Dovenix

Antiparazitare - Dovenix

compozitie: Nitroxinil

specii tinta: bovine, ovine si caprine, caine si pisica

Prezentare Cod produs Pret
Dovenix 250 ml 165.00 RON

Compoziţia calitativă şi cantitativă

1 ml produs conţine:

Substanţă activă :

Nitroxinil 25 mg

Excipient (excipienţi):

N-etilglucamină, apă pentru injecţii

Forma farmaceutică

Soluţie injectabilă. Soluţie sterilă neapoasă, limpede, de la incolor la galben pal.

Specii ţintă

Bovine.

Proprietăţi farmacodinamice

Nitroxinil este un antihelmintic eficient în special împotriva Fascioa hepatica dar şi împotriva unor nematode intestinale (cum ar fi Haemonchus contortus spp., Oesophagostomum spp., Bunostomum spp.) la bovine şi ovine.

Particularităţi farmacocinetice

Principalele particularităţi farmacocinetice, la bovine, după o singură administrare subcutanată a lOmg/kg, sunt:

- Timp de înjumătăţire ridicat (aproape 8 zile)

- Biodisponibilitate foarte mare (aproape 95%)

- In ceea ce priveşte distribuirea la nivelul ţesuturilor, cea mai mare concentraţie se găseşte la nivelul rinichilor, urmând ficatul, ţesutul adipos şi cel muscular.

- Excreţie în principal urinară (20% din doză în 5 zile). Excreţia prin fecale prin intermediul bilei este foarte redusă.

- Metaboliţi: nitroxinil este principalul metabolit găsit în plasmă, urină, ţesut adipos, ţesut muscular şi la nivelul rinichilor

Principalele particularităţi farmacocinetice, la ovine, după o singură administrare subcutanată a lOmg/kg, sunt:

- Timp de înjumătăţire ridicat (aproape 7 zile)

- In ceea ce priveşte distribuirea la nivelul ţesuturilor, cea mai mare concentraţie se găseşte la nivelul rinichilor, urmând ficatul, ţesutul adipos şi cel muscular.

- Excreţie în principal urinară (43% din doză în 17 zile).

- Metaboliţi: nitroxinil este principalul metabolit găsit în plasmă, urină, ţesut adipos, ţesut muscular şi Ia nivelul rinichilor

Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintă

La bovine şi ovine

Fascioloza hepatică cauzată de Fasciola hepatica şi Fasciola gigantica

Strongiloidoza gastro-intestinală cauzată de Haemochus spp., Oesphagostomum spp. şi Bunostomum spp..

Oestroza produsă de Oestrus ovis

Contraindicaţii

A nu se folosi la câini deoarece au fost raportate câteva cazuri letale în urma supradozării la câini.

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă

Se recomandă evitarea următoarelor practici, deoarece acestea cresc riscul de dezvoltare al rezistenţei paraziţilor şi pot face terapia ineficientă:

Utilizarea prea frecventă şi repetată a antihelminticelor din aceiaşi clasă, pe o perioadă prea lungã

Subdozarea, datorită subestimării greutăţii corporale, administrarea incorectă a produsului,

Decalibrarea echipamentului de dozare (dacă se foloseşte)

Cazurile clinice suspecte de rezistenţă la antihelmintice trebuie investigate în continuare folosind testele specifice (ex. Testul reducerii ouălor din fecale). Atunci când rezultatele testelor dovedesc rezistenţa la un anumit antihelmintic, trebuie folosit un antihelmintic care aparţine unei alte clase farmacologice şi care are alt mod de acţiune.

Precauţii speciale pentru utilizare

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

A se lua măsurile de asepsie obişnuite pentru produsele injectabile.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul la animale

A nu se lãsa la îndemâna copiilor.

A nu se fuma sau mânca pe durata manipulării produsului şi a se spăla mâinile după utilizare.

A se evita contactul cu ochii şi pielea. în cazul în care acesta se produce, se spală imediat cu apă afectată.

În caz de auto-injeclare accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului.

Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate)

Nu există

Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat

Studiile efectuate pe animale de laborator (şobolani şi iepuri) nu au demonstrat efecte leratogene, feto - toxice pentru nitroxinil. Utilizarea acestui medicament în perioada de gestaţie nu prezintă nici o problemă.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

Nu se cunosc.

Cantităţi de administrat şi calea de administrare

Calea de administrare: subcutanată

Dozarea:

Bovine, ovine: 10 mg/kgc, de ex. 1 ml / 25 de kg greutate corporală.

În cazul fasciolozei acute (fasciola în stadiu prematur), se va mări doza la 1,3 ml pe 25 de kg greutate corporală. Pentru tratamentul infestaţiilor cu larve de Oestrus ovis, doza necesară este de 20 mg/kgc.

În vederea asigurării administrării dozei corecte, greutatea corporală trebuie determinată cât mai corect posibil; se va verifica precizia echipamentul de dozare.

Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz

Primele simptome de intoxicare apar numai după administrarea de 4 ori a dozei terapeutice. Reacţiile comune la această doză, la rumegătoare, sunt mai mult sau mai puţin intense şi de lungă durată: lipsa poftei de mâncare, anxietate, imobilitate, polipnee.

Timp de aşteptare

Carne şi organe:

- Bovine: 60 de zile

- Ovine: 60 de zile

Lapte:

Bovine: Nu este autorizată utilizarea la bovine care produc lapte pentru consum uman, inclusiv pe durata perioadei de înţãrcare. A nu se utiliza în ultimul trimestru de gestaţie la juninci care produc lapte pentru consum uman.

Ovine: Nu este autorizată utilizarea la ovine care produc lapte pentru consum uman, inclusiv pe durata perioadei uscate. A nu se utiliza timp de 1 an înainte de prima fatare la animale care produc lapte pentru consum uman.

Incompatibilităţi

Nu se cunosc.

Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 de zile

Precauţii speciale pentru depozitare

A se proteja de căldură şi frig excesiv.

Natura şi compoziţia ambalajului primar

Cutie de carton x 1 flacon x 50 ml

Cutie,de carton x 1 flacon x 250 ml

Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

Numele si adresa detinatorului autorizatiei de comercializare:

Merial, Avenue Tony Garnier nr 29, Lyon, Franta

Partenerul medicilor veterinari si al crescatorilor de animale.
 
medicamente veterinare  | 2009
powered by EMERiGOS
web design oradea