Clostetan Ser

Seruri - Clostetan Ser

specii tinta: cabaline, bovine, ovine si caprine, suine, caine si pisica

Prezentare Cod produs Pret
CLOSTETAN SER 100 ml 195.00 RON
CLOSTETAN SER 20 ml 41.00 RON

Denumirea produsului medical veterinar:

SER CLOSTETAN, ser antitetanic injectabil pentru cai, vaci, oi, capre, porci, câini şi pisici, pentru imunizare pasivă împotriva tetanosului

Compoziția calitativă și cantitativă:

1 ml conţine:

Immufioserum tetanicum equinum nativum - min. 300 UI /1 ml.

Excipient:

Fenol; max. 0,5 %;

Pentru lista completă a excipienţilor, vezi secţiunea 6.1.

Forma farmaceutică:

Produs injectabil.

Particularități clinice:

Specii ţintă:

Cai, vaci, oi, capre, porci, câini şi pisici.

(începând cu vârsta de 6 luni - cai, 4 luni - vaci, 2 luni - ovine, 2 luni - caprine, 2 luni - porcine, 6 lijni - câini şi 6 luni - pisici)

Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintă:

Produsul se administrează la cai, vaci, oi, capre, porci, câini şi pisici, pentru imunizarea pasivă a animalelor în timpul intervenţiilor chirurgicale, tratării plăgilor, etc. Produsul poate fi utilizat în scop terapeutic la instalarea tetanosului.

Contraindicaţii:

Nu sunt.

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă:

Nu sunt.

Precauţii speciale pentru utilizare:

Precauţii speciale pentru utilizare la animale:

Nu se aplică.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal la animale:

A se agita conţinutul flaconului înainte de utilizare.

Produsul trebuie adus la temperatura corpului în baie de apă cu puţin timp înainte de administrare.

Reacţii adverse:

La locul administrării poate fi observat un edem uşor care dispare spontan în trei zile. Rar pot apărea reacţii de şoc anafilactic, după administrări repetate.

Utilizare în perioada de gestaţie sau lactaţie:

Produsul poate fi utilizat în perioada de gestaţie sau lactaţie.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune:

Nu se cunosc.

Cantităţi de administrat şi calea de administrare:

Calea de administrare:

Cai, vaci, oi, capre, câini şi pisici: subcutanat, intramuscular sau intravenos.

Porci: subcutantat sau intramuscular.

Volumele mari trebuie divizate şi administrate în mai multe locuri.

Doze:

Profdactic:

Cai, vaci - 4 000 - 6 000 U! (13 - 20 ml)

Oi, capre, porci, câini, pisici - 2 000 - 3 000 UI (7 - 10 ml)

Terapeutic:

Cai, vaci - 40 000 UI (140 ml)

Oi, capre, porci, câini, pisici - 20 000 UI (70 ml)

Doza terapeutică se administrează zilnic, timp de 2 - 4 zile, în funcţie de starea de sănătate a pacientului.

Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz:

Administrarea unei doze duble nu a evidenţiat niciun efect asupra speciilor ţintă. Un volum mare de produs administrat într-un singur loc poate leza ţesuturile adiacente şi poate provoca reacţii secundare.

Timp de aşteptare:

0 zile.

Proprietăți imunologice:

Grup farmacoterapeutic: 97 Imunopreparate veterinare Codul veterinar ATC: QI05AM

Serul administrat profdactic oferă imunitate pasivă pentru 7-10 zile. în cazul utilizării terapeutice dozele sunt multiplicate, iar doza depinde de starea animalelor şi se repetă zilnic timp de 2 - 4 zile. Imunitatea pasivă durează 7-10 zile de la ultima administrare a produsului.

Produsul conţine globuline capabile să neutralizeze neurotoxina specifică, produsă de Clostridium tetani.

Particularități farmaceutice:

Lista excipienţilor:

Fenol.

Incompatibilităţi:

Nu se cunosc.

Perioadă de valabilitate:

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 24 luni.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 10 ore.

Precauţii speciale pentru depozitare:

A se păstra în condiţii de refrigerare (2 °C - 8 °C).

Natura şi compoziţia ambalajului primar:

Flacoane de sticlă x 20 ml, x 100 ml, de clasa hidrolitică II, închise cu un dop de cauciuc şi capsate cu un capac de aluminiu. Flacoanele cu vaccin sunt introduse în cutie de carton.

Ambajaje: 1 x 20 ml, 5 x 20 ml, 1 x 100 ml

Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea acestuia trebuie eliminat conform cerinţelor locale.

Deținătorul autorizației de comercializare:

Bioveta Romania srl, Str. Porţile de Fier nr. 4, ap 15, Cluj Napoca, România.

Data primei autorizări/ reînnoirii autorizației:

03.07.2013.

Partenerul medicilor veterinari si al crescatorilor de animale.
 
medicamente veterinare  | 2009
powered by EMERiGOS
web design oradea