Disentin

Antibiotice - Disentin

compozitie: Tiamulin

specii tinta: suine, pasari

Prezentare Cod produs Pret
Disentin 1 l 125.00 RON

Disentin 125 mg/ml solutie orala tiamulin hidrogenfumarat

Compozitie

fiecare 1 ml solutie contine

Substanta activa:

tiamulin hidrogenfumarat 125 mg

Excipienti:

parahidroxibenzoat de propil (E-216) 0.1 mg

parahidroxibenzoat de metil (E-218) 0.9 mg

excipienti: 1 ml

Specii tinta:

Suine (toate categoriile)

Pui de gaina (broileri, tineret, gaini ouatoare si pasari de reproductie)

Indicatii

Suine:

Tratamentul disenteriei suine produse de Brahispira Hyodisenteriae si complicata cu Fusobacterium spp si Bacterioides spp

Tratamentul complexului bolilor respiratorii porcine (CBRP) cauzat de Mycoplasma hyopneumoniae si virusuri precum PRRS si virusul gripei porcine complicate de bacterii: Pasteurella bultocida si Actinobacillus pleuropneumoniae

Tratamentul pneumoniei cauzate de Actinobacillus pleuropneumoniae

Pui de gaina:

Prevenirea si tratamentul bolilor cronice respirtorii (CRD) si a aerosaculitelor cauzate de Mycoplasma gallisepticum si Mycoplasma synoviae

Curcani:

Prevenirea si tratamentul sinuzitelor si aerosaculitelor provocate de Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae si Mycoplasma meleagridis

Contraindicaţii:

Nu se utilizează monensin, narasin sau salinomicină în timpul sau cu cel puţin şapte zile înainte sau după tratamentul cu tiamulin. Acest lucru poate determina scăderea severă în greutate sau moarte.

Reacţii adverse:

La porci, ocazional, poate apărea eritemul şi alte reacţii de hipersensibilitate. În aceste cazuri este indicată terapia simptomatică. Consumul de apă poate fi scăzut în timpul administrării de tiamulin la păsări. Consumul depinde de concentraţie: o concentraţie de 0.0125% de tiamulin poate determina o scădere a consumului de apă cu 10%, în timp ce o concentraţie de 0.025% poate scădea consumul cu 15%. Aceasta nu pare să aibă vreun efect advers asupra performanţei productive a păsărilor sau a eficacităţii produsului în general; totuşi, se va monitoriza frecvent consumul de apă, în special pe vreme foarte călduroasă.

Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

Mod şi cale de administrare:

Porcine

Tratamentul dizenteriei la porcine:

Doza este de 8.8 mg tiamulin hidrogen fumarat per kg greutate corporală, administrată zilnic în apa de băut la porci timp de 3 până la 5 zile consecutive. Doza este în mod normal atinsă la o concentraţie de 0.006% tiamulin hidrogen fumarat (60 mg/1 litru).

Tratamentul adiţional al CBRP (complexul bolilor respiratorii porcine) cauzate de M. hyopneumoniae şi de diverse virusuri şi complicate de P. multocida şi A. pleuropneumoniae:

Doza este de 15.0-20.0 mg tiamulin hidrogen fumarat per kg greutate corporală, administrată zilnic timp de 5 până la 10 zile consecutive; doza este în mod normal atinsă la o concentraţie de 0.012-0.018% tiamulin în apa de băut (120-180 mg/ 1 litru).

Tratamentul pleuropneumoniei cauzate de A. pleuropneumoniae:

Doza este de 20.0 mg tiamulin hidrogen fumarat per kg greutate corporală, administrată zilnic timp de 5 zile consecutive; doza este în mod normal atinsă la o concentraţie de 0.018% tiamulin în apa de băut (180 mg/ 1 litru).

Pui de găină

Prevenirea bolilor respiratorii cronice (CRD) şi aerosaculitelor cauzate de M. gallisepticum şi M. synoviae.

Broileri: 0.0125%-0.025% tiamulin hidrogen fumarat (125 mg-250 mg/1 litru) în apa de băut timp de 3 zile în prima săptămână de viaţă, urmată apoi timp de 1-2 zile la fiecare 3-4 săptămâni, în funcţie de situaţie.

Tineret de înlocuire: 0.0125%-0.025% tiamulin hidrogen fumarat (125 mg-250 mg/1 litru) în apa de băut timp de 3 zile în timpul primei săptămâni de viaţă, urmată apoi de 1-2 zile la fiecare 4-6 săptămâni, în funcţie de situaţie.

Găini ouătoare şi de reproducţie: 0.0125% tiamulin hidrogen fumarat (125 mg-250 mg/1 litru) în apa de băut timp de 3 zile la fiecare 4 săptămâni de la începutul ouatului în funcţie de situaţie.

Tratamentul bolilor respiratorii cronice (CRD) şi aerosaculitelor cauzate de M. gallisepticum şi M. synoviae la broileri, tineret de înlocuire, găini ouătoare şi de reproducţie.

Se administrează tiamulin hidrogen fumarat 0.025% (250 mg/1 litru) în apa de băut timp de 3-5 zile.

Tiamulinul hidrogen fumarat într-o concentraţie de 0.025% în apa de băut asigură următoarele doze în funcţie de vârsta animalelor:

Broiler de 4 săptămâni: 30 mg/kg greutate corporală

Tineret de 10 săptămâni: 30 mg/kg greutate corporală

Găini ouătoare: 25 mg/kg greutate corporală

Curcani

Prevenirea sinuzitelor şi aerosaculitelor cauzate de M. gallisepticum, M. synoviae şi M. meleagridis.

Pui de curcă (curcani creştere) – 0.025% tiamulin hidrogen fumarat (250 mg/1 litru) în apa de băut timp de 3 zile în prima săptămână de viaţă, urmată apoi de 1-3 zile la fiecare 4-6 săptămâni, în funcţie de situaţie.

Curci de reproducţie – 0.025% tiamulin hidrogen fumarat (250 mg/1 litru) în apa de băut timp de 3-5 zile la fiecare 4 săptămâni, în funcţie de situaţie.

Tratamentul sinuzitelor si aerosaculitelor cauzate de M. gallisepticum, M. synoviae şi M. meleagridis.

Tiamulin hidrogen fumarat 0.025% (250 mg/ 1 litru) în apa de băut timp de 3-5 zile.

Tiamulinul hidrogen fumarat într-o concentraţie de 0.025% în apa de băut va asigură următoarea doză zilnică în funcţie de vârsta curcii:

Pui de curcă de 1 săptămână: 70 mg/kg greutate corporală,

Pui de curcă de 4 săptămâni: 50 mg/kg greutate corporală,

Pui de curcă de 8 săptămâni: 25-30 mg/kg greutate corporală,

Pui de curcă de 20 de săptămâni: 20 mg/kg greutate corporală

Amestecând 2.0 ml de produs cu 1 litru de apă rezultă o soluţie de 0.025% de tiamulin hidrogen fumarat, iar amestecând 1.0 ml de produs

cu 1 litru de apă rezultă o soluţie de 0.0125% tiamulin hidrogen fumarat.

Când sunt necesare volume mari de apă medicamentată, se începe prin a prepara o soluţie concentrată care apoi se diluează pentru a obţine concentraţia dorită.

Soluţiile medicamentate de tiamulin pentru băut trebuie să fie proaspete, preparate în fiecare zi.

Recomandări privind administrarea corectă

Nu există.

Timp de aşteptare

Porcine

Carne: 4 zile.

Gaini

Carne: 2 zile;

Ouă: 0 zile.

Curcani

Carne: 5 zile.

Atenţionări speciale, după caz

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Apa medicamentată proaspătă trebuie preparată zilnic. Echipamentul de adăpare trebuie inspectat şi curăţat înainte de adăugarea produsului.

Dacă nu există nici un răspuns la tratament în 5 zile, diagnosticul trebuie restabilit.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Se va purta echipament personal de protecţie ce constă în ochelari de protecţie şi mănuşi atunci când se prepară şi se manevrează

produsul pentru a evita contactul direct cu pielea sau ochii. În cazul contactului accidental cu ochii, clătiţi imediat cu cantităţi mari de apă. În

cazul apariţiei iritaţiilor, solicitaţi sfatul medicului.

Îndepărtaţi hainele murdare şi spălaţi pielea contaminată cu apă. După ce aţi folosit produsul, spălaţi-vă pe mâini.

În caz de ingestie accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la tiamulin trebuie să manipuleze cu atenţie produsul.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

Pentru a evita interacţiunea cu ionoforii incompatibili (monensin, narasin şi salinomicină) la porcine, trebuie să existe garanţia că aceşti

agenţi activi nu au fost incluşi în furaje şi că nu a existat nici o contaminare a furajului cu aceşti agenţi.

Pentru puii de găină şi curcani, încercaţi să evitaţi interacţiunile între ionoforii incompatibili (monensin, narasin şi salinomicină) şi tiamulin,

iar morile ce furnizează păsărilor furajele vor trebui anunţate că se va administra tiamulin şi că aceste produse nu trebuie incluse în furaje

sau să le contamineze.

Furajele trebuie testate pentru prezenţa ionoforilor înainte de utilizare dacă există o suspiciune a contaminării acestora.

Dacă apare o interacţiune, se va opri imediat tratamentul cu soluţia de tiamulin şi se va înlocui cu apă proaspătă. Furajul contaminat se va

îndepărta cât de curând posibil şi se va înlocui cu furaj care nu conţine ionofori incompatibili cu tiamulinul.

Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz

La porci, dozele orale unice de 100 mg/kg greutate corporală au cauzat hiperpnee şi disconfort abdominal. La 150 mg/kg nu s-au observat

efecte asupra SNC, cu excepţia tranchilizării. La 55 mg/kg administrat timp de 14 zile, apare o salivaţie tranzitorie şi o uşoară iritaţie

gastrică. Se consideră că tiamulinul are un index terapeutic adecvat la porci şi nu s-a stabilit o doză letală minimă.

Tiamulinul are un index terapeutic relativ înalt, cu un risc scăzut de supradozare în principal deoarece concentraţiile anormal de mari

determină scăderea consumului de apă şi prin urmare scăderea consumului de tiamulin. DL50 pentru pui este 1290 mg/kg greutate

corporală şi pentru curcani 840 mg/kg greutate corporală.

Semnele clinice de toxicitate acută la pui sunt: piuit, crampe clonice şi decubit lateral, iar la curcani: crampe clonice, decubit lateral sau

dorsal, salivaţie şi ptoză.

Dacă apar semnele unei intoxicaţii, îndepărtaţi imediat apa medicamentată şi înlocuiţi-o cu apă proaspătă.

Incompatibilităţi

Nu se cunosc.

Alte precauţii

Se va aplica o precauţie specială pentru dejecţiile care se răspândesc pe pământ. Trebuie să se stabilească o zonă tampon de cel puţin 20

de metri între pământul ce conţine dejecţii şi suprafaţa apei.

Data expirării

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 6 luni.

Perioada de valabilitate după diluare conform indicaţiilor: 24 de ore.

Precauţii speciale pentru depozitare

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiţii speciale de depozitare.

Precauţii speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deşeurilor, după caz

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu

cerinţele locale.

Numai pentru uz veterinar

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

Deţinătorul Autorizaţiei de Comercializare:

Vetpharma Animal Health, Les Corts 23, Barcelona, Spania

Producator responsabil pnetru eliberarea seriei de produs:

LABORATORIOS KARIZOO, S.A., Polígono Industrial La Borda, Mas Pujades, 11-12, 08140 – CALDES DE MONTBUI (Barcelona), Spania

CENAVISA SA Cami Pedra Estrella s/n 43205 Reus Tarargona, Spania

Distribuitor:

S.C. Advance Vet S.R.L. Cluj Napoca, pta 1 Mai nr 1-3, Incinta Carbochim, tel 0264-437407 “Partenerul medicilor veterinari”

Numărul autorizaţiei de comercializare

100033

Partenerul medicilor veterinari si al crescatorilor de animale.
 
medicamente veterinare  | 2009
powered by EMERiGOS
web design oradea