Novasul

Antiinflamatorii - Novasul

compozitie: Metamizol

specii tinta: cabaline, bovine, ovine si caprine, suine, caine si pisica

Prezentare Cod produs Pret
Novasul 100 ml 45.00 RON

Compoziţia calitativă şi cantitativă

1 ml produs conţine:

Substanţă activă :

Metamizol-sodic 500 mg

Excipient (excipienţi):

Alcool benzilic 15,0 mg

Forma farmaceutică

Soluţie injectabilă, clară, uşor gălbuie.

Proprietăţi farmacologice:

Metamizolul sodic este un derivat non acid al pirazolonului cu puternic efect analgezic, antipiretic si spasmolitic. De asemenea se obţine o acţiune antiflogisticã, ce se presupune cã apare datoritã inhibiţiei sintezei prostaglandinice. Acţiunea analgezicã centralã duce la o sedare rapidă a animalului. Spasmoliza musculaturii netede conduce la o vasodilataţie cu creştere de aport sanguin periferic.

Particularităţi farmacocinetice

Efectul se instalează rapid in (10 - 15 minute după administrarea intravenoasă, 30 minute după administrarea intramusculară). Excreţia este preponderent renală, parţiala de asemenea prin fecale.

Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintă

Tratamentul durerilor, spasmelor, febrei, cât şi in cazurile de colică, obstrucţie esofagiană, alte spasme specifice organelor abdominale precum şi pareze. Afecţiuni reumatice, artrita acută şi cronică, tendovaginita, nevritele si nevralgiile.

Contraindicaţii

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. Nu folosiţi în caz de ulceraţii ale mucoasei gastrointestinale şi insuficienţã hepaticã, cardiacă sau renală.

Administraţi la animalele cu dereglări ale hematopoezei numai după o precisă evaluare a riscului si beneficiului.

Nu folosiţi la pisici din cauza conţinutului de alcool benzilic.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Nu administraţi subcutanat, deoarece pot apare iritaţii ale ţesuturilor. Din cauza riscului de soc administrarea intravenoasa a metamizolului trebuie facuta lent.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul la animale

In caz de autoinjectare accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.

Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate)

Principalele efecte nedorite al metamizolului se bazează pe reacţiile de hipersensibilitate. Cele mai importante sunt şocul şi o hemotoxicitate independentã de doză pe baze alergice (agranulocitoza, leucocitopenie si trombocitopenie). Ambele reacţii sunt foarte rare în ciuda aplicării Metamizolului pe plan mondial de multe decenii. În caz de simptome de şoc trebuie iniţiat un tratament simptomatic (adrenalinã, apoi corticosteroizi şi dacã este necesar: antihistaminice).

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

In combinaţie cu neuroleptice (in special derivaţi ai fenotiazinului) poate apare o hipotermie severă. Tratamentul simultan cu inductori ai enzimelor microzomale hepatice (barbiturice, fenilbutazona) scurtează perioada de injumatatire si prin aceasta durata de acţiune a metamizolului. Când sunt administrate simultan ciclosporine, nivelul acestora poate fi diminuat.

Cantităţi de administrat şi calea de administrare

Pentru injecţii intramusculare sau lent intravenoase.

Cai: 20 - 50 ml (numai intravenos)

Mânji: 5 - 15 ml (numai intravenos)

Bovine: 20 - 40 ml

Vitei: 5 - 10 ml

Porci : 10 - 30 ml

Purcei: 1 - 3 ml

Câini : 1 - 3 ml

Daca este necesar, administrarea poate fi repetata in fiecare zi.

Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie

Poate fi utilizat pe timpul gestaţiei si lactaţiei, dar trebuie avut in vedere ca Metamizolul traversează placenta. Privind alte afectări posibile nu sunt date disponibile.

Supradozare (simptome, proceduri de urgenţã, antidoturi), după caz

Riscul de intoxicare este considerat scăzut. Toxicitatea acută este de aşteptat numai in caz de de multiple supradozări. In caz de supradozare apare salivaţia, voma, colapsul circulator cât şi creşterea ritmului respirator şi convulsii, apoi coma şi paralizia respiratorie. Daca este necesar, trebuie întâi luate masurile standard pentru menţinerea funcţiilor vitale.

Timp de aşteptare

Came şi organe: porci 3 zile, bovine: 13 zile, cabaline (numai intravenos): 6 zile

Lapte (vaci): 2,5 zile (5 mulsori). A nu se adminstra iepelor producătoare de lapte pentru consum uman.

Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile

Precauţii speciale pentru depozitare

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiţii speciale de depozitare.

După prima deschidere a flaconului nu păstraţi la temperatura mai mare de 25 °C.

Natura şi compoziţia ambalajului primar

Cutie de carton cu un flacon din sticlă maronie, de l00 ml, cu dop din cauciuc şi capac din aluminiu.

Precauţii speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deşeurilor, după caz

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

ALTE INFORMAŢII

Pentru orice informaţii referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului autorizaţiei de comercializare.

Richter Pharma s.r.l. România Calea Şerban Vodă nr. 195 Bucureşti, Sect. 4, 040206 - RO Tel: +401 3365428

sau distribuitorul:

S.C. Advance Vet S.R.L. Cluj Napoca, pta 1 Mai nr 1-3, Incinta Carbochim, tel 0264-437407 “Partenerul medicilor veterinari”

Numărul autorizaţiei de comercializare

110105

Partenerul medicilor veterinari si al crescatorilor de animale.
 
medicamente veterinare  | 2009
powered by EMERiGOS
web design oradea