Ivergen Premium LA

Antiparazitare - Ivergen Premium LA

compozitie: Ivermectina

specii tinta: bovine, ovine si caprine, suine

Prezentare Cod produs Pret
Ivergen Premium LA 50 ml 29.00 RON
Ivergen Premium LA. 500 ml 130.00 RON

Ivergen Premium L.A., 10 mg/ml, soluţie injectabilă pentru bovine, porcine şi ovine

Compozitie

Ivermectina (22-23 Dihidro-avermectin B1) 10 mg

MABS

Excipient pana la 1ml

Forma farmaceutica

Soluţie injectabilă de culoare galben-verzuie

Specii ţintă

Bovine, porcine şi ovine

Proprietăţi farmacodinamice

Ivermectina este un antiparazitar cu spectru larg (endectocid) din familia avermectinelor, produsă prin fermentarea Streptomyces avermitilis.

Ivermectina aparţine clasei macrociclice lactone. Substanţele active din această clasă se leagă selectiv la canalele de ioni de clorură glutamat, care se găsesc în celulele nervoase şi musculare ale nevertebratelor. Aceasta duce la o creştere a permeabilităţii membranei celulare la ionii de clor cu hiperpolarizarea celulelor nervoase şi musculare, rezultând paralizia şi moartea parazitului. Aceste substanţe active reacţionează de asemenea cu alte regulatoare ale canalelor de clor şi, prin urmare, afectează şi neurotransmisia mediată de GABA. Neurotransmisia mediată de GABA a mamiferelor are loc numai în sistemul nervos central. Deoarece aceste substanţe active nu încalcă bariera hemato-encefalică a mamiferelor, endectocidele macrolide au o marjă largă de siguranţă la mamifere.

Particularităţi farmacocinetice

După absorbţie, ivermectina atinge o concentraţie ridicată într-o perioadă scurtă de timp.

Bovine: Ivermectina într-o doză de 0,2 mg / kg ajunge la o concentraţie plasmatică maximă (31,1-56,6 ng / ml) în aprox. 3,5 zile. Este, de asemenea, cunoscut faptul că ivermectina este transportată în principal (80%) de plasmă. Distribuţia dintre plasmă şi celulele sanguine este relativ constantă.

Porcine: Ivermectina într-o doză de 0,3 mg / kg atinge concentraţia plasmatică maximă (10-20 ng / ml) în aprox. 2 zile.

Ivermectina este excretată în principal prin fecale şi urină. Se găseşte ca reziduu în ţesuturile hepatice şi grase, ca substanţă activă şi într-un grad mai mic, ca metabolit polarizat.

Indicaţii

La bovine pentru tratamentul următoarelor parazitoze interne şi externe produse de:

Nematode gastrointestinale: Ostertagia ostertagi (mature şi larve), Haemonchus placei (mature şi larve), Cooperia punctata (mature şi larve), Oesophagostomum radiatum (mature şi larve), Nematodirus helvetianus (mature), Strongyloides papillosus (mature), Bunostomum phlebotomum (mature şi larve), Toxocara vitulorum (mature).

Nematode pulmonare: Dictyocaulus viviparus (mature şi larve).

Paraziţi externi: Dermatobia hominis (larve), Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum (larve), Chrysomya bezziana (larve), Psoroptes communis, Sarcoptes scabiei, Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus, Boophylus microplus, Parafilaria bovicola, Thelazia spp. (mature).

La ovine pentru tratamentul următoarelor parazitoze interne şi externe produse de:

Nematode gastrointestinale: Ostertagia circumcinta, O. trifurcata (mature şi larve), Haemoncus contortus (mature şi larve), Trichostrongylus axei (mature), Tr. colubriformis, Nematodirus spp., (larve), Cooperia curticei (mature şi larve), Oesophagostomum spp. (mature), Trichuris ovis (mature), Chabertia spp. (mature).

Nematode pulmonare: Dictyocaulus filaria (mature), Protostrongylus rufescens (mature)

Paraziţi externi: Oestrus ovis (toate stadiile larvare), Psoroptes communis var. var. ovis.

La porcine pentru tratamentul următoarelor parazitoze interne şi externe produse de:

Nematode gastrointestinale: Ascaris suum (mature şi larve), Hyostrongylus rubidus (mature şi larve), Oesophagostomum spp. (mature), Strongyloides ransomi (mature).

Nematode pulmonare: Metastrongylus spp. (mature).

Nematode renale: Stephanurus dentatus (mature şi larve).

Paraziţi externi: Haematopinus suis, Sarcoptes scabiei var suis.

Contraindicaţii

Acest produs nu se administrează pe cale intramusculară sau intravenoasă.

Nu se utilizează la animalele febrile sau convalescente/slăbite sau la bovinele şi ovinele lactante.

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. Anumite specii de animale nu tolerează bine avermectinele şi produsul nu trebuie administrat acestora (simptome de intoleranţă severă şi moartea poate apărea la câini, în special la rasele Collie, Bobtail şi alte rase similare sau câini metişi rezultaţi din încrucişarea acestora).

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă

Nu se administrează pe cale intramusculară sau intravenoasă.

Trebuie să se acorde atenţie evitării următoarelor practici, deoarece acestea sporesc riscul dezvoltării rezistenţei şi ar putea duce, în cele din urmă, la o terapie ineficientă:

Utilizarea prea frecventă şi repetată a antihelminticilor din aceeaşi clasă, pe o perioadă extinsă de timp;

Subdozarea, care poate fi cauzată de sub-estimarea greutăţii corporale, administrarea defectuoasă a produsului sau lipsa calibrării dispozitivului de dozare (dacă există).

Cazurile clinice suspectate de rezistenţă la antihelmintice trebuie investigate în continuare utilizând teste adecvate (de exemplu, testul de reducere a numărului de ouă din fecale). în cazul în care rezultatele testului (testelor) sugerează puternic rezistenţa la un anumit antihelmintic, trebuie utilizat un antihelmintic care aparţine unei alte clase farmacologice şi care are un mod diferit de acţiune.

Precauţii speciale pentru utilizare

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Atunci când se utilizează produsul pentru tratamentul scabiei ovine, trebuie tratată întreaga populaţie de ovine. Pentru a preveni reinfestaţia, în urma tratamentului, ovinele infectate trebuie izolate timp de cel puţin 7 zile de ovinele netratate.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

în caz de auto-injectare sau ingestie accidentală, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi-i medicului prospectul sau eticheta.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la ivermectină trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

Administraţi produsul veterinar cu prudenţă.

în timpul utilizării produsului medicinal veterinar trebuie respectate regulamentele generale privind siguranţa muncii.

Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi când utilizaţi produsul. Spălaţi-vă mâinile după utilizare.

Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate)

O reacţie tranzitorie poate apărea la bovine după administrarea subcutanată. în poate apărea o inflamaţie la locul injectării, care dispare fără tratament simptomatic, în cazul porcinelor pot apărea cazuri rare de durere la locul injectării şi inflamaţii. 

Nu există reacţii adverse cunoscute asociate cu vârsta, sexul sau stadiul gestaţiei. '

Letargia, anorexia sau alte simptome care sugerează o reacţie adversă nu au fost observate în cazul tratamentului animalelor cu doza recomandată sau cu substanţa activă.

Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat

Nu există reacţii adverse cunoscute asociate cu vârsta, sexul sau stadiul gestaţiei.

Nu a fost observat vreun efect asupra fertilităţii sau a gestaţiei atunci când se administrează doza recomandată speciilor ţintă.

Nu administraţi produsul la vaci în perioada de lactaţie sau la viţei mai tineri de 28 zile.

Siguranţa produsului medicinal veterinar nu este demonstrată în timpul gestaţiei şi lactaţiei.

Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu-risc efectuată de medicul veterinar responsabil.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

Nu există date disponibile.

Cantităţi de administrat şi calea de administrare

Produsul se administreaza o singura data, injectabil, strict subcutanat.

Locul de administrare este pielea de deasupra coastelor, în partea inferioară a gâtului din spatele sau în faţa scapulei. Când administraţi produsul, ridicaţi pielea cu degetul, asigurându-vă că injecţia este administrată între piele şi muşchi.

Doze:

Bovine 1 ml Ivergen Premium L.A./50 kg greutate corporală (200 pg ivermectină / kg greutate corporală). La animalele care cântăresc mai mult de 500 kg, doza trebuie administrată în două locuri. Un tratament este suficient, nu este necesară repetarea.

Ovine:

0,5 ml Ivergen Premium L.A./25 kg greutate corporală (200 pg ivermectină / kg greutate corporală)

In cazul episoadelor severe de scabie la ovine, se recomanda

fie doua administrari de 0,5 ml Ivergen Premium L A./25 kg greutate corporală per doză la interval de 7 -10 zile,

fie o singura administrare a 1 ml / 30 kg.

Porcine:

1,5 ml Ivergen Premium L.A./50 kg greutate corporală (300 pg ivermectină / kg greutate corporală)

Un tratament este suficient, nu este necesară repetarea.

Nu injectaţi mai mult de 10 ml într-un singur loc de injectare.

Pentru a asigura o dozare corectă, greutatea corporală trebuie determinată cât mai exact posibil pentru a evita subdozarea.

Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz

O doză unică subcutanată de 4,0 mg ivermectină / kg greutate corporală (de 20 de ori mai mare decât doza recomandată) a provocat ataxie şi letargie la bovine.

Diferite studii au raportat o marjă largă de siguranţă. Cu toate acestea, tratamentul simptomatic trebuie administrat în caz de supradozare.

Simptome de intoxicare: deranjamente intestinale, crampe, comă.

Timp de aşteptare

Bovine: carne şi organe: 49 zile.

Ovine: carne şi organe: 35 zile.

Porcine: carne şi organe: 21 zile.

Nu este autorizată utilizarea la bovine şi ovine care produc lapte pentru consum uman.

Incompatibilităţi majore

în absenţa studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului aşa cum este ambalat pentru vânzare: 24 luni Perioada de valabilitate după prima deschidere a flaconului: 28 zile.

Precauţii speciale pentru depozitare

A se păstra la temperaturi sub 25°C. A se feri de îngheţ

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină şi umiditate.

Natura şi compoziţia ambalajului primar

Flacon din polipropilenă de 50 ml cu dop din cauciuc din bromobutil de culoare gri, capac din aluminiu şi inel albastru FLIP-OFF. Flacon de 500 ml din polipropilenă cu dop din bromobutil roz şi cauciuc siliconic şi o capsulă de închidere aurie (formula 4001/45).

Ambalaj: 6 x, 10 x şi 120 x 50 ml şi 500 ml.

Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

Deţinătorul autorizaţiei de fabricare responsabil pentru eliberarea seriilor de produs:

Industrial Veterinaria, S.A. Esmeralda, 19, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spania

Distribuitor

S.C. Advance Vet S.R.L. Cluj Napoca, pta 1 Mai nr 1-3, Incinta Carbochim, tel 0264-437407 “Partenerul medicilor veterinari”

Numărul autorizaţiei de comercializare

180112

Partenerul medicilor veterinari si al crescatorilor de animale.
 
medicamente veterinare  | 2009
powered by EMERiGOS
web design oradea