Vermitan 10%

Antiparazitare - Vermitan 10%

compozitie: Albendazol

specii tinta: bovine, ovine si caprine

Prezentare Cod produs Pret
Vermitan 10% 1l 81.00 RON

Compoziţia calitativă şi cantitativă

1 ml produs conţine:

Substanţă activă :

Albendazol 100 mg

Excipient (excipienţi):

Acool benzilic 10 mg

tween (polisorbat) 85, carbomer (carbopol) 940, etilglicol, hidroxid de sodiu, apă purificată.

Forma farmaceutică

Suspensie orală. Suspensie de culoare albã ,omogenă după agitare.

Specii ţintă

Bovine, ovine, caprine, rumegătoare sălbatice.

Proprietăţi farmacodinamice

Proprietăţi farmacodinamice

Albendazolul este un derivat benzimidazolic cu un spectru de activitate foarte larg. Este eficient împotriva trematodelor, cestodelor şi nematodelor.

Albendazolul este eficient împotriva protostrongililor pulmonari, helminţi care pot supravieţui efectului altor antihelmintice, cât şi împotriva ostertagiilor de tip I (de vară) cît şi celor de tip II (de iarnă). Pe lângă distrugerea nematodelor mature, albendazolul este eficient şi împotriva stadiilor imature prezente în lumenul tractului gastro-intestinal cît şi împotriva celor de la nivel pulmonar.

Este eficient împotriva larvelor de stadiu 4 implantate la nivelul membranei mucoase (denumite larve hipobiotice) care au un rol important în epizootologia nematodozelor. Produsul are un efect ovocid împiedicând ouălele prezente în materiile fecale eliminate in mediu, să se dezvolte ulterior.

Vermitan 10% este eficient şi împotriva stadiului adult al Fasciola hepatica.

Particularităţi farmacocinetice

Albendazolul este puţin hidrosolubil. Această proprietate reprezintă un factor important în biodisponibilitatea acestei molecule. La rumegătoare rumenul reprezintă principalul loc de absorbţie. După administrarea orală, albendazolul este depozitat în principal în rumen şi rămâne aici timp de 3-4 zile, rumenul acţionând ca un rezervor de albendazol nedizolvat, asigurând o solubilizare graduală a moleculei. Este absorbit din tractul gastrointestinal, apoi este metabolizat rapid şi extensiv prin sulfoxidare în cei doi metaboliţi principali ai săi: ABZ-sulfoxid şi ABZ-sulfon. Metaboliţii sunt excretaţi Ia nivelul aparatului urinar. Studiile efectuate privind metabolismului albendazolului a permis identificarea a 9 metaboliţi urinari, toţi fiind sulfoxizi sau sulfone. Dintre aceştia ABZ-sulfoxid şi ABZ-sulfon sunt dominanţi: 13,2% din doza administrată este eliminată ca ABZ-sulfoxid şi 1,8% ca ABZ-sulfon. La ovine şi bovine majoritatea metaboliţilor sunt eliminaţi după 72 de ore

Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintă

Produsul este recomandat la bovine, ovine, caprine, rumegătoare sălbatice în prevenirea (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat) şi tratamentul nematodozelor gastrointestinale şi pulmonare, a trematodozelor şi cestodozelor determinate de paraziţi sensibili la acţiunea albendendazolului :

Ovine, caprine:

infestaţiile cu nematode (forme adulte şi larvare):

Trichostrongylides (Haemonchus contortus, Ostertagia circumcinta, Ostertagia trifarcata, Nematodirus spathiger, Marshallagia marshalli, Cooperia spp, Thrichostrongylus colubriformis)

Chabertia Ovina, Gaigeria pachyscelis, Bunostomum spp., Oesophagostomum columbianum, Dictyocaulus filarial, Protostrongylidae spp

infestaţiile cu cestode: Moniezia spp.

infestaţiile cu trematode (forme adulte): Fasciola hepatica, Dicrocelium dendriticum

Bovine:

infestaţiile cu nematode (forme adulte şi larvare):

Trichostrongylides (Haemonchus contortus, Ostertagia ostertagi, Ostertagia type II, Nematodirus spathiger, Thrichostrongylus colubriformis, Trichostrongylus axei, Cooperia punctate, Cooperia oncophora)

Strongyloides papillosus, Buonostomum phlebetomum, Oesophagostomum radiatum, Dictyocaulus viviparus

Toxocara vitulorum.

infestaţiile cu cestode : Moniezia spp.

infestaţiile cu trematode (forme adulte): Fasciola hepatica.

Rumegătoare sălbatice:

infestaţii le cu nematode :

Trichostrongyles spp., Dictyocaulus viviparous, Varestongylus sagittatus, Elaphostrongylus cervi

infestaţiile cu cestode: Moniezia benedeni

Contraindicaţii

Nu se administrează la animale cu hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă

Ar trebui să fie luate măsuri pentru a se evita următoarele practici, deoarece acestea conduc la creşterea riscului de dezvoltare a rezistenţei şi ar putea duce în cele din urmă la un tratament ineficient:

Utilizarea prea frecventă şi repetată de antihelmintice din aceeaşi clasă, pe o perioadă îndelungată de timp.

Subdozarea care se poate datora subestimării greutăţii corporale sau administrarea deficitară a produsului sau necalibrarea aparatului de dozat. Suspiciunile de cazuri clinice cu rezistenţă la antihelmintice ar trebui să fie investigate în continuare cu ajutorul testelor (de exemplu, testul de reducere a numărului de ouă din fecale). In cazul în care rezultatele testelor sugerează o rezistenţă puternică faţă de un anumit antihelmintic, ar trebui sã fie utilizat un antihelmintic aparţinând altei clase farmacologice şi având un mod de acţiune diferit.

Precauţii speciale pentru utilizare

Precauţii speciale pentru utilizarea la animale

Animalele aflate în prima treime a gestaţiei nu trebuie tratate cu Vermitan 10%.

Agitaţi bine flaconul înainte de utilizare.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul la animale

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la benzimodazoli trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar. În cazul contactului accidental cu pielea, clătiţi cu multă apă, iar în caz de ingestie accidental solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta. Femeile însărcinate trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar. După administrarea produsului se recomandă spălarea mâinilor.

Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate)

Nu s-au raportat.

Utilizarea în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat

Animalele aflate în prima treime a gestaţiei nu trebuie tratate cu Vermitan 10%.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

Nu se cunosc.

Cantităţi de administrat şi calea de administrare

Produsul se administrează oral, astfel:

Bovine:

Doza generală : 7,5 ml/100 kg greutate corporală (7,5 mg albendazol/kg greutate corporală).

Pentru un tratament suplimentar împotriva formelor adulte de trematode şi a formelor de iarnă de Ostertagia spp., doza va fi de 10 ml/100 kg greutate corporală (10 mg albendazol/ kg greutate corporală).

Caprine, ovine:

Doza generală : 0,5 ml/10 kg greutate corporală (5 mg albendazol/kg greutate corporală).

Pentru tratamentul împotriva formelor adulte de trematode şi a infestaţiei cu Protostrongyloidae spp., doza va fi de 0,75 ml/10 kg greutate corporală ( 7,5 mg albendazol/ kg greutate corporală).

Rumegătoare sălbatice:

7-10 ml/100 kg greutate corporală (7 -10 mg albendazol/kg greutate corporală)

Pentru a se asigura o administrare corectă a dozei terapeutice trebuie să se determine greutatea corporală a animalului cât mai precis.Când se tratează mai multe animale o dată acestea trebuie grupate în funcţie de greutatea lor şi doza adaptată corespunzător, pentru a se evita sub- sau supradozarea.

Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz

Datorită toxicităţii reduse la mamifere, albendazolul nu are efecte secundare, chiar la admmţşţfa.rea de doze de 3-5 ori mai mari decât doza terapeutică

Timp de aşteptare

Carne şi organe: 9 zile; Lapte: 84 ore (7 mulsori)

Incompatibilităţi

Nu se cunosc.

Perioada de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani. Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.

Precauţii speciale pentru depozitare

A se păstra în ambalajul original. A se proteja de lumina. A nu se păstră la o temperatura mai mare de 25°C.

Natura şi compoziţia ambalajului primar

Flacoane din polietilenă de înalta densitate de 1 litru şi 5 litri inchise eu capac de siguranţa din poliropilena

Deţinătorul autorizaţiei de comercializare:

CEVA Sante Animale, Z.I de la Ballastiere, BP 126, 33501 Libourne Cedex, Franta.

Producător responsabil cu eliberarea seriilor:

Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. 1107, Budapest, Szallas u.5, Ungaria

Pentru orice informaţii referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului autorizaţiei de comercializare:

Ceva Sante Animale Romania, Str. Chindiei nr.5, sector 4, Bucureşti, Romania

Distribuitor:

S.C. Advance Vet S.R.L. Cluj Napoca, pta 1 Mai nr 1-3, Incinta Carbochim, tel 0264-437407 “Partenerul medicilor veterinari”

Numarul autorizatiei de comercializare

120245

Partenerul medicilor veterinari si al crescatorilor de animale.
 
medicamente veterinare  | 2009
powered by EMERiGOS
web design oradea