Flumesyva Liquid 20%

Antibiotice - Flumesyva Liquid 20%

compozitie: Flumequina

specii tinta: bovine, ovine si caprine, suine, pasari

Prezentare Cod produs Pret
Flumesyva Liquid 1lt 0.00 RON
Flumesyva Liquid 5lt 0.00 RON

Compoziţia calitativă şi cantitativă

1 ml produs conţine:

Substanţă activă :

Flumequina 200 mg

Excipient (excipienţi):

Alcool benzilic 10 mg

Forma farmaceutică

Soluţie orală, incolora, limpede fara particule in suspensie.

Specii ţintă:

Bovine (viţei), suine, pui de gaina (broileri)

Proprietăţi farmacodinamice

Flumequina este un agent antibacterian care aparţine grupei fluorchinolonelor cu acţiune bactericidă.

Aceasta acţionează asupra ADN-ului bacterian, blocând replicarea acestuia prin inhibarea subunităţii A a enzimei ADN-giraza, această enzimă fiind implicată în formarea helixului de ADN. Este eficientă asupra bacteriilor Gram negative, ( Escherichia coli, Proteus spp., Salmonella spp., Pasteurella spp., Klebsiella spp., Vibrio spp., Aeromonas spp. şi Yersinia spp.). Este eficace, de asemenea, împotriva unor bacterii Gram positive (Staphylococcus pyogenes, Corynebacterium spp. şi Streptococcus spp)

Particularităţi farmacocinetice

După administrarea orală este relativ bine absorbită din tractul gastrointestinal, ajungând la concentraţia plasmatică maximă 2 ore mai târziu. Se difuzează în toate ţesuturile. Legarea de proteinele plasmatice este de 74,5 %. în sânge, flumequina nealterată se întâlneşte şi sub formă de metaboliţi hidroxilaţi cu activitate scăzută. Prin urină se excretă aproximativ 40-60 % din doza absorbită, iar restul se elimină sub formă de metaboliţi glucuronoconjugaţi inactivi. O parte mică se excretă prin fecale.

Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintă

Produsul este recomandat în tratamentul infecţiilor produse de germeni sensibili la flumequina:

Viţei: bronhopneumonie, enterita colibaciiară, boli neonatale, salmoneloză

Suine: colibaciloză, enterite, gastroenterite, boli neonatale

Pui de gaina (broileri): colibaciloză, salmoneloză, pasteureloză

Contraindicaţii

Nu administraţi animalelor care suferă de insuficienţă hepatică sau renală.

Nu se va utiliza în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau excipienţi Nu se utilizează pentru animale care produc lapte pentru consum uman.

Nu se utilizează pentru păsări care produc oua pentru consum uman.

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă

Nu există.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Nu expuneţi animalele tratate la razele solare, din cauza riscului de fotosensibilizare. La utilizarea produsului trebuie să se ţină seama de politicile oficiale şi locale privind produsele antimicrobiene.

Fluorochinolonele vor fi păstrate ca rezervă pentru tratamentele care în condiţii clinice răspund puţin sau care vor răspunde puţin la alte clase de substanţe antimicrobiene. Fluoroquinolonele trebuie utilizate doar în urma efectuării testelor de susceptibilitate. Utilizarea produsului care se abate de la instrucţiunile furnizate în RCP poate spori prevalenţa bacteriilor rezistente la quinolone şi poate scădea eficacitatea tratamentului cu alte fluoroquinolone datorită potenţialului de rezistenţă încrucişată

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul la animale

Persoanele cu hipersensibilitate Ia fluoroquinolone vor evita contactul cu produsul. La utilizarea produsului se va purta echipament de protecţie adecvat. Trebuie evitat contactul direct al produsului cu pielea, ochii sau mucoasele. In cazul expunerii accidentale se clăteşte abundent cu apa. În cazul apariţiei unor reacţii alergice în timpul administrării soluţiei, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi prospectul sau eticheta produsului. A nu se bea, manca sau fuma in timpul manipulării produsului. Spălaţi-vă mâinile şi pielea expusă cu apă şi săpun imediat după utilizare.

Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate)

Pot apare ocazional tulburări digestive( vomă sau diaree).

Pot apare foarte rar tulburări nervoase(hiperexcitabilitate).

Pot apare alergii cutanate sau fotosensibilizare.

Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat

Nu există contraindicaţii pentru perioadele de gestaţie şi Iactaţie.

Nu administraţi găinilor ouătoare care produc ouă pentru consumul uman.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

Nu asociaţi cu trimetoprim.

Produsele acide determină precipitarea flumequinei.

Cantităţi de administrat şi calea de administrare

Produsul se administrează pe cale orală în apa de băut

Viţei: doza este 5 - 10 mg substanţă activă/kg greutate corporală, echivalent cu 1,25-2,5 ml produs/50 kg greutate corporală, doza se repeta la fiecare 12 ore, timp de 3-5 zile consecutiv

Suine :

adulţi: doza este de 6 mg substanţă activă/kg greutate corporală/zi, echivalent cu 3 ml produs/100 kg greutate corporală, de două ori pe zi la un interval de 12 ore, timp de 3 - 5 zile consecutiv;

purcei: 12 mg substanţă activă/kg greutate corporală, echivalent cu 3 ml produs/50 kg greutate corporală, doza se repeta la fiecare 12 ore, timp de 5 zile consecutiv.

Pui de gaina (broileri): doza este 12 - 24 mg substanţă activă /kg greutate corporală/zi, echivalent cu 1 ml produs/8 - 16 kg greutate corporală, timp de 3 - 5 zile consecutiv, echivalent cu 50 ml produs/100 litri apă de băut

Pentru asigurarea unei dozări corecte, trebuie determinată cu acurateţe greutatea corporală a animalelor, ori de câte ori este posibil, pentru a evita subdozarea.

Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz

În caz de supradozare, pot apărea tulburări digestive sau nervoase, însă acestea scad în intensitate când se opreşte tratamentul.

Timp de aşteptare

Carne şi organe:

Bovine (vitei) - 10 zile

Suine - 10 zile.

Pui de gaina (broiieri): 10 zile

Nu este autorizata utilizarea la animale care produc lapte pentru consum uman.

Incompatibilităţi

În lipsa studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu se va amesteca cu alte produse medicinale veterinare

Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare 3 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 12 luni.

Perioada de valabilitate după diluare sau reconstituire conform indicaţiilor: 24 ore.

Precauţii speciale pentru depozitare

A se păstră in loc uscat.

A se proteja de lumina.

A nu se păstră la temperaturi mai mari de 25°C.

Natura şi compoziţia ambalajului primar

Flacoane din polietilenă de inalla densitate, albe, opace, de 100 ml, 500 ml, 1000 ml (1 L), 5,000 ml (5 L),. Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Animalele tratate vor fi menţinute in adăposturi pe toata durata tratamentului, iar dejecţiile de la acestea se vor colecta si NU se vor folosi la fertilizarea solului.

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

Producator:

Laboratorios SYVA S.A., Av. Parroco Pablo Diez, 49-57-24010–LEON-SPANIA

Distribuitor:

S.C. Advance Vet S.R.L. Cluj Napoca, pta 1 Mai nr 1-3, Incinta Carbochim, tel 0264-437407 “Partenerul medicilor veterinari”

Numarul autorizatiei de comercializare

150323

Partenerul medicilor veterinari si al crescatorilor de animale.
 
medicamente veterinare  | 2009
powered by EMERiGOS
web design oradea