Dectospot

Antiparazitare - Dectospot

compozitie: Deltamethrin

specii tinta: bovine, ovine si caprine

Prezentare Cod produs Pret
Dectospot. 1000 ml 0.00 RON
Dectospot. 2500 ml 0.00 RON

Dectospot 10 mg/ml soluţie pour-on pentru bovine şi ovine

Compoziţia calitativă şi cantitativă

Fiecare 1 ml conţine:

Substanţă activă:

Deltametrin 10,0 mg

Excipienţi:

Trigliceride cu lanţ mediu

Proprietăţi farmacologice

Codul veterinar ATC: QP53AC11

Grupa farmacoterapeutică: Ectoparaziticide, insecticide şi repelenţi. Piretrine şi piretroide.

Proprietăţi farmacodinamice

Molecula de deltametrin aparţine familiei piretroidelor sintetice. Se caracterizează prin activitate insecticidă şi acaricidă, acţionând prin alterarea permeabilităţii moleculelor canalelor de sodiu cauzând o stare de hiperexcitare, urmată de paralizie (efect de knockdown), cu tremor şi moartea parazitilor. Două mecanisme fiziologice contribuie probabil la rezistenţa la deltametrin: mutaţia ţintei moleculare a deltametrinului sau selectia genomica pentru expresia crescută a oxidazei mitocondriale si a enzimelor din grupa esterazelor

Particularităţi farmacocinetice

După aplicarea cutanată, deltametrinul este uşor absorbit prin pielea bovinelor şi ovinelor. Piretroidele sunt metabolizate pe căi oxidative şi neurotoxice. Principala cale de excreţie a cantităţii absorbite la animalele ţintă este prin fecale.

Proprietăţi referitoare la mediul înconjurător

Deltametrinul are potenţialul de a afecta în mod advers organismele non-ţintă, atât cele acvatice, cât şi cele din bălegar. După tratament, excreţia de niveluri potenţial toxice de deltametrin poate avea loc pe o perioadă de 4 săptămâni. Fecalele care conţin deltametrin, excretate pe păşune de animalele tratate, pot reduce abundenţa organismelor care se hrănesc cu bălegar, ceea ce poate afecta degradarea acestuia. Deltametrinul este foarte toxic pentru fauna din bălegar, organismele acvatice şi albinele melifere, este persistent în soluri şi se poate acumula în sedimente.

Specii ţintă

Bovine şi ovine

Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintă

Prevenirea şi tratamentul infestărilor cu următorii paraziţi externi:

La bovine:

Pentru tratamentul şi prevenirea infestărilor cu păduchi hematofagi şi malofagi, inclusiv Bovicola bovis, Solenopotes capillatus, Linognathus vituli şi Haematopinus eurysternus. De asemenea, este de ajutor în tratamentul şi prevenirea infestărilor atât cu muşte care înţeapă, cât şi cu muşte care sunt iritante, incluzând Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, speciile Musca şi Hydrotaea irritans.

La ovine:

Pentru tratamentul şi prevenirea infestărilor cu căpuşe Ixodes ricinus şi cu păduchi (Linognathus ovillus, Bovicola ovis), Melophagus ovinus, şi a infestărilor existente cu muşte de came (de obicei specii de Lucilia spp.).

La miei:

Pentru tratamentul şi prevenirea infestărilor cu căpuşe Ixodes ricinus şi păduchi Bovicola ovis.

Contraindicaţii

Nu se utilizează la animale bolnave sau convalescente.

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

Utilizarea neconformă cu indicaţiile din eticheta produsului la specii care nu sunt vizate, respectiv câini şi pisici, poate determina apariţia de semne neurologice toxice (ataxie, convulsii, tremor), semne digestive (hipersalivaţie, vomă) şi poate fi fatală.

Nu se utilizează la animale cu leziuni extinse ale pielii.

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă

Produsul va reduce numărul de muşte care stau direct pe animal, însă nu se anticipează că va elimina toate muştele din fermă. Rezistenţa la deltametrin este recunoscută şi prin urmare utilizarea strategică a produsului trebuie să aibă la bază informaţii epidemiologice locale şi regionale cu privire la sensibilitatea paraziţilor. Se recomandă ca produsul să fie utilizat în asociere cu alte metode de gestionare a dăunătorilor. Trebuie evitate următoarele practici deoarece acestea cresc riscul de dezvoltare a rezistenţei şi pot conduce în cele din urmă la o terapie ineficace:

utilizarea prea frecventă şi repetată a ectoparaziticidelor din aceeaşi clasă pe o perioadă extinsă de timp;

subdozarea, care se poate datora subestimării greutăţii corporale, administrării incorecte a produsului sau lipsei de calibrare a dispozitivului de dozare.

Au fost raportate cazuri de rezistenţă la deltametrin la muştele care înţeapă sau care sunt iritante la bovine şi la păduchi la ovine. Pentru a evita rezistenţa produsul trebuie utilizat numai în cazul în care sensibilitatea populaţiei locale de muşte la substanţa activă este sigură.

Precauţii speciale pentru utilizare

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Produsul medicinal veterinar este numai pentru uz extern.

Se va evita contactul cu ochii şi membranele mucoase deoarece deltametrinul este iritant.

Trebuie avută grijă ca animalele să nu lingă produsul după administrarea acestuia. Se va evita utilizarea produsului pe caniculă şi se vor lua măsurile necesare ca animalele să aibă acces adecvat la apă.

Produsul medicinal veterinar se va administra numai pe pielea intactă deoarece absorbţia prin leziuni extinse ale pielii poate duce la toxicitate. Cu toate acestea, pot să apară semne de iritaţie locală după tratament deoarece pielea poate fi deja afectată de infestare.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre componente trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

Trebuie purtat echipament de protecţie personal constând din şorţ şi cizme impermeabile şi mănuşi impermeabile atunci când se aplică produsul medicinal veterinar sau la manipularea animalelor tratate recent.

Scoateţi imediat îmbrăcămintea puternic contaminată şi spălaţi-o înainte de reutilizare.

Spălaţi imediat stropii ajunşi pe piele cu săpun şi apă din abundenţă.

Spălaţi-vă mâinile şi pielea expusă după manipularea acestui produs.

In caz de contact cu ochii, clătiţi imediat din abundenţă cu apă curată de la robinet şi solicitaţi sfatul medicului.

In caz de ingerare accidentală, clătiţi imediat gura cu multă apă şi solicitaţi sfatul medicului şi prezentaţi-i acestuia prospectul produsului sau eticheta.

Nu fumaţi şi nu consumaţi alimente sau băuturi pe durata manipulării produsului.

Acest produs conţine deltametrin care poate produce furnicături, mâncărime şi pete roşii pe pielea expusă. Dacă nu vă simţiţi bine după ce aţi lucrat cu acest produs, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi-i acestuia prospectul produsului sau eticheta.

Alte precauţii

Deltametrinul este foarte toxic pentru fauna din bălegar, organismele acvatice şi albinele melifere, este persistent în soluri şi se poate acumula în sedimente. Riscul pentru ecosistemele acvatice şi fauna din bălegar poate fi redus prin evitarea utilizării prea frecvente şi repetate a deltametrinului (şi a altor piretroide sintetice) la bovine şi ovine, de ex. prin utilizarea unui singur tratament pe an, pe aceeaşi păşune. Riscul pentru ecosistemele acvatice poate fi redus şi mai mult prin împiedicarea intrării animalelor tratate în cursuri de apă timp de o oră după tratament.

Utilizare în perioada de gestaţie sau lactaţie

Siguranţa produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata gestaţiei şi lactaţiei.

Studiile de laborator efectuate pe şobolani şi iepuri nu au demonstrat efecte teratogene.

Se utilizează numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar responsabil.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

Nu utilizaţi cu niciun alt insecticid sau acaricid. Toxicitatea deltametrinului creşte mai ales în combinaţie cu compuşii organofosforici.

Cantităţi de administrat şi calea de administrare

Utilizare pour-on.

Doză:

Bovine: 100 mg deltametrin pe animal, ceea ce corespunde cu 10 ml produs.

Ovine: 50 mg deltametrin pe animal, ceea ce corespunde cu 5 ml produs.

Produsul trebuie aplicat nediluat între omoplaţii animalului, de-a lungul liniei mediane a spatelui.

Pentru tratamentul şi prevenirea infestărilor cu căpuşe, Melophagus ovinus şi păduchi la ovine, se va despărţi lâna şi se va aplica produsul pe pielea animalului. Pentru o eficacitate maximă, este recomandabil să:

trataţi la scurt timp după tundere (animale cu lână scurtă);

Durata protecţiei împotriva muştelor este de 4 - 6 săptămâni.

Păduchi la bovine: în general, o singură aplicare va eradica toţi păduchii. Eliminarea păduchilor poate dura 4-5 săptămâni, timp în care păduchii ies din ouă şi sunt omorâţi. Un numar foarte mic de păduchi pot supravieţui pe câteva animale.

Melophagus ovinus si păduchi la ovine: O singură aplicare va reduce incidenţa infestărilor cu păduchi malofagi sau Melophagus ovimis pe o perioadă de 4 - 6 săptămâni după tratament.

Nu a fost investigată influenţa vremii asupra perioadei de eficacitate.

Durata perioadei de prevenire a infestărilor cu specii de Musca spp.poate varia.

Produsul trebuie aplicat folosind un dispozitiv de aplicare corespunzător:

pentru formele de prezentare de 250 ml şi 500 ml se foloseşte un rezervor gradat ataşat la flacon;

pentru formele de prezentare de 1 litru şi 2,5 litri se recomandă folosirea unui aplicator corespunzător. Un aplicator corespunzător trebuie să respecte următoarele specificaţii: să elibereze doze de 5 ml şi 10 ml; să fie prevăzut cu un furtun flexibil cu diametrul intern cuprins între 6 mm şi 12 mm.

Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz

Unele reacţii adverse au fost observate în caz supradozare. Acestea includ parestezie şi iritaţie la bovine, precum şi urinare intermitentă sau senzaţia de urinare la mieii mici. Aceste simptome s-au dovedit a fi uşoare, tranzitorii şi dispar fără tratament.

Timp de aşteptare

Bovine

Came şi organe: 18 zile Lapte: zero ore

Ovine

Came şi organe: 35 zile Lapte: 24 ore

Ca urmare a riscului semnificativ de contaminare încrucişată a animalelor netratate cu acest produs prin lingere, animalele tratate trebuie ţinute separat de animalele netratate pe tot parcursul timpului de aşteptare maxim. Nerespectarea acestei recomandări poate duce la apariţia de reziduuri în animalele netratate.

Incompatibilităţi

Nu se cunosc.

Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani. Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.

Precauţii speciale pentru depozitare

A se păstra în poziţie verticală în ambalajul original.

Păstraţi flaconul în ambalajul exterior de carton pentru a fi ferit de lumină. A se păstra departe de alimente, băuturi şi de hrana pentru animale.

Natura şi compoziţia ambalajului primar

Recipiente din polietilenă de înaltă densitate de 250 ml şi 500 ml, cu dozator cu gât dublu, cană de calibrare gradată intern, şi capac cu filet din polipropilenă sigilat la cald.

Recipiente cu fund plat din polietilenă de înaltă densitate de 1 litru şi 2,5 litri, cu sistem de închidere din polipropilenă şi material de umplutură sigilat la cald prin inducţie. Formele de prezentare de 1 litru şi 2,5 litri sunt prevăzute cu capac şurub cu supapă.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

Precautii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a celor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

Produsul nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă, datorită pericolului pentru peşti şi alte organisme acvatice. Nu contaminaţi apele de suprafaţă sau canalele cu produsul sau cu ambalajul acestuia. S-a demonstrat că deltametrinul persistă în sol.

Deţinătorul autorizaţiei de comercializare

Cross Vetpharm Group Ltd. Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24 Irlanda

Distribuitor:

S.C. Advance Vet S.R.L. Cluj Napoca, pta 1 Mai nr 1-3, Incinta Carbochim, tel 0264-437407 “Partenerul medicilor veterinari”

Numărul autorizaţiei de comercializare

160152

Partenerul medicilor veterinari si al crescatorilor de animale.
 
medicamente veterinare  | 2009
powered by EMERiGOS
web design oradea