Gonasyl

Reproductie - Gonasyl

compozitie: Gonadorelina

specii tinta: bovine

Prezentare Cod produs Pret
Gonasyl 20 ml 89.00 RON

Compoziţia calitativă şi cantitativă

1 ml produs conţine:

Substanţă activă :

Gonadorelina (acetat de Gonadorelina) 50 μg

Excipient (excipienţi):

Benzil alcool 0,9 g

Fosfat monobazic de potasiu 0,8 g

Fosfat dibazic de potasiu 0,2 g

Clorura de sodiu 0,747 g

Apa pentru injectii s.q.f. 1 ml

Forma farmaceutică

Soluţie injectabilă. Soluţie clară şi transparentă.

Specii ţintă:

Bovine (vaci)

Proprietăţi farmacodinamice

Gonasyl este un preparat farmaceutic pe bază de Gonadorelină sub forma unei soluţii injectabile.

Gonadorelina sau GnRH (factorul eliberator de gonadotropină) este structural o decapeptidă iar funcţional este identică cu neuro-hormonul endogen, sintetizat de hipotalamus, care controlează şi coordonează secvenţa hormonală, care este baza ciclului estral. Ea stimulează eliberarea de către adenohipofiză de Gonadotropinc hipofizare FSH şi LH.

Administrarea parenterală de Gonadorelină la bovine este indicată în patologiile aparatului reproducător datorate alterării producţiei endogene de GnRH şi pentru îmbunătăţirea funcţiei de reproducere la animalele sănătoase şi de reproducţie

Particularităţi farmacocinetice

După injectarea intramusculară, produsul este absorbit rapid, cu un timp de înjumătăţire în plasmă de 20 minute. O creştere a nivelului hormonilor luteolitici este detectată la 30 minute de la administrare. Acest fapt evidenţiază distribuţia rapidă către adenohipofiză.

Calea principală de eliminare este cea renală. Peptidele şi aminoacizii farmacologic inactivaţi sunt eliminaţi prin urină.

Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintă

Bovine (Vaci):

Tratamentul chistilor foliculari ovarieni.

Îmbunãtãţtirea ratei de concepţie după inseminare.

Contraindicaţii

Nu se cunosc.

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă

Nu există.

Precauţii speciale pentru utilizare

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Nu este cazul.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Femeile gravide sau femeile care folosesc contraceptive trebuie sã manipuleze cu grijã acest produs.

Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate)

Nu se cunosc.

Utilizarc în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat

ModţiSnl nu este recomandat a fi administrat la animalele geslante. Produsul poate fi folosit in ieri#aâa de lactatie.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

Nu se cunosc.

Cantităţi de administrat şi calea de administrare

Injecţie intramusculară.

Tratamentul chistilor foliculari ovarieni: 2-3 ml/animal (echivalent la 100-150 μg GnRH/animal). Dacă este necesar, tratamentul poate fi repetat la un interval de 1-2 săptămâni.

Imbunatatirea ratei de concepţie după inseminare: 2ml/animal (echivalent la 100 μg GnRH/animal). Tratamentul trebuie administrat în acelaşi timp cu inseminarea artificială şi/sau la 12 zile după aceasta.

Supradozare (simptomc, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz

Datorită marjei mari oferite de substanţa activă, în urma supradozârii nu a fost detectat nici un semn de toxicitate.

Timp de aşteptare

Carne: 0 zile.

Lapte: 0 zile.

Incompatibilităţi

Nu se cunosc.

Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru a vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: l lună.

Precauţii speciale pentru depozitare

A sc păstra la temperatură mai mica de 25 °C. A se proteja de lumină.

Natura şi compoziţia ambalajului primar

Flacoane din sticla de tip II cu dop de cauciuc bromobutil prevazut cu siguranta din aluminiu continand 2, 6, 10, 15, 20, 50, 100 si 250 ml de produs.

Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

Producator: Laboratorios Syva, av Parroco Pablo Diez 49-57, 24010 Leon Spain

Partenerul medicilor veterinari si al crescatorilor de animale.
 
medicamente veterinare  | 2009
powered by EMERiGOS
web design oradea