Vermicid 10%

Antiparazitare - Vermicid 10%

compozitie: Albendazol

specii tinta: bovine, ovine si caprine

Prezentare Cod produs Pret
Vermicid 10% flc 0,5 lt 21.00 RON
Vermicid 10% flc 1 lt 35.00 RON
Vermicid 10% flc 5 lt 150.00 RON

Compoziţia calitativă şi cantitativă

1 ml produs conţine:

Substanţă activă :

Albendazol 100 mg

Excipient (excipienţi):

Acid benzoic 8 mg

Dioxid de siliciu colloidal, gumă xantan, sorbitol, acid benzoic, polisorbat 80, apa purificată

Forma farmaceutică

Suspensie de culoare albă pentru administrare orală.

Specii ţintă

Bovine şi ovine.

Proprietăţi farmacologice:

Proprietăţi farmacodinamice

Albendazolul este un antihelmintic care face parte din grupa benzimidazolilor carbamaţi, are un spectru larg de acţiune fiind activ faţă de nematodele gastrointestinale şi pulmonare (paraziţi adulţi, larve şi ouă), trematode adulte şi unele cestode.

Mecanismele de acţiune ale albendazolului, asupra paraziţilor, sunt următoarele:

- inhibarea polimerizării microtubulilor.

- inhibarea resorbţiei glucozei de la nivel intestinal

- inhibarea enzimei fumarat-reductaza.

Particularităţi farmacocinetice

La rumegătoare, albendazolul se absoarbe în proporţie de 50%.

După administrarea pe cale orală, albendazolul este metabolizat extensiv prin hidroliză şi oxidare în metaboliţi care sunt mai solubili decât compusul părinte şi care ating concentraţii ridicate în sânge, ţesuturi, bilă şi urină.

Eliminarea din ţesuturi este rapidă şi nu a fost descrisă retenţia în structurile profunde ale organismului rumegătoarelor. S-a constatat că în primele 24 ore se elimină aproximativ 28% din doza administrată.

Există un ciclu enterohepatic, dar efectul asupra ratei de eliminare din ţesuturi, se pare a fi nesemnificativ cantitativ.

Indicatii terapeutice:

Vermicid 10% este un antihelmintic cu spectru larg, utilizat în tratamentul şi controlul infestaţiilor cu următoarele tipuri de helminţi, la bovine şi ovine:

Nematode gastrointestinale:

Haemonchus, Ostertagia, Trichostrongylus, Nematodirus, Cooperia, Chabertia, Bunostomum, Oesophagostomum, Capillaria, Tricocephalus, Ascaris ovis, Neoascaris vitulorum, Nematode pulmonare: Dictyocaulus, Muellerius, Protostrongilus.

Cestode:

Moniesia, Thysaniezia, Avitelina localizate ca adulte în intestin şi ca forme larvare chistice musculare, viscerale, seroase produse de Echinococcus granulosus şi Taenia saginata.

Trematode:

Fasciola, Dicrocoelium.

Contraindicatii:

Nu se administrează la animalele cu hipersensibilitate cunoscută la albendazol sau la excipienţii produsului. Nu se administrează la femelele care se află în prima lună de gestaţie.

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă

Trebuie evitate următoarele practici ce determină creşterea riscului dezvoltării rezistenţei şi pot determina în final ineficienţa tratamentului:

- administrarea prea frecventă şi pe o perioadă îndelungată a antihelminticelor din aceeaşi clasă;

- subdozarea, ca urmare a aprecierii eronate a greutăţii animalelor, administrarea eronată a produsului sau lipsa calibrării dispozitivului de dozat (dacă există).

Cazurile clinice, suspectate de rezistenţă la antihelminitice, trebuie investigate utilizând teste corespunzătoare (de ex. Testul de reducere a numărului de ouă din fecale). Acolo unde rezultatele testelor sugererează o rezistenţă la un anumit antihelmintic, se va utiliza un antihelmintic aparţinând unei alte clase farmacologice şi care are un alt mecanism de acţiune Este recomandabil ca dehelmintizările să se iniţieze după efectuarea examenele, coproparazitologice, coroborate cu examenele clinice. Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informaţiilor epidemiologice locale (fermă, regiune).

Precauţii speciale pentru utilizare

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Se va acorda atenţie la modul de administrare prin breuvaj pentru a evita accidentele (înecare, pneumonie ab-ingestis etc). Produsul trebuie agitat înainte de administrare.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul la animale

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la benzimidazoli sau la excipienţii produsului trebuie să evite contactul cu produsul. Pentru a preîntâmpina orice efecte neplăcute, la manipularea produsului, se recomandă purtarea mănuşilor din cauciuc şi a ochelarilor de protecţie. În caz de ingestie accidentală a produsului sau dacă apar simptome caracterizate prin pruni cutanat sau iritaţii ale pielii adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i prospectul produsului sau eticheta. Manifestările serioase, de tipul: umflarea feţei, buzelor sau pleoapelor însoţite de dificultăţi ale respiraţiei, necesită asistenţă medicală de urgenţă.

Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate)

Nu sunt.

Utilizare în perioada de gestaţie şi lactaţie sau în perioada de ouat

Nu se administrează în prima perioadă a gestaţiei.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

Nu se cunosc.

Cantităţi de administrat şi calea de administrare

Pentru a administra doza corectă, greutatea corporală trebuie determinată cât mai exact; se va verifica, de asemenea, precizia instrumentului de dozat.

La bovine şi ovine se administrează pe cale orală, ca breuvaj, cu pistolul dozator sau cu seringa astfel:

Nematode gastrointestinale: Haemonchus, Ostertagia, Trichostrongylus, Nematodirus, Cooperia, Chabertia, Bunostomum, Oesophagostomum, Capillaria, Tricocephalus, Ascartis ovis, Neoascaris vitulorum

Cestode: Moniesia, Thysaniezia, Avitelina localizate ca adulte în intestin şi în formele larvare chistice musculare, viscerale, seroase produse de Echinococcus granulosus şi Taenia saginata.Nematode pulmonare (Dictyocaulus)

1,5-3 ml/40kg

Nematode pulmonare (Muellerius, Protostrongilus)

Trematode (Fasciola, Dicrocoelium)

3-4 ml/40kg

În scop profilactic se fac 3-4 administrări/an: înainte de ieşire la păşunat, în lunile iulie şi septembrie şi după intrare în stabulaţie. Dacă se intenţionează tratarea animalelor prin administrare masală în loc de administrare individuală, animalele vor trebui grupate in în funcţie de greutatea lor, iar doza se va calcula cât mai exact pentru a se evita sub- sau supra-dozarea produsului

Supradozarea (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi)

în caz de supradozare pot apare fenomene de intoleranţă, mai ales digestivă, manifestate prin vomă, diaree, colici, tenesme etc. Se instituie tratamentul simptomatic.

Administrarea de doze mult mai mari decât cele recomandate în prospect şi pe o perioadă mai îndelungată poate determina apariţia efectelor toxice asupra parenchimului hepatic.

Timp de aşteptare

Carne si organe: Bovine - 28 de zile Ovine: 4 zile

Lapte: 3 zile

Precautii speciale pentru depozitare:

A se păstra în ambalajul original, la temperaturi mai mici de 25°C.

A se feri de umiditate şi lumina solară directă.

A se feri de îngheţ.

Natura şi compoziţia ambalajului primar

Flacoane PE-HD a 100 ml, 500 ml, 1 litru, bidoane PE-HD a 2,5 litri, 5 litri, 10 litri, 20 litri.

Precauţii speciale pentru eliminarea produselor farmaceutice veterinare neutiiizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Pentru protecţia mediului, produsul nu trebuie aruncat în ape reziduale sau în resturile menajere ci în locuri special amenajate. Orice produs farmaceutic veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE:

SC DELOS IMPEX ’96 SRL, Str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr. 81, Otopeni, jud. Ilfov Tel: 0372.714.433, Fax: 0372.871.445. e-mail: delosmedica@yahoo.com

Distribuitor:

S.C. Advance Vet S.R.L. Cluj Napoca, pta 1 Mai nr 1-3, Incinta Carbochim, tel 0264-437407 “Partenerul medicilor veterinari”

Numarul autorizatiei de comercializare

120034

Partenerul medicilor veterinari si al crescatorilor de animale.
 
medicamente veterinare  | 2009
powered by EMERiGOS
web design oradea