Veterelin

Reproductie - Veterelin

compozitie: Buserelin acetat

specii tinta: cabaline, bovine, suine, iepuri

Prezentare Cod produs Pret
Veterelin 10 ml 49.00 RON

Gonadorelină sintetică (Gn-Rh) injectabilă

Descriere

Veterelin se prezintă sub forma unui flacon ce conţine o soluţie injectabilă, limpede, transparentă.

Compoziţie

1 ml conţine 0,0042 acetat de buserelin şi 10 mg alcool benzilic.

Indicaţii

Tulburări de fertilitate de origine ovariană, îmbunătăţirea ratei de fecunditate la vaci, iepe şi iepuroaice.

Vacă

Tratamentul chiştilor foliculari:

nu este necesară enucleerea chiştilor. La 8 zile de la administrare chiştii răspund la tratament. Chiştii ajung la dehiscenţă, sau continuă să se luteinizeze până la transformarea în corp galben, reuşita tratamentului constatându-se după 10-14 zile. După 20 zile de la tratament animalele revin la estru şi pot fi însămânţate artificial sau montate. Pentru îmbunătăţirea fecundităţii se recomandă un tratament suplimentar cu 2,5 ml Veterelin.

Anestru, fără manifestarea ciclurilor:

după 10-12 zile de la tratament se va efectua un control privind apariţia estrului. Tratamentul se repetă dacă nu se constată funcţionalitatea ovarului. Nu se recomandă dacă se depistează un corp galben fără manifestarea semnelor exterioare ale estrului.

Întârzierea dehiscenţei ovariene şi atrezia foliculară: pot fi tratate în momentul însămânţării artificiale/montei sau cu 6 ore înainte. Ovulaţia se va declanşa în următoarele 24 ore.

Ameliorarea ratei de fecundare:

administrarea în momentul însămânţării sau cu 6 ore înainte.

Profilaxia tulburărilor de fertilitate: dacă se administrează între a 10-a şi a 14-a zi post-partum, după mai puţin de 24 ore se va declanşa ovulaţia. Tratamentul conduce la reluarea ciclului estral fiziologic şi reduce incidenţa apariţiei ovarelor chistice.

Iepe

Tratamentul chiştilor foliculari:

un singur tratament este suficient. Dacă după 10-14 zile nu se constată un răspuns favorabil care să se manifeste prin involuţia chiştilor şi prin remiterea stării de estru prelungit sau permanent, tratamentul se repetă.

Inducerea ovulaţiei:

se administrează în a 2-a sau în a 3-a zi de estru la iepele cu ciclu de călduri scurt şi în a 7-a sau în a 8-a zi de estru la cele cu ciclu lung. Ovulaţia se va produce după 24-36 ore de la tratament.

Iepuroaică

Ameliorarea ratei de concepţie:

în momentul montei sau al însămânţării artificiale.

Ameliorarea fertilităţii post-partum: imediat după 24 ore de la parturiţie.

La suine (scrofite nulipare):

Inducerea ovulaţiei după sincronizarea estrului cu un analog progestagen (altrenogest) pentru a efectua o singură inseminare artificială.

Mod de acţiune

Acetatul de buserelin este un releasing-hormon identic hormonului natural de eliberare a gonadotropilor. De aceea, Veterelin exercită o acţiune identică cu a a Gn-Rh-ului endogen: GnRH controlează producţia şi secreţia hormonului luteinizant (LH) şi a hormonului de stimulare foliculară (FSH) de către lobul anterior al hipofizei. Administrarea de Veterelin determină în scurt timp eliberarea simultană de LH şi FSH. Atât LH cât şi FSH exercită un efect direct asupra ovarului. FSH stimulează dezvoltarea foliculară iar LH induce ovulaţia şi luteinizarea.

Administrare si dozaj:

Vaci

Inducerea ovulaţiei la vaci cu un folicul dominant 0,01mg Buserelin (2,5 ml veterelin)

Sincronizarea estrului şi inducerea ovulaţiei dacă se utilizează astfel: administrare de buserelin (Ziua 0), urmată de tratament cu PGF2alfa după 7 zile(Ziua 7) şi un alt tratament cu buserelin după 9 zile (Ziua 9) 0,01mg Buserelin (2,5 ml Veterelin)

Tratamentul chisturilor ovariene foliculare 0,02mg Buserelin (5 ml Receptal)

Iepe

Inducerea ovulaţiei la iepele aflate la estru, dacă se administrează repetat la intervale de 12 ore 0,02-0,04mg Buserelin (5-10 ml Veterelin)

Ameliorarea ratei de gestaţie dacă se administrează la 8-12 zile de la monta naturală / inseminarea artificiala 0,02-0,04 mg Buserelin (5-10 ml Veterelin)

Iepuroaică

Inducerea ovulaţiei pentru inseminare post partum si ameliorarea ratei de concepţie 0,0008 mg Buserelin (0,2 ml Veterelin)

Contraindicaţii

Nu se utilizează la animale cu hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă.

Atenţionări speciale

Tratamentul cu analog GnRH este numai simptomatic; cauzele subiacente ale unei tulburări de fertilitate nu sunt eliminate cu acest tratament.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale nu este cazul. Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale: Evitaţi contactul soluţiei injectabile cu ochii şi cu pielea. În caz de contact accidental cu ochii, clătiţi bine cu apă. În caz de contact al produsului cu pielea, spălaţi imediat zona expusă cu apă şi săpun, deoarece analogii GnRH pot fi absorbiţi prin piele.Când administraţi produsul, trebuie să aveţi grijă să evitaţi auto-injectarea accidentală, Datorită potenţialului de actiune asupra funcţiei de reproducere, femeile aflate în perioada fertilă trebuie să manipuleze produsul cu precauţie. Produsul nu trebuie administrat de femei însărcinate. În caz de auto-injectare accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.

Reacţii adverse

Nu sunt descrise.

Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat

Poate fi administrat animalelor în orice etapă a sarcinii şi lactaţiei.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune.Incompatibilitati

Nu se cunosc. Acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

Pastrare

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25 °C.A nu se congela

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar:28 zile

Timp de aşteptare

Zero zile

Producator:

LABORATORIOS CALIER, C/. Barcelones, 26 (Pla del Ramassa)LES FRANQUESES DEL VALLES, (Barcelona) SPANIA

Distribuitor:

S.C. Advance Vet S.R.L. Cluj Napoca, pta 1 Mai nr 1-3, Incinta Carbochim, tel 0264-437407 “Partenerul medicilor veterinari”

Numărul autorizaţiei de comercializare

120163

Partenerul medicilor veterinari si al crescatorilor de animale.
 
medicamente veterinare  | 2009
powered by EMERiGOS
web design oradea