ţintă:

Bovine, ovine, caprine, suine

Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintă

VETRIMOXIN LA se administrează la bovine, ovine, caprine, suine în tratamentul infecţiilor respiratorii produse de germeni sensibili la acţiunea amoxicilinei (bacterii Gram-pozitive şi Pasteurella spp.).

Proprietăţi farmacodinamice

Amoxicilina aparţine grupei antibacterienelor beta-lactamice şi mai specific grupei aminopenicilinelor, are acţiune bactericidă prin inhibarea sintezei peretelui celular bacterian. Este activă împotriva unei game mari de bacterii Gram-pozitive şi Gram-negative, în special împotriva:

Pasteurella haemolitica , de origine bovină ( MIC90 = 0,165 pg/ml)

Pasteurella multocida, de origine bovină ( MIC90 = 0,203 pg/ml)

Pasteurella multocida, de origine suină (MIC90 = 0,115 pg/ml).

Mecanismul instalării rezistenţei este cunoscut şi explicat prin producerea de betalactamaze la nivel bacterian care hidrolizează ciclul betalactamic de unde rezultă acid peniciloic inactiv.

Proprietăţi farmacocinetice

Distribuţia amoxicilinei în ţesuturi este favorizată de nivelul redus de legare al acesteia la nivel plasmatic, este omogenă, având totuşi o preferinţă pentru organele care filtrează, cum ar fi ficatul şi rinichii. Metabolizarea amoxicilinei este redusă. Nu s-a identificat nici un metabolit activ, doar hidrolizarea in vivo a ciclului betalactamic determină formarea de acid peniciloic. Eliminarea urinară sub formă activă reprezintă principala formă de eliminare (50 până la 80% din cantitatea administrată pe cale orală) prin filtrare glomerulară şi secundar prin secreţie tubulară. Eliminarea biliară şi cea prin lapte la femelele în lactaţie, sunt căi

Contraindicaţii

A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

A nu se administra la leporide, rozătoare sau cabaline.

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă

Pentru speciile ţintă folosiţi două administrări per tratament în locuri diferite. La bovine, nu administraţi mai mult de 20 ml într-un singur loc.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Este recomandat ca tratamentele să se iniţieze după efectuarea antibiogramei. Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informaţiilor epidemiologice locale. Trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naţionale şi regionale, atunci când se utilizează produsul

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul la animale

In caz de auto-injectare accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta. Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la amoxicilină trebuie să evite contactul cu produsul medicim veterinar.

Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate)

La rumegătoare poate apărea o reacţie locală la locul de injectare. Această reacţie are o interi se remite în scurt timp. La suine reacţiile adverse la produs sunt rare.

Utilizarea în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat

Produsul poate fi administrat la animalele gestante. Având în vedere eliminarea redusă a amoxicilinei prin lapte, pe perioada tratamentului cu acest produs laptele obţinut de la vacile tratate poate fi administrat la animalele tinere.

Interacţiuni cu alte produse medicinale veterinare sau alte forme de interacţiuni

A nu se asocia cu antibiotice bacteriostatice.

Cantităţi de administrat şi calea de administrare

Se administrează intramuscular.

Doza este de 15 mg amoxicilină/kg greutate corporală (1 ml/10 kg greutate corporală) de două ori, la un interval de 48 de ore. Agitaţi bine flaconul înainte de utilizare pentru omogenizarea suspensiei.

Pentru asigurarea unei dozări corecte, trebuie determinată cu acurateţe greutatea corporală a animalelor, ori de câte ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi)

Nu este cazul

Timp de aşteptare

Suine: carne şi organe: 14 zile Bovine : carne şi organe: 14 zile lapte: 5 mulsori Ovine, caprine:

carne si organe : 10 zile lapte : 4 mulsori

Incompatibilităţi

Nu secunosc.

Perioada de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar asa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 de zile

Precauţii speciale pentru depozitare

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiţii speciale de depozitare.

Natura şi compoziţia ambalajului primar

flacoane de sticla incolora, tip II, de 100 ml şi 250 ml cu capac de aluminiu şi sigiliu din plastic de tipul “flip off ’

flacoane transparente din plastic multi-strat, de 50 ml, 100 ml, 250 ml şi 500 ml cu capac de aluminiu şi sigiliu din plastic de tipul “flip off’

Ambalaj secundar: Cutie de carton x 1 flacon de sticlă x 100 ml Cutie de carton x lflacon de sticlă x 250 ml

Cutie de carton x lflacon din plastic multistrat x 50 ml

Cutie de carton x lflacon din plastic multistrat x 100 ml

Cutie de carton x lflacon din plastic multistrat x 250 ml

Cutie de carton x lflacon din plastic multistrat x 500 ml.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale. Animalele tratate vor fi menţinute în adăposturi pe toată durata tratamentului, iar dejecţiile de la acestea se vor colecta şi nu se vor folosi la fertilizarea solului.

Deţinătorul autorizaţiei de comercializare:

CEVA Sante Animale, Z.I de la Ballastiere, BP 126, 33501 Libourne Cedex, Franta.

Producător responsabil cu eliberarea seriilor:

CEVA Sante Animale, Z.I de la Ballastiere, BP 126, 33501 Libourne Cedex, Franta.

Alte informaţii

Pentru orice informaţii referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului autorizaţiei de comercializare:

Ceva Sante Animale Romania; Strada Chindiei nr. 5, Bucuresti 040185, Romania, Telefon: +40 (0)21 3350060 Fax: +40 (0)21 3350052

sau distribuitorul:

S.C. Advance Vet S.R.L. Cluj Napoca, pta 1 Mai nr 1-3, Incinta Carbochim, tel 0264-437407 “Partenerul medicilor veterinari”

Numărul autorizaţiei de comercializare

120200

Partenerul medicilor veterinari si al crescatorilor de animale.
 
medicamente veterinare  | 2009
powered by EMERiGOS
web design oradea