Meloxidolor 5%

Antiinflamatorii - Meloxidolor 5%

specii tinta: bovine, ovine si caprine, suine, caine si pisica

Prezentare Cod produs Pret
Meloxidolor 5% 100ml 76.00 RON

Compoziţia calitativă şi cantitativă

1 ml produs conţine:

Substanţă activă :

Meloxicam 5 mg

Excipient (excipienţi):

Etanol 150 mg

Forma farmaceutică

Soluţie injectabilă. Soluţie limpede, de culoare galbenă.

Specii ţintă

Câini, pisici, bovine (viţei şi tineret bovin) şi porcine Proprietăţi farmacodinamice

Meloxicamul este un medicament antiinflamator nesteroidian (AINS) din clasa oxicamilor, care acţionează prin inhibarea sintezei de prostaglandine, exercitând în acest fel efecte antiinflamatorii, analgezice, anti-exudative şi antipiretice. El reduce infiltrarea leucocitelor în ţesutul inflamat. De asemenea, într-o mai mică măsură, inhibă agregarea trombocitară indusă de colagen. Studiile in vitro şi in vivo au demonstrat că meloxicamul exercită un efect de inhibare a ciclooxigenazei-2 (COX-2) mai puternic decât cel asupra ciclooxigenazei-1 (COX-1). De asemenea, meloxicamul are proprietăţi anti-endotoxinice, întrucât s-a demonstrat că acesta inhibă producerea de tromboxan B2, indusă prin administrarea de endotoxină de E. coli la viţei şi porcine. Particularităţi farmacocinetice

Absorbţie

În urma administrării subcutanate, biodisponibilitatea meloxicamului este completă iar valoarea medie a concentraţiilor plasmatice maxime, de 0,73 g/ml în cazul câinilor şi 1,1 µg/ml în cazul pisicilor, a fost atinsă după 2,5 ore şi, respectiv, 1,5 ore de la administrare. După o doză subcutanată unică de 0,5 mg meloxicam/kg, valorile Cmax de 2,1 µg/ml au fost atinse după 7,7 ore la tineretul bovin. După doze intramusculare unice de 0,4 mg meloxicam/kg, valoarea Cmax de 1,1 la 1,5 µg/ml a fost atinsa intr-o oră la porcine.

Distribuţie

La câini şi pisici există o relaţie de tip liniar între doza administrată şi concentraţia plasmatică obţinută, în limita dozelor terapeutice. Mai mult de 97 % din cantitatea de meloxicam se leagă de proteinele plasmatice. Volumul de distribuţie este de 0,3 l/kg în cazul câinilor şi 0,09 l/kg în cazul pisicilor. La bovine şi porcine, cele mai mari concentraţii de meloxicam se găsesc în ficat şi rinichi. În comparaţie cu acestea, concentraţiile găsite în muşchii scheletici şi în ţesutul adipos sunt mici.

Metabolizare

Meloxicamul se găseşte în principal în plasmă. La câini, pisici şi bovine este, de asemenea, un produs preponderent excretat prin bilă, în timp ce în urină se regăsesc numai urme din substanţa activă de bază. La bovine, meloxicamul este, de asemenea, un produs de excreţie major în lapte. La porcine, în bilă şi urină se regăsesc numai urme din substanţa activă de bază. Au fost detectaţi cinci metaboliţi importanţi şi toţi s-au demonstrat a fi inactivi din punct de vedere farmacologic. Meloxicamul este metabolizat cu producerea unui alcool, a unui derivat acid şi a câtorva metaboliţi polari. Principala cale de biotransformare a meloxicamului este oxidarea.

Eliminare

La câini şi pisici, eliminarea meloxicamului se face la un timp de înjumătăţire de 24 de ore. Aproximativ 75 % din doza administrată este eliminată prin fecale, restul fiind eliminat la câini prin urină. La pisici, detectarea metaboliţilor proveniţi de la substanţa activă de bază în urină şi fecale, dar nu şi în plasmă, indică excretarea rapidă a acestora. 21% din doza recuperată este eliminată prin urină (2% ca meloxicam în formă nemodificată, 19% ca metaboliţi) şi 79% prin fecale (49% ca meloxicam în formă nemodificată, 30% ca metaboliţi). La tineretul bovin, după administrarea subcutanată, eliminarea meloxicamului se face la un timp de înjumătăţire de 26 de ore. La porcine, după administrarea intramusculară, timpul de înjumătăţire plasmatică este de aproximativ 2,5 ore. Aproximativ 50% din doza administrată este eliminată prin urină, restul fiind eliminat prin fecale.

Indicaţii

Câini:

Ameliorarea inflamaţiei şi durerii în tulburările musculo-scheletice acute şi cronice. Reducerea durerii şi inflamaţiei post-operatorii, în urma intervenţiilor chirurgicale ortopedice şi pe ţesuturile moi.

Pisici:

Reducerea durerii post-operatorii, în urma intervenţiilor chirurgicale de ovariohisterectomie şi a intervenţiilor chirurgicale minore pe ţesuturile moi.

Bovine:

Indicat pentru utilizare în infecţia respiratorie acută, împreună cu tratamentul antibiotic corespunzător,

pentru a reduce simptomatologia clinică la bovine. Indicat pentru utilizare în diaree, în combinaţie cu tratamentul de rehidratare orală, pentru a reduce simptomatologia clinică la viţeii cu vârste mai mari de o săptămână şi la tineretul bovin nelactant. Pentru calmarea durerii postoperatorii în urma ecornării viţeilor.

Porcine:

Indicat pentru utilizare în tulburările locomotorii non-infecţioase, pentru a reduce simptomele de

şchiopătare şi inflamaţie. Pentru calmarea durerii postoperatorii asociate cu proceduri chirurgicale minore asupra ţesuturilor moi, precum castrarea. Contraindicaţii

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. Nu se utilizează la câini şi pisici care suferă de tulburări gastrointestinale precum iritaţia şi hemoragia, afecţiuni hepatice, cardiace sau renale şi tulburări de tip hemoragic. Nu se utilizează la câini şi pisici cu vârsta mai mică de 6 săptămâni, nici la pisici cu greutatea mai mică de 2 kg. Nu se utilizează la căţele şi pisici gestante sau care alăptează. Nu se utilizează la bovine şi porcine care suferă de afecţiuni hepatice, cardiace sau renale sau tulburări de tip hemoragic sau în cazurile în care există dovezi de leziuni gastrointestinale ulcerogene. În cazul tratamentului pentru diaree la bovine, nu se utilizează la animale cu vârsta mai mică de o săptămână. Nu se utilizează la porcine cu vârsta mai mică de 2 zile.

Efecte secundare si reacţii adverse

La câini şi pisici:

Ocazional, au fost raportate reacţiile adverse tipice generate de AINS, cum sunt pierderea apetitului, vărsături, diaree, hemoragie digestivă ocultă, letargie şi insuficienţă renală. În cazuri foarte rare, au fost raportate valori crescute ale enzimelor hepatice. La câini, în cazuri foarte rare au fost raportate diaree hemoragică, hematemeză şi ulceraţie gastrointestinală. La câini, aceste efecte secundare apar, în general, în prima săptămână de tratament şi au, în cele mai multe cazuri, caracter tranzitoriu, dispărând după încheierea tratamentului; totuşi, în foarte rare cazuri, ele pot fi severe sau fatale. În foarte rare cazuri, pot apărea reacţii de tip anafilactoid, ele trebuind tratate simptomatic. În cazul în care apar reacţii adverse, trebuie să se oprească tratamentul şi să se ceară sfatul unui medic veterinar.

La bovine şi porcine:

Administrarea subcutanată, intramusculară, precum şi cea intravenoasă este bine tolerată; în studiile clinice a fost observată numai o uşoară tumefiere trecătoare la locul de injectare, în urma administrării subcutanate, la mai puţin de 10% din bovinele tratate. În foarte rare cazuri, pot apărea reacţii de tip anafilactic, care pot fi grave (inclusiv fatale) şi trebuie tratate simptomatic. Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat

Câini şi pisici:

siguranţa produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata gestaţiei şi lactaţiei

Bovine:

poate fi utilizat în perioada de gestaţie.

Porcine:

poate fi utilizat în perioada de gestaţie şi lactaţie

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

La câini şi pisici:

Alte AINS, diuretice, anticoagulante, antibiotice aminoglicozide şi substanţe cu un nivel ridicat de legare la proteine pot acţiona în mod competitiv cu legarea la proteine, conducând astfel la generarea unor efecte toxice. Meloxidolor nu trebuie să fie administrat împreună cu alte AINS sau cu glucocorticosteroizi. Administrarea concomitentă a medicamentelor cu potenţial nefrotoxic trebuie evitată. La animalele care prezintă un risc anestezic (de exemplu animalele în vârstă), trebuie luată în considerare administrarea intravenoasă sau subcutanată de lichide, cu scop terapeutic, pe durata anesteziei. În cazurile în care anestezia şi AINS sunt administrate concomitent, nu poate fi exclus un anume grad de risc pentru funcţia renală. Existenţa unui tratament anterior cu substanţe antiinflamatorii poate conduce la apariţia unor reacţii adverse adiţionale sau sporite, prin urmare este recomandabil ca tratamentul cu asemenea produse medicinale veterinare să fie întrerupt cu minimum 24 de ore înainte de a începe tratamentul. Pe de altă parte, stabilirea perioadei de pauză trebuie să se facă luând în considerare proprietăţile farmacologice ale produsului utilizat anterior.

La bovine şi porcine:

Produsul nu trebuie administrat concomitent cu glucocorticosteroizi, cu alte medicamente antiinflamatorii nesteroidiene sau cu agenţii de anticoagulare.

Supradozare

În caz de supradozare trebuie iniţiat tratamentul simptomatic

Cantităţi de administrat şi calea de administrare

Câini:

Tulburări musculo-scheletice:

Administrare subcutanată unică, în doza de 0,2 mg meloxicam/kg greutate corporală (de exemplu 0,4 ml/10 kg greutate corporală). Se pot utiliza suspensii orale de meloxicam pentru câini pentru continuarea tratamentului la o doză de 0,1 mg meloxicam/kg greutate corporală, la 24 de ore de la administrarea injecţiei.

Reducerea durerii post-operatorii (pe o perioadă de 24 de ore):

Administrare intravenoasă sau subcutanată unică, în doza de 0,2 mg meloxicam/kg greutate corporală (de exemplu 0,4 ml/10 kg greutate corporală), înaintea intervenţiei chirurgicale, de exemplu în timpul inducţiei anestezice.

Pisici:

Reducerea durerii post-operatorii:

Administrare subcutanată unică, în doza de 0,3 mg meloxicam/kg greutate corporală (de exemplu 0,06 ml/10 kg greutate corporală), înaintea intervenţiei chirurgicale, de exemplu în timpul inducţiei anestezice.

Bovine:

Administrare unică, subcutanată sau intravenoasă, în doză de 0,5 mg meloxicam/kg greutate corporală (de exemplu 10,0 ml/100 kg greutate corporală), în combinaţie cu tratament antibiotic sau cu tratament de rehidratare orală, după caz.

Porcine:

Tulburări locomotorii:

Administrare intramusculară unică, în doză de 0,4 mg meloxicam/kg greutate corporală (de exemplu 2,0 ml/25 kg greutate corporală). Dacă este necesar, o a doua doză de meloxicam poate fi administrată după 24 de ore.

Reducerea durerii postoperatorii:

Administrare intramusculară unică, în doză de 0,4 mgmeloxicam/kg greutate corporală (de exemplu 0,4 ml/5 kg greutate corporală) înainte de intervenţie. Trebuie avută o deosebită grijă la precizia dozării, inclusiv prin utilizarea unui dispozitiv dozimetric corespunzător şi estimarea atentă a greutăţii corporale. Se va evita introducerea de factori contaminanţi în cursul administrării. Dopul nu trebuie înţepat de mai mult de 20 de ori.

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă

Tratamentul cu Meloxidolor al purceilor înainte de castrare reduce durerea postoperatorie. Pentru calmarea durerii pe durata intervenţiei, este necesară administrarea concomitentă a unui anestezic/sedativ adecvat. Pentru a obţine efectul analgezic postoperator cel mai bun posibil la porcine, Meloxidolor trebuie administrat cu 30 de minute înainte de intervenţia chirurgicală.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Se va evita utilizarea la animalele aflate în stare de deshidratare, hipovolemie sau hipotensiune, întrucât aceasta implică un risc potenţial de toxicitate renală. Pe durata anesteziei, monitorizarea şi terapia cu lichide trebuie considerate ca practică standard. La pisici nu trebuie utilizat niciun tratament oral de întreţinere cu meloxicam sau alte medicamente antiinflamatorii nesteroidiene (AINS), întrucât nu a fost stabilit un dozaj de siguranţă pentru asemenea tratamente de întreţinere.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal la animale

Autoinjectarea accidentală poate provoca durere. Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la AINS trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.În caz de autoinjectare accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta. Meloxicamul poate dăuna fătului şi copilului nenăscut. Femeile gravide şi femeile de vârstă fertilă nu trebuie să administreze acest produs.

Timp de aşteptare

Bovine: carne şi organe: 15 zile; Porcine: carne şi organe: 5 zile Valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 4 săptămâni. Pastrare

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiţii speciale de depozitare.

Prezentare

Flacon din sticlă incoloră de 10 ml, 20 ml sau 100 ml, închis cu dop de cauciuc şi sigilat cu capsă de aluminiu.

Producator:

Le Vet Pharma, Beheer B.V.Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater, Olanda

Distribuitor:

S.C. Advance Vet S.R.L. Cluj Napoca, pta 1 Mai nr 1-3, Incinta Carbochim, tel 0264-437407 “Partenerul medicilor veterinari”

Numărul autorizaţiei de comercializare

EU/2/13/148/001

EU/2/13/148/002

EU/2/13/148/003

Partenerul medicilor veterinari si al crescatorilor de animale.
 
medicamente veterinare  | 2009
powered by EMERiGOS
web design oradea