Colfive 50%

Antibiotice - Colfive 50%

compozitie: Colistin sulfat

specii tinta: suine, pasari

Prezentare Cod produs Pret
Colfive flc 1 lt 130.00 RON
Colfive flc 5 lt 635.00 RON

DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Colfive 5.000.000 Ul/ml concentrat pentru soluţie orală pentru viţei, porci, miei, pui de găină şi curci

COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare ml conţine: î

Substanţa activă:

Colistin (sulfat) 5.000.000 UI

FORMA FARMACEUTICĂ

Concentrat pentru soluţie orală. Soluţie limpede, portocaliu-brună.

Proprietăţi farmacodinamice

Colistinul este un antibiotic polipeptidic ce aparţine clasei polimixinelor.

Colistinul exercită o acţiune bactericidă asupra tulpinilor bacteriene sensibile prin ruperea membranei citoplasmatice bacteriene, ceea ce conduce la o alterare a permeabilităţii celulare şi apoi la scurgerea materialului intracelular. i

Colistinul este bactericid, fiind eficient în primul rând împotriva unui număr de bacterii Gram negative, cum sunt enterobacteriaceele şi, în mod special, Escherichia coli.

Colistinul nu are, practic, niciun efect asupra bacteriilor Gram pozitive şi a fungilor.

Bacteriile Gram pozitive au rezistenţă naturală la colistin, la fel că şi unele specii de bacterii Gram negative, cum sunt Proteus şi Serratia. Pe de altă parte, rezistenţa dobândită a bacteriilor enterice Gram negative la colistin este rară şi se explică printr-o mutaţie într-un singur pas.

Proprietăţi farmacodinamice

Colistinul este un antibiotic polipeptidic ce aparţine clasei polimixinelor.

Colistinul exercită o acţiune bactericidă asupra tulpinilor bacteriene sensibile prin ruperea membranei citoplasmatice bacteriene, ceea ce conduce la o alterare a permeabilităţii celulare şi apoi la scurgerea materialului intracelular. i

Colistinul este bactericid, fiind eficient în primul rând împotriva unui număr de bacterii Gram negative, cum sunt enterobacteriaceele şi, în mod special, Escherichia coli.

Colistinul nu are, practic, niciun efect asupra bacteriilor Gram pozitive şi a fungilor.

Bacteriile Gram pozitive au rezistenţă naturală la colistin, la fel că şi unele specii de bacterii Gram negative, cum sunt Proteus şi Serratia. Pe de altă parte, rezistenţa dobândită a bacteriilor enterice Gram negative la colistin este rară şi se explică printr-o mutaţie într-un singur pas.

Colistinul exercită o acţiune dependentă de concentraţie împotriva bacteriilor Gram-negative. în urma administrării orale se ating concentraţii înalte în tractul gastrointestinal, adică la locul ţintă al tratamentului, datorită absorbţiei slabe a substanţei. Aceşti factori indică faptul că un tratament de durată mai lungă, ce duce la o expunere inutilă, nu este recomandat.

5.2 Particularităţi farmacocinetice

Colistinul (sub formă de sulfat) este slab absorbit din tractul gastrointestinal.

în comparaţie cu concentraţiile foarte scăzute de colistin din ser şi ţesuturi, sunt prezente cantităţi mari şi persistente în diferitele segmente ale tractului gastrointestinal. :

Nu s-a observat o metabolizare semnificativă. .

Colistinul se elimină aproape exclusiv prin fecale

PARTICULARITĂŢI CLINICE

Speciile ţintă

Bovine (viţei), porci, oi (miei), pui de găină şi curci

Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintă

Viţei, miei, porci, pui de găină, curci:

Tratamentul şi metafilaxia infecţiilor enterice cauzate de tulpinile de E. coli neinvazive, sensibile la colistin. Prezenţa bolii în efectiv trebuie confirmată înainte de instituirea tratamentului metafilactic.

Contraindicaţii

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la colistin sau la oricare dintre excipienţi.

Nu se utilizează în caz de rezistenţă la polimixine.

Nu se utilizează la cai, în special la mânji, deoarece colistinul, printr-o modificare a echilibrului microflorei gastrointestinale, poate conduce la dezvoltarea colitei asociate antibioterapiei (colita X), asociată în mod tipic cu Clostridium difficile, care poate fi letală.

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă

Ca adjuvant al tratamentului, trebuie instituite o bună gestionare şi practici de igienă pentru a reduce riscul de infecţie şi pentru a ţine sub control potenţiala dezvoltare a unei rezistenţe la produsul medicinal veterinar. 

Colistinul exercită o acţiune dependentă de concentraţie împotriva bacteriilor Gram-negative. în urma administrării orale, se ating concentraţii înalte în tractul gastrointestinal, adică la locul ţintă al tratamentului, datorită absorbţiei slabe a substanţei. Aceşti factori indică faptul că un tratament de durată mai lungă decât cea indicată la pct. 4.9, ce duce la o expunere inutilă, nu este recomandat.

Precauţii speciale pentru utilizare

Precauţii speciale pentru utilizarea la animale '

Nu utilizaţi colistinul ca substitut pentru bunele practici de management.

La om, colistinul este o substanţa activa de ultimă instanţă, utilizlat pentru tratamentul infecţiilor cauzate de anumite bacterii ce prezintă rezistenţe multiple la medicamente. Pentru a minimiza orice risc potenţial asociat cu utilizarea pe scară largă a colistinului, utilizarea acestuia trebuie limitată la tratament sau la tratamentul şi metafilaxia bolilor, şi nu trebuie utilizat pentru profilaxie.

Ori de câte ori este posibil, utilizarea colistinului trebuie să se facă numai pe baza testelor de sensibilitate.

O utilizare a produsului medicinal veterinar care se abate de la instrucţiunile date în RCP poate conduce la eşecul tratamentelor şi la creşterea prevalenţei bacteriilor rezistente la colistin.

în cazul animalelor nou-născute şi al animalelor cu tulburări gastrointestinale şi renale severe, expunerea sistemică la colistin ar putea fi crescută. Pot apărea leziuni neuro- şi nefrotoxice.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la polimixine cum este colistinul trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

Evitaţi contactul direct cu pielea şi ochii în timpul manipulării produsului. Se recomandă utilizarea mănuşilor şi ochelarilor de protecţie în timpul manipulării şi dozării produsului medicinal veterinar.

Spălaţi picăturile împroşcate pe piele imediat, cu săpun şi apă din abundenţă.

în caz de expunere accidentală la nivelul ochilor, spălaţi cu apă din abundenţă şi solicitaţi imediat asistenţă medicală; arătaţi medicului eticheta produsului. ..

Dacă în urma expunerii dezvoltaţi simptome ca de exemplu erupţii pe piele, trebuie să solicitaţi asistenţă medicală şi să arătaţi medicului acest avertisment. Tumefierea feţei, buzelor sau ochilor precum şi respiraţia dificilă sunt simptome mai severe şi necesită asistenţă medicală lirgentă.

Spălaţi-vă pe mâini după utilizare.

Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate)

Nu se cunosc.

Utilizarea în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat

Siguranţa utilizării colistinului în timpul gestaţiei, lactaţiei şi a perioadei de ouat nu a fost investigată la speciile ţintă. Cu toate acestea, colistinul este slab absorbit după administrarea orală, prin urmare utilizarea colistinului în timpul gestaţiei, lactaţiei sau a perioadei de ouat nu ar trebui să atragă probleme deosebite. în aceste perioade, se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.

Interacţiuni cu alte produse medicinale şi alte forme de interacţiune

După administrarea orală de sulfat de colistin, interacţiunea cp anestezicele şi miorelaxantele nu poate fi exclusă în unele cazuri individuale. Combinaţia cu aminoglicozide şi levamisol trebuie evitată. Efectele sulfatului de colistin pot fi antagonizate de cationi binari (fier, .calciu, magneziu), de acizii graşi nesaturaţi şi de polifosfaţi.Există o rezistenţă încrucişată între colistin şi polimixina B. '

Cantităţi de administrat şi calea de administrare

A se administra pe cale orală.

Administrarea in apa de băut/lapte

Vitei, miei, porci: 100.000 UI de colistin per kg greutate corporală pe zi timp de 3-5 zile consecutive, în apa de băut sau în lapte (înlocuitor) la viţei, echivalent cu 0,20 ml de soluţie concentrată per 10 kg greutate corporală pe zi timp de 3-5 zile.

Pui de găină si curci: 75.000 UI de colistin per kg greutate corporală pe zi timp de 3-5 zile consecutive, în apa de băut, echivalent cu 15 ml de soluţie concentrată per tonă greutate corporală pe zi timp de 3-5 zile.

Durata tratamentului trebuie limitată la timpul minim necesar pentru tratarea bolii. '

Orice cantitate de apă cu produs care nu este consumată în decurs de 24 ore trebuie aruncată.

Orice cantitate de lapte cu produs care nu este consumată în decurs de 6 ore trebuie aruncată.

Administrarea orală directă la animalele individuale

Doza zilnică recomandată trebuie să fie divizată în două prize în cazul în care produsul va fi administrat direct în gura animalului.

înainte de administrarea orală directă, prpdusul trebuie să fie diluat cu un volum de apă de băut care să fie de 2,5 ori mai mare decât volumul de produs ce urmează să fie administrat.

Administrarea prin apa de băut

Consumul de apă cu produs depinde de starea clinică a animalelor. Pentru a obţine o dozare corectă, concentraţia colistinului trebuie ajustată corespunzător. Calculaţi cu atenţie greutatea corporală medie care urmează să fie tratată şi consumul zilnic mediu de apă, înaintea fiecărui tratament.

Apa cu produs trebuie să fie preparată în fiecare zi, chiar înainte de adăpare.

Apa cu produs trebuie să reprezinte singura sursă de apă de băut pentru animale, pe întreaga durată a tratamentului.

Administrarea fără pompă de dozare: ,

Tratamentul este distribuit într-o cuvă, pe o perioadă de 24 de ore, timp de 3-5 zile consecutive.

Produsul este adăugat la un volum de apă de băut corespunzător volumului consumat de animale pe perioada de tratament (24 de ore) pentru a obţine doza de 100.000 UI de colistin per kg greutate corporală pentru porci, miei şi viţei şi de 75.000 UI de colistin per kg greutate corporală pentru puii de găină şi curci.

Administrarea cu pompă de dozare: *

Tratamentul este distribuit pe o perioadă de 24 de ore, timp de 3-5 zile consecutive.

Se utilizează o pompă de dozare pentru a adăuga o soluţie stoc cu o concentraţie predeterminată la apa de băut.

Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz

Nu există. 

Partenerul medicilor veterinari si al crescatorilor de animale.
 
medicamente veterinare  | 2009
powered by EMERiGOS
web design oradea