Syvadox 10%

Antibiotice - Syvadox  10%

compozitie: Doxiciclina

specii tinta: pasari

Prezentare Cod produs Pret
Syvadox 1l 150.00 RON
Syvadox 5l 500.00 RON

Compoziţia calitativă şi cantitativă

1 ml produs conţine:

Substanţă activă :

Doxiciclina 100 mg

Excipient (excipienţi):

Propilenglicol 15 mg

Forma farmaceutică

Soluţie orală pentru administrare in apa de băut. Soluţie galbuie-maronie, limpede

Specii ţintă:

Pui de găină (broileri)

Proprietăţi farmacodinamice

Doxiciclina este un antibiotic bacteriostatic ce intervine în sinteza proteinelor bacteriene.

Doxiciclina este o tetraciclină cu acţiune antibacteriană rezultată din legarea de subunitatea 3OS a ribozomilor. După legarea de ribozom, tetraciclinele blochează legarea aminoacil - ARNt de complexul ARNm - ribozomi. Astfel, intervine în sinteza proteinelor bacteriene sau în dezvoltarea organismelor care se înmulţesc.

Aceasta este eficace împotriva bacteriilor Gram negative şi Gram pozitive

Spectru de acţiune: Escherichia coli, Streptococcus spp., Staphylococcus aureus, Chlamidia spp., Mycoplasma spp., Salmonella spp., Pasteurella mutltocida, Bordetella bronchiseptica

În cazul susceptibilităţii in vitro la doxiciclină a tulpinilor de Pasteurella mutltocida şi Bordetella bronchiseptica (test de susceptibilitate microbiană prin metoda difuziei pe disc) şi Mycoplasma hyopneumoniae (test de susceptibilitate microbiană prin metoda diluţiei) s-au obţinut următoarele valori pentru MIC90: 0,517 μg/ml. 0,053 μg/ml şi 0,200 μg/ml, respectiv. Conform ghidurilor NCCLS, când MIC<4 μg/ml, tulpinile sunt considerate susceptibile la doxiciclină şi rezistente când valorile ating 16 μg/ml. Mecanismele implicate in apariţia tulpinilor bacteriene rezistente la doxiciclină sunt inhibarea influxului de agent antimicrobian în interiorul bacteriei sau mecanismul de eflux al substanţei active din bacterie. Se consideră că aceste mecanisme de rezistenţă sunt mediate de plasmide sau de mutaţii cromozomiale. in mocî frecvent, apare rezistenţa încrucişată între doxiciclină şi alte tetracicline.

Particularităţi farinacocinetice.

După administrare orală şi intramusculară, biodisponibilitatea doxiciclinei este înaltă. Când este administrată pe cale orala, valorile depăşesc 70 % la majoritatea speciilor. Hrana poate modifica biodisponibilitatea doxiciclinei administrate pe cale orală. Biodisponibilitatea este cu 10-15 % mai mare când animalele nu mănâncă, decât atunci când primesc hrană. Datorită liposolubilităţii sale ridicate, doxiciclina difuzează în tot organismul. Aceasta se concentrează în ficat, rinichi, oase şi intestine, datorită reciclării euterohepatice. Nivelurile substanţei active în pnlmoni sunt întotdeauna mai înalte- decât cele din plasmă. S-a detectat în concentraţii terapeutice în umoarea apoasă, ţesutul miocardic, ţesuturile reproductive, creier şi glandele mamare. Legarea de proteinele plasmatice este de cca 90-92 %. Aproximativ 40 % din substanţa activa se metabolizează şi se excretă prin fecale (intestine şi bilă), în cea mai mare parte sub formă de conjugaţi microbiologici inactivi.

Păsări (pui)

După tratamentul pe cale orală, absorbţia acestei substanţe active este- rapida, atingând concentraţia maximă în plasmă (Cmax) în oca 1,5 ore. Biodisponibilitatea este de cca 75 %. Prezenţa hranei în tractul gastrointestinal reduce absorbţia, cu o biodisponihiîitate de 60 %, iar timpul necesar penlru a atinge vârful de concentraţie este semnificativ mărit: 3,3 ore.

Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintă

Se recomandã la puii de găină (broileri) în tratamentul colibacilozei, micoplasmozei, bolii respiratorii cronice şi în tratamentul altor infecţii cu germeni sensibili la doxicliclinã

Contraindicaţii

Nu utilizaţi în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipientî. Nu administraţi animalelor cu afecţiuni hepatice,

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Utilizarea produsului se va efectua pe baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor isolate de la animale.

Dacă acest lucru nu este posibil, terapia se va baza pe informaţiile cpidemiologice referitoare la susceptibilitate bacteriilor izolate de la animale. Utilizarea produsului in afara instrucţiunilor din SPC poate duce la creşterea prevalentei rezistentei la doxiciclina si poate duce la scăderea eficacităţii tratamentelor cu antimicrobiene din grupa tetraciclinelor ca urmare a rezistentei încrucişate.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul la animale

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la tetracicline trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar. Purtaţi echipament de protecţie.

Este recomandatã evitarea contactului cu pielea şi ochii. In caz de contact, clătiţi cu apă din abundenţã

Nu fumaţi, nu mâncaţi şi nu beţi în timp ce manipulaţi produsul. Daca dupã expunere apar simptome precum erupţii cutanate, consultaţi medicul. Inflamarea feţei, buzelor sau ochilor, sau respiraţia dificilă sunt simptome mai grave, care necesită îngrijiri medicale urgente.

Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate)

Fotosensibilizare. Pot apărea tulburări digestive cauzate de disbioză intestinală în cazul tratamentelor de durată.

Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat

Nu este cazul.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

Absorbţia doxiciclinei poate scădea în prezenţa unor cantităţi mari de calciu, fier, magneziu sau aluminiu în dietă. Nu administraţi împreuna cu cu antiacizi, caolin şi preparate cu fier.

Cantităţi de administrat şi calea de administrare

Administrare pe cale orală în apa de băut. Apa cu medicaţia reprezintă singura sursă de apă de băut.

Doza este de 50 - 100 mg substanţă activă/litru apă de băut/ zi(echivalent cu 0,5-1 ml produs/litru apă de băut/ zi), timp de 3 - 5 zile consecutiv. Deoarece consumul de apă variază în funcţie de starea clinică a animalului, pentru a asigura dozarea corectă, concentraţia produsului se va regla în funcţie de cantitatea de apă ingerata zilnic.

Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz

Nu se vor depăşi dozele recomandate.

Timp de aşteptare

Carne şi organe: 7 zile. Nu este autorizat pentru utilizarea la păsări care produc ouă pentru consum uman.

Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este- ambalat pentru vânzare: 18 luni.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: se va utiliza imediat.

Perioada de valabilitate după reconstituire conform indicaţiilor: 24 ore.

Precauţii speciale pentru depozitare

Depozitaţi într-un loc răcoros, uscat şi protejat de lumină.

Natura şi compoziţia ambalajului primar

Flacoane de 1 litru sau 5 litri din polietilena de înalta densitate, alba, opaca, cu capac din acelaşi material

Producator: Laboratorios SYVA S.A., Av. Parroco Pablo Diez, 49-57-24010–LEON-SPANIA

Partenerul medicilor veterinari si al crescatorilor de animale.
 
medicamente veterinare  | 2009
powered by EMERiGOS
web design oradea