Aivlosin

Antibiotice - Aivlosin

compozitie: Tilvalosina

specii tinta: suine

Aivlosin 42,5 mg/g Premix destinat preparării de furaje medicamentate pentru porci.

Substanţă activă:

Tylvalosin (ca tartrat de Tylvalosin) 42,5 mg/g. Premix pentru preparare furaje medicamentate. Pulbere granulată de culoare bej.

Specii ţintă:

Porci

Proprietăţi farmacodinamice:

Tartratul de tylvalosin este un antibiotic macrolid care are acţiune antibacteriană asupra germenilor Grampozitivi, asupra câtorva microorganisme Gram-negative şi a micoplasmelor. Acţionează prin inhibarea sintezei proteinelor în celula bacteriană.

Antibioticele din grupa macrolidelor sunt metaboliţi sau derivaţi semisintetici ai metaboliţilor organismelor din sol, obţinute prin fermentaţie. Au dimensiuni diferite a inelului lactonă şi datorită grupului dimetil-amino, sunt baze. Tylvalosinul are un inel compus din şaisprezece catene.

Macrolidele interferă cu sinteza proteineilor la nivelul celulelor bacteriene legându-se reversibil de subunitatea ribozomală 50S. Se leagă de partea care donează şi împiedică translocarea necesară menţinerii creşterii lanţului de peptidă. Efectul lor este limitat esenţial la organismele cu divizare rapidă. În general, macrolidele sunt considerate bacteriostatice şi micoplasmastatice.

Se consideră că există multiple mecanisme responsabile pentru rezistenţa dezvoltată la compuşii macrolidelor: alterarea ţintei din ribozom, utilizarea de mecanisme de eflux activ şi producerea de enzime inactivante. Rezistenţa la tylvalosin a Mycoplasma hyopneumoniae şi Lawsonia intracellularis nu a fost raportată sau descoperită până acum conform datelor colectate din teren. Nu s-a stabilit rezistenţa pentru Brachyspira hyodysenteriae.

În general, tulpinile de B. hyodysenteriae au valori mai ridicate de concentraţie inhibitorie minimă (CMI) în cazuri de rezistenţă la alte macrolide, precum tiloyina. Relevanţa clinică a acestei sensibilităţi reduse nu este pe deplin cercetată. Rezistenţa combinată între tylvalosin şi alte antibiotice macrolide nu poate sa fie exclusă.

Indicaţii

Tratamentul şi prevenirea pneumoniei enzootice porcine, produsă de tulpini sensibile de Mycoplasma hyopneumoniae. La doza recomandată, leziunile plămânilor şi pierderea în greutate sunt reduse, dar organismul rămâne purtător de Mycoplasma hyopneumoniae.

Tratamentul enteropatiei proliferative porcine (ileita proliferativă) produsă de Lawsonia intracellularis în crescătoriile în care există un diagnostic bazat pe anamneză, leziuni post-mortem şi rezultate patologice clinice.

Terapia cazurilor acute de dizenterie suină produsă de Brachyspira hyodysenteriae în crescătoriile în care boala a fost diagnosticată, precum şi pentru prevenirea apariţiei de noi cazuri clinice.

Administrare si dozaj:

Utilizare în furaje. Numai pentru încorporarea în furaje uscate.

Pentru tratarea şi prevenirea pneumoniei enzootice porcine doza este de 2,125 mg Tylvalosin/kg greutate corporală/zi (1 kg/tonă), administrat în mâncare timp de 7 zile consecutiv. Infectarea secundară cu microorganisme cum ar fi Pasteurella multocida şi Actinobacillus pleuropneumoniae, poate să complice evoluţia pneumoniei enzootice şi poate să necesite o medicaţie specifică.

Pentru tratarea enteropatiei proliferative porcine (ileita proliferativă)doza de Tylvalosin este de 4,25 mg/kg greutate corporală/zi (2 kg/tonă), administrat în furaj timp de 10 zile consecutiv.

Pentru tratamentul şi prevenirea dizenteriei porcine doza de Tylvalosin este 4,25 mg/kg greutate corporală/zi (2 kg/tonă), administrat în furaj timp de 10 zile consecutiv.

La porcii mai bătrâni sau la cei care au apetit scăzut, sau în cazul restricţionării cantităţii de hrană, ar putea fi necesară creşterea dozei în scopul atingerii dozei terapeutice. În cazul în care cantitate de hrană este redusă, se poate utiliza următoarea formulă de calcul:

Kg premix/tonă furaj = Doza (mg/kg greutate corporală) × greutatea corporală (kg) / Cantitatea zilnică de hrană consumată (kg) × concentraţia premixului (mg/g)

Ca tratament adjuvant trebuie să se efectueze un management bun şi o bună igienă pentru a reduce la maximum riscul de infectare şi pentru a se preveni apariţia de tulpini rezistente.

Pentru încorporarea produsului medicamentos în furaje trebuie să se utilizeze un omogenizator orizontal cu bandă. Se recomandă ca Aivlosin să fie mai întâi amestecat în 10 kg de furaje, care apoi se vor amesteca bine cu restul cantităţii de furaj. Hrana medicamentată poate să fie apoi transformată în furaj granulat. Prepararea furajelor granulate implică o singură etapă de precondiţionare cu abur timp de 5 minute şi apoi formarea granulelor de furaj la temperaturi sub 70 °C.

Contraindicaţii:

Nu există

Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate):

Nu se cunosc.

Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz:

La doze de 10 ori mai mari decât cea recomandată nu s-au observat semne de intoleranţă la porci.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale:

Este o practică clinică sănătoasă ca tratamentul să se bazeze pe testarea sensibilităţii bacteriilor izolate de la animal. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia trebuie să se bazeze pe informaţii epidemiologice locale (la nivel regional, la nivelul fermei) privind sensibilitatea bacteriei ţintă.

Utilizarea produsului medicinal veterinar în alt mod decât cel specificat în instrucţiunile din RCP poate creşte riscul dezvoltării şi selecţionării tulpinilor bacteriene rezistente şi poate scădea eficacitatea tratamentului cu alte macrolide, din cauza potenţialului de rezistenţă incrucişată.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Deoarece Aivlosin a determinat reacţii de hipersensibilitate la animalele de laborator, persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la tartratul de tylvalosin trebuie să evite orice contact cu produsul.

Atunci când se amestecă produsul medicinal veterinar sau când se manipulează furajele medicamentate, contactul direct cu ochii, pielea şi mucoasele trebuie să fie evitat. Atunci când se amestecă produsul medicinal veterinar sau când se manipulează furajele medicamentate trebuie să se poarte echipament de protecţie personal: salopete, mănuşi impermeabile şi o semi-mască respiratorie de unică folosinţă conformă cu standardul european EN 149 sau o mască respiratorie refolosibilă conformă cu standardul european EN 140, cu un filtru conform standardului european EN 143. Spălaţi pielea după contactul cu produsul.

În cazul ingestiei accidentale trebuie să se solicite imediat consult medical de specialitate şi să se prezinte eticheta produsului.

Incompatibilităţi:

Nu se cunosc.

Timp de aşteptare:

Carne şi organe: 2 zile

Prezentare:

Sac din folie de aluminiu/poliester laminat conţinând 20 kg

Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminat în conformitate cu cerinţele locale.

Deţinătorul autorizaţiei de comercializare:

ECO Animal Health Limited

78 Coombe Road, New Malden, Surrey, KT3 4QS

Regatul Unit Al Marii Britanii si Irlandei de Nord

Distribuitor:

S.C. Advance Vet S.R.L. Cluj Napoca, pta 1 Mai nr 1-3, Incinta Carbochim, tel 0264-437407 “Partenerul medicilor veterinari”

Partenerul medicilor veterinari si al crescatorilor de animale.
 
medicamente veterinare  | 2009
powered by EMERiGOS
web design oradea