Ecomectin Premix

Antiparazitare - Ecomectin Premix

compozitie: Avermectina 0,6%

specii tinta: suine

Prezentare Cod produs Pret
Ecomectin Premix 5 kg 946.00 RON

DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR SUBSTANŢE

Ivermectina...............................6,0 mg/g

Acest produs conţine ştiulete de porumb.

FORMA FARMACEUTICĂ

Premix pentru furaje medicamentate. Granule de culoare galben – maroniu, în dispersie omogenă.

SPECII ŢINTĂ

Suine

INDICAŢIE (INDICAŢII)

În tratamentul antiparazitar la suine.

Tratamentul infecţiilor cu nematode sau artropode cauzate de:

Viermi cilindrici gastrointestinali:

Ascaris suum (adulţi şi L4)

Hyostrongylus rubidus (adulţi şi L4)

Oesophagostomum spp. (adulţi şi L4)

Strongyloides ransomi (adulţi)*

Viermi pulmonari: Metastrongylus spp. (adulţi)

Păduchi: Haematopinus suis

Sarcopţii râiei: Sarcoptes scabiei var. suis

*Administrat scroafelor gestante înaintea fătării, controlează eficient transmisia prin lapte a S. ransomi la purcei.

MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE

Pentru a asigura dispersia completă a produsului, acesta trebuie amestecat în prealabil cu o cantitate corespunzătoare de ingrediente de furaj, înainte de încorporarea în amestecul final.

Doza recomandată este de 0,1 mg ivermectină/kg greutate corporală, cu administrare zilnică timp de şapte zile consecutive. Rata de includere adecvată pentru premixul cu ivermectină, în grame per tona de furaj final, poate fi calculată după următoarea formulă:

Rată includere premix (g/tonă furaj) = 100 x greutatea medie (kg) / 6 x aportul mediu de hrană zilnic (kg)

Pentru a evita sub- sau supradozarea, porcii care trebuie trataţi sunt grupaţi în funcţie de greutate, iar doza de administrat ar trebui să fie calculată raportat la cel mai masiv animal din cadrul grupei.

Purcei în creştere

Nivelul recomandat al dozei de 0,1 mg/kg greutate corporală zilnic timp de şapte zile, se obţine, în majoritatea situaţiilor, pentru porcii cu greutatea de până la 40 kg greutate corporală, prin includerea a 333 g de premix cu ivermectină în fiecare tonă metrică de furaj final. Premixul cu ivermectină ar trebui să fie amestecat omogen în furajul final şi administrat continuu, ca raţie unică, timp de şapte zile consecutive. La porcii care cântăresc 40 kg greutate vie şi peste, media consumului zilnic de furaj se poate situa sub un aport de furaj de 5% din greutatea corporală atunci când se utilizează programe de alimentare cu restricţii sau când porcii primesc o raţie de hrană bogată în proteine.

Pentru porcii cu greutatea de 40 kg şi peste, se vor include 400 g de premix cu ivermectină în fiecare tonă metrică de furaj final.

Porci adulţi

Nivelul recomandat al dozei pentru porci adulţi cu o greutate vie de peste 100 kg se obţine, în majoritatea situaţiilor, prin amestecarea omogenă a 1,67 kg de premix cu ivermectină în fiecare tonă metrică de raţie pentru porci. Hrana medicamentată rezultantă trebuie să fie administrată în raport de 1 kg la 100 kg greutate corporală, zilnic timp de şapte zile consecutive, ca parte din raţia individuală. Acolo unde hrana medicamentată trebuie să fie administrată ca parte a raţiei, se recomandă să se administreze mai întâi hrana medicamentată cu ivermectină. După consumarea acesteia, trebuie oferit orice eventual rest din alocaţia de hrană zilnică. Procedeul ar trebui să fie repetat şapte zile consecutiv.

Ca alternativă, acolo unde poate fi determinat cu precizie aportul de hrană uscată şi toate animalele de tratat au o greutate corporală similară, rata de includere poate fi calculată conform formulei anterioare, pentru a permite administrarea exclusivă de hrană medicamentată.

PROGRAM DE TRATAMENT RECOMANDAT

Purcei în creştere

Grupele de purcei în creştere ar trebui trataţi timp de şapte zile consecutive, după transferul într-un adăpost curat. Acolo unde nu este posibilă aplicarea sistemului „totul plin – totul gol”, se recomandă ca programul alimentar de control parazitar să inceapă cu tratamentul tuturor purceilor în creştere aflaţi deja în adăpost.

Animale destinate reproducţiei: Animalele destinate reproducţiei sunt tratate prin administrarea de hrană medicamentată timp de şapte zile consecutive. La momentul iniţierii oricărui program de control parazitar, este important să fie tratate toate animalele din efectiv. După tratamentul iniţial, utilizaţi premixul în mod regulat, după cum urmează:

Scroafe: Tratament cu 14-21 de zile înainte de fătare, pentru a reduce infestaţiile la purcei.

Scrofiţe: Tratament cu 14-21 de zile înainte de montă. Trataţi cu 14-21 de zile înainte de fătare.

Vieri: Tratament de cel puţin 2 ori pe an. Frecvenţa şi necesitatea tratamentelor depind de expunerea la paraziţi.

Acest produs trebuie încorporat numai de către producătorii de furaj licenţiaţi.

Produsul poate fi încorporat în furajul granulat precondiţionat cu abur timp de până la 10 secunde, la o temperatură nu mai mare de 65oC.

TIMP DE AŞTEPTARE

Suine (peste 100 kg) : 12 zile

ATENŢIONĂRI SPECIALE

A nu se fuma, bea sau mânca în timpul manipulării produsului.

A se spăla pe mâini după utilizare.

Amestecarea produsului cu hrana trebuie realizată într-un spaţiu bine aerisit. Evitaţi contactul cu pielea şi cu ochii. În caz de contact accidental, spălaţi bine zona afectată cu apă curată în jet continuu. Dacă iritaţia oculară persistă, apelaţi la sfatul medicului.

În dozele recomandate nu s-au observat efecte adverse în ceea ce priveşte fertilitatea şi gestaţia la animalele de reproducţie.

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

La includerea în raţia pentru porci în niveluri de până la 5 ori doza recomandată de 0,1 mg de ivermectină per kg corp, timp de 21 de zile consecutive (de 3 ori perioada de tratament recomandată), produsul nu a cauzat reacţii adverse asociate tratamentului. Nu a fost identificat nici un antidot.

Contactul porcilor trataţi cu animale infestate, adăposturi, sol sau păşuni contaminate poate avea ca rezultat reinfestarea şi retratarea poate fi necesară. Întrucât efectul ivermectinei asupra râiei nu este imediat, evitaţi contactul direct între porcii trataţi şi cei netrataţi, timp de cel puţin o săptămână după încheierea tratamentului. Întrucât ouăle de păduchi nu sunt afectate de ivermectină şi eclozarea lor poate dura până la trei săptămâni, poate fi necesară repetarea tratamentului.

Utilizarea antihelmintică care poate cauza creşterea riscului de apariţie a rezistenţei la medicamentele antihelmintice include:

• Utilizarea prea frecventă şi repetată a antihelminticelor din aceeaşi clasă pe o perioadă extinsă de timp şi

• Subdozarea.

Se recomandă consultarea medicului veterinar privind programele de dozaj adecvate şi gestionarea stocurilor în vederea obţinerii unui control parazitar adecvat şi a reducerii probabilităţii de apariţie a rezistenţei la antihelmintice.

Produsul poate fi administrat scroafelor aflate în orice etapă a gestaţiei sau a lactaţiei.

Acest produs poate fi utilizat la animalele de reproducţie.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25 °C.

A se păstra în loc uscat.

A se păstra în ambalajul original.

Perioada de valabilitate după încorporare în hrană: 8 săptămâni în furaj măcinat şi 4 săptămâni în furaj granulat.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Extrem de periculos pentru peşti şi organisme acvatice. A nu se contamina apele de suprafaţă sau şanţurile de scurgere cu produsul sau containerul utilizat. Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele naţionale.

DATA ULTIMEI APROBĂRI A PROSPECTULUI

Ianuarie 2010.

ALTE INFORMAŢII

Prezentare: Plic din folie conţinând 333 g.

Sac din folie de 5,0 kg în interiorul unui sac de polipropilenă/hârtie laminată.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaje să fie comercializate.

Pentru orice informaţii referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului autorizaţiei de comercializare.

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE:

ECO Animal Health Ltd. 78 Coombe Road, New Malden, Surrey, KT3 4QS, Marea Britanie

Numele şi adresa producătorului

Gallows Green Services Limited Cod Beck Estate, Dalton, Thirsk, North Yorkshire YO7 3HR Marea Britanie

Distribuitor:

S.C. Advance Vet S.R.L. Cluj Napoca, pta 1 Mai nr 1-3, Incinta Carbochim, tel 0264-437407 “Partenerul medicilor veterinari”

Numărul autorizaţiei de comercializare:

130178

Partenerul medicilor veterinari si al crescatorilor de animale.
 
medicamente veterinare  | 2009
powered by EMERiGOS
web design oradea