Vermicid 2,5%

Antiparazitare - Vermicid 2,5%

compozitie: Albendazol

specii tinta: bovine, ovine si caprine

Prezentare Cod produs Pret
Vermicid 2,5% flc 0,5 lt 10.50 RON
Vermicid 2,5% flc 1 lt 18.00 RON
Vermicid 2,5% flc 5 lt 74.00 RON

Compoziţia calitativă şi cantitativă

1 ml produs conţine:

Substanţă activă :

Albendazol 25 mg

Excipient (excipienţi):

Acid benzoic 8 mg

Dioxid de siliciu colloidal, gumă xantan, sorbitol, acid benzoic, polisorbat 80, apa purificată

Forma farmaceutică

Suspensie de culoare albă pentru administrare orală.

Specii ţintă

Bovine şi ovine.

Proprietăţi farmacologice:

Proprietăţi farmacodinamice

Albendazolul este un antihelmintic care face parte din grupa benzimidazolilor carbamaţi Albendazolul are un spectru larg de acţiune fiind activ faţă de nematodele gastrointestinale şi pulmonare (paraziţi adulţi, larve şi ouă), trematode adulte şi unele cestode. La temperatura corpului mamiferelor, albendazolul se leagă selectiv la (3-tubulina din structura membranelor paraziţilor şi împiedică polimerizarea acesteia blocând astfel formarea de microtubuli. Lipsa formării de microtubuli are ca rezultat tulburarea profundă a proceselor de transport prin membrane. Celulele intestinale ale nematodelor sunt în mod deosebit afectate şi se produce o pierdere a funcţiilor absorbtive ale paraziţilor care duce la înfometarea şi moartea paraziţilor.

Cele mai eficace substanţe din punct de vedere terapeutic din grupul benzimidazolilor sunt cele care au cel mai lung timp de înjumătăţire în organismul animal, cum sunt: oxfenbendazolul, fenbendazolul, albendazolul şi pro-medicamentele lor, deoarece ele nu sunt rapid metabolizate la produşi inactivi. Concentraţia eficace se menţine pentru o lungă perioadă de timp în plasma sanguină şi intestin, ceea ce creşte eficacitatea faţă de formele imature, larve închistate şi nematode adulte. Majoritatea benzimidazolilor eficace sunt slab metabolizaţi la produşi solubili inactivi, iar rata de eliminare renală este lentă.

Particularităţi farmacocinetice

După administrare pe cale orală albendazolul se eliberează uşor din suspensia medicamentoasă şi devine biodisponibil fiind absorbit din tractusul gastrointestinal într-un grad mai mare comparativ cu alţi benzimidazoli.

Se absoarbe bine din tractusul gastrointestinal, iar peak-ul plasmatic apare într-un interval de timp cuprins între 6 şi 30 ore după administrare pe cale orală. Aproximativ 47% din doza administrată se absoarbe şi difuzează în tot organismul. Pe lângă acţiunea locală de la nivelul tractusului gastrointestinal are şi acţiune sistemică La rumegătoare doza orală de albendazol este rapid absorbită din intestin (la bovine absorbţia este de aproximativ 50% din-doza orala de albendazol administrată.

Pe lângă acţiunea locală la nivelul tractusului gastrointestinal, albendazolul se absoarbe în proporţie de 50% , se distribuie în tot organismul şi are acţiune sistemică.

Calea principală de metabolizare a albendazolului este la nivelul ficatului, prin oxidare la nivelul grupului sulfidic se formează albendazol sulfoxid, care se oxidează şi dă naştere albendazol sulfonei şi prin dezacetilarea grupului carbamat se formează o amină. La rumegătoare 50% din doză rămâne în tractusul gastrointestinal şi se elimină prin fecale, iar 50% din doză se absoarbe şi se elimină prin urină în decursul a 9 zile de la administrare. S-a constatat că în primele 24 ore se elimină aproximativ 28% din doza administrată.

Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintă

La bovine şi ovine: se recomandă să se utilizeze pentru prevenirea şi tratamentul infestaţiilor parazitare produse de:

Nematode gastrointestinale:

Haemonchus, Ostertagia, Trichostrongylus, Nematodirus, Cooperia, Chabertia, Bunostomum, Capillaria, Tricocephalus, Ascaris ovis, Oesophagostomum, Neoascaris vitulorum.

Nematode pulmonare:

Dictyocaulus, Muellerius, Protostrongilus

Cestode:

Moniesia, Thysaniezia, Avitelina localizate ca adulte în intestin şi ca forme larvare chistice musculare, viscerale, seroase produse de Echinococcus granulosus şi Taenia saginata.

Trematode:

Fasciola, Dicrocoelium.

Contraindicatii:

Nu se administrează la animalele cu hipersensibilitate cunoscută la albendazol sau la excipienţii produsului. Nu se administrează la femelele care se află în prima lună de gestaţie.

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă

Trebuie evitate următoarele practici ce determină creşterea riscului dezvoltării rezistenţei şi pot determina în final ineficienţa tratamentului:

- administrarea prea frecventă şi pe o perioadă îndelungată a antihelminticelor din aceeaşi clasă;

- subdozarea, ca urmare a aprecierii eronate a greutăţii animalelor, administrarea eronată a produsului sau lipsa calibrării dispozitivului de dozat (dacă există).

Cazurile clinice, suspectate de rezistenţă la antihelminitice, trebuie investigate utilizând teste corespunzătoare (de ex. Testul de reducere a numărului de ouă din fecale). Acolo unde rezultatele testelor sugererează o rezistenţă la un anumit antihelmintic, se va utiliza un antihelmintic aparţinând unei alte clase farmacologice şi care are un alt mecanism de acţiune Este recomandabil ca dehelmintizările să se iniţieze după efectuarea examenele, coproparazitologice, coroborate cu examenele clinice. Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informaţiilor epidemiologice locale (fermă, regiune).

Precauţii speciale pentru utilizare

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Se va acorda atenţie la modul de administrare prin breuvaj pentru a evita accidentele (înecare, pneumonie ab-ingestis etc). Produsul trebuie agitat înainte de administrare.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul la animale

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la benzimidazoli sau la excipienţii produsului trebuie să evite contactul cu produsul. Pentru a preîntâmpina orice efecte neplăcute, la manipularea produsului, se recomandă purtarea mănuşilor din cauciuc şi a ochelarilor de protecţie. În caz de ingestie accidentală a produsului sau dacă apar simptome caracterizate prin pruni cutanat sau iritaţii ale pielii adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i prospectul produsului sau eticheta. Manifestările serioase, de tipul: umflarea feţei, buzelor sau pleoapelor însoţite de dificultăţi ale respiraţiei, necesită asistenţă medicală de urgenţă.

Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate)

Nu sunt.

Utilizare în perioada de gestaţie şi lactaţie sau în perioada de ouat

Nu se administrează în prima perioadă a gestaţiei.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

Nu se cunosc.

Cantităţi de administrat şi calea de administrare

Pentru a administra doza corectă, greutatea corporală trebuie determinată cât mai exact; se va verifica, de asemenea, precizia instrumentului de dozat.

La bovine şi ovine se administrează pe cale orală, ca breuvaj, cu pistolul dozator sau cu seringa astfel:

Nematode gastrointestinale: Haemonchus, Ostertagia, Trichostrongylus, Nematodirus, Cooperia, Chabertia, Bunostomum, Oesophagostomum, Capillaria, Tricocephalus, Ascartis ovis, Neoascaris vitulorum

Cestode: Moniesia, Thysaniezia, Avitelina localizate ca adulte în intestin şi în formele larvare chistice musculare, viscerale, seroase produse de Echinococcus granulosus şi Taenia saginata.Nematode pulmonare (Dictyocaulus)

6-12ml /40kg

Nematode pulmonare (Muellerius, Protostrongilus)

Trematode (Fasciola, Dicrocoelium)

12-16 ml/40kg

În scop profilactic se fac 3-4 administrări/an: înainte de ieşire la păşunat, în lunile iulie şi septembrie şi după intrare în stabulaţie.

Dacă se intenţionează tratarea animalelor prin administrare masală în loc de administrare individuală, animalele vor trebui grupate in în funcţie de greutatea lor, iar doza se va calcula cât mai exact pentru a se evita sub- sau supra-dozarea produsului.

Incompatibilităţi

Nu se cunosc.

Termen de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar asa cum este ambalat pentru vanzare: 2 ani

Perioda de valabilitate a produsului medicinal veterinar după prima deschidere a ambalajului primar: 28 de zile.

Precauţii speciale pentru depozitare

Produsul VERMICID 2,5 se păstrează în ambalajul original, la temperatura camerei (15- 25°C), ferit de umiditate şi lumina solară directă. A se feri de îngheţ.

Natura şi compoziţia ambalajului primar

Flacoane din polietilena de inalta densitate de 100 ml, 500 ml, 1 litru, bidoane din polietilena de inalta densitate de 2,5 litri, 5 litri, 10 litri, 20 litri.

Pentru orice informaţii referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului autorizaţiei de comercializare.

DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE:

SC DELOS IMPEX ’96 SRL, Str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr. 81, Otopeni, jud. Ilfov Tel: 0372.714.433, Fax: 0372.871.445. e-mail: delosmedica@yahoo.com

Distribuitor:

S.C. Advance Vet S.R.L. Cluj Napoca, pta 1 Mai nr 1-3, Incinta Carbochim, tel 0264-437407 “Partenerul medicilor veterinari”

Numarul autorizatiei de comercializare

110145

Partenerul medicilor veterinari si al crescatorilor de animale.
 
medicamente veterinare  | 2009
powered by EMERiGOS
web design oradea