Euthasol Vet

Anestezice - Euthasol Vet

compozitie: Pentobarbital de sodiu

specii tinta: cabaline, bovine, ovine si caprine, suine, caine si pisica

Prezentare Cod produs Pret
Euthasol Vet 100 ml 195.00 RON

Euthasol vet. 400 mg/ml, soluţie injectabilă

Compozitie

Substanţă activă:

Pentobarbital (sub formă de sare de sodiu) 362,9 mg (Echivalent cu 400 mg pentobarbital de sodiu)

Excipienţi:

Alcool benzilic (E1519) 20 mg

Patent Blue V(E131) 0,01 mg

Specii ţintă

Câini, pisici, rozătoare, iepuri, bovine, ovine, caprine, cabaline şi nurcă.

Proprietăţi farmacologice

Grupa farmacoterapeutică: barbiturice

Proprietăţi farmacodinamice

Pentobarbitalul de, sodiu este un derivat oxibarbiturat de acid barbituric. Barbituricele deprima întregul sistem nervos central, dar, cantitativ, diverse zone sunt afectate în mod diferit fiind un produs hipnotic şi sedativ puternic. Efectul imediat este starea de inconştienţă şi de anestezie profundă, urmată la doze mari, de, depresia rapidă a centrului respirator. Oprirea respiraţiei şi încetarea rapidă a acţiunii inimii conduce la moartea rapidă.

Particularităţi farmacocinetice

Când este injectat în fluxul sangvin, barbituricele ionizează, gradul de ionizare depinde de constanta de disociere a agentului şi pH-ul sângelui. Barbiturice se leagă cu proteinele plasmatice, formând un echilibru de substanţă legată şi liberă în sângele circulant. Penetrarea celulară poate avea loc doar cu formula nedisociată. După penetrarea celulei, disocierea apare din nou şi are loc legarea substanţei de organitele intracelulare. Nu au fost descrise modificări ale ţesutului datorate penetrării celulare şi legării intracelulare. în general, efectele asupra ţesuturilor pot fi clasificate ca directe şi indirecte. În general, aceste efecte sunt subtile şi puţin se ştie cu privire la acestea. După utilizarea intracardiacă inconştienţa este aproape imediată şi stopul cardiac urmează în termen de 10 de secunde. După utilizare intravenoasă inconştienţa urmează în 5 -10 secunde după finalizarea administrării. Moartea urmează 5 - 30 secunde mai târziu. Intraperitoneal, eutanasia se realizează în 3 - 10 minute (din cauza depresiei centrul respirator, animalul poate fi în moarte clinică înainte de stop cardiac).

Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintă

Eutanasie

Contraindicaţii

A nu se utiliza pentru anestezie.

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă

Injectarea intravenoasă de pentobarbital are capacitatea de a provoca excitaţii în perioada de inducţie la mai multe specii de animale de aceea trebuie efectuată o sedare adecvată dacă se consideră necesar de către medicul veterinar. Trebuie luate măsuri pentru a se evita administrarea perivasculară (de exemplu, prin utilizarea unui cateter intravenos).

Calea de administrare intraperitoneală poate provoca o creştere a perioadei de apariţie a acţiunii cu un risc crescut de excitare în perioada de inducţie. Administrarea intraperitoneală trebuie să fie folosite numai în urma sedării adecvate. Trebuie luate măsuri pentru a se evita administrarea în splină sau organe / ţesuturi, cu capacitate de absorbţie redusă. Această cale de administrare este adecvată numai pentru animale mici.

Injecţia intracardiacă se foloseşte numai în cazul în care animalul este puternic sedat, inconştient sau anesteziat.

Pentru a reduce riscul de excitare în perioada de inducţie, eutanasia trebuie să fie efectuată într-o zonă liniştită.

La cabaline şi bovine, trebuie să fie utilizată premedicaţie cu un sedativ adecvat pentru a produce sedare profundă înainte de eutanasie şi o metodă alternativă de eutanasie trebui să fie disponibilă.

Precauţii speciale pentru utilizare

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Calea de administrare intravenoasă trebui să fie calea de ales şi trebuie efectuată o sedare adecvată în cazul în care se consideră necesar de către medicul veterinar. Pentru cabaline şi bovine premedicaţie este obligatorie.

În cazul în care este imposibilă administrarea intravenoasă şi doar ca urmare a sedării profunde, produsul poate fi administrat pe cale intracardiacă în toate speciile menţionate. Alternativ, numai pentru animale mici, administrarea pe cale intraperitoneală poate fi utilizată, după sedare corespunzătoare.

În caz de administrare accidentală la un animal care nu a prezentat pentru eutanasie, măsuri cum ar fi respiraţie artificială, administrarea de oxigen şi utilizarea de analepticele sunt adecvate.

Ingestia de animale eutanasiate de către alte animale poate conduce la intoxicaţie, anestezie şi chiar moarte. Barbituricele sunt de asemenea extrem de stabile la temperatura de gătit. Din cauza riscului de intoxicaţie animale eutanasiate cu produsul medicinal veterinar nu trebuie să fie hrană pentru alte animale, dar trebuie să fie eliminate în conformitate cu legislaţia naţională şi într-un mod în care alte animale nu pot avea acces la carcase.

Pentobarbital este un hipnotic şi un sedativ puternic şi astfel, potenţial toxic la om. Acesta poate fi absorbit sistemic prin piele şi prin înghiţire. O atenţie deosebită trebuie să fie acordată pentru a se evita ingestia accidentală şi auto-injectarea. în caz de auto-injectare accidentală, ingestie sau scurgerii pe piele sau în ochi, solicitaţi sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta. NU conduceţi deoarece poate apare sedare.

În caz de auto-iniectare accidentală, solicitaţi asistenţă medicală de URGENŢĂ, consiliere medicală a serviciului de otrăviri al ISU.

În caz de scurgeri pe piele, se spală pielea expusă imediat după expunere cu o cantitate mare de apă.

În caz de contact cu ochii, clătiţi imediat cu multă apă proaspătă şi cereţi sfatul medicului.

În caz de ingestie. se spală gura şi se solicită imediat asistenţă medicală.

La manipularea acestui produs trebuie să fie purtate mănuşi de protecţie impermeabile.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la pentobarbital trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar sau să administreze cu atenţie produsul.

Sfaturi pentru medic: Concentraţia de pentobarbital în acest produs este de aşa natură încât injectarea accidentală sau ingerarea de cantităţi mici de 1 ml la oamenii adulţi pot avea efecte grave asupra SNC. O doză de sodiu pentobarbital de 1g (echivajent cu 2,5 ml de produs) a fost raportată a fi fatală la oameni. Tratamentul de susţinere trebuie să fie cu terapie intensivă adecvată şi menţinerea respiraţiei.

Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate)

Spasme musculare minore pot apărea după injectare. Moartea poate fi întârziată dacă injecţia este administrat perivascular sau în organe/ţesuturi cu o capacitate de absorbţie redusă. Barbituricele pot fi iritante atunci când sunt administrate perivascular. Pentobarbitalul de sodiu are capacitatea de a provoca excitare în perioada de inducţie. Premedicatia/sedarea reduce semnificativ riscul de a avea excitare în perioada de inducţie. Foarte ocazional una sau mai multe respiraţii pot apare după stopul cardiac. În această etapă, animalul este deja în moarte clinică.

Utilizare în perioada de gestaţie sau lactaţie

Dacă eutanasia este necesară, produsul poate fi utilizat la animalele gestante sau care alăptează.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

Atunci când un animal agresiv este supus eutanasiei, este recomandată premedicaţia cu un sedativ mai uşor de administrat (pe cale orală, subcutanată sau intramusculară).

Deşi premedicaţia cu sedative poate întârzia efectul dorit al produsului ca urmare a funcţiei circulatorii scăzute acest lucru nu poate fi observat din punct de vedere clinic, deoarece substanţele depresante ale SNC (opioide, alfa 2 agonişti adrenergici, fenotiazine etc.) de asemenea pot creşte efectul pentobarbitalului.

Cantităţi de administrat şi calea de administrare

O doză de 140 mg/kg, echivalent cu 0,35 ml/kg, este considerată suficientă pentru toate căile de administrare indicate.

Calea de administrare intravenoasă este cea recomandată. În cazul în care se consideră necesar de către medicul veterinar trebuie efectuată o sedare adecvată. Pentru cabaline şi bovine premedicaţia este obligatorie. Atunci când administrarea intravenoasă este dificilă şi doar ca urmare a sedării profunde sau anesteziei, produsul poate fi administrat pe cale intracardiacă. Alternativ, numai pentru animale mici, administrarea pe cale intraperitoneală poate fi folosită, dar doar după o sedare corespunzătoare. Injectarea intravenoasă la animale de companie trebuie să fie efectuată cu o rată de injectare continuă până la pierderea cunoştinţei. La cabaline şi bovine, pentobarbitalul trebuie să fie injectat rapid. Dopul nu trebuie perforat de mai mult de 20 de ori.

Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz

Nu este cazul.

Timp de aşteptare

Trebuie luate măsuri adecvate pentru a se asigura că carcasele animalelor tr&terteftcu acest produs şi produsele secundare ale acestor animale nu trebuie să intre în lanţul alimentar şi nu sunt folosite pentru consumul uman sau animal.

Incompatibilităţi

A nu se amesteca cu alte medicamente.

Perioada de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile

Precauţii speciale pentru depozitare

A nu se congela. A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

Natura şi compoziţia ambalajului primar

Flacon din sticlă incoloră de 100 sau 250 ml, cu dop din cauciuc gri şi capsă din aluminiu.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele legislatiei locale.

Interdicţii pentru vânzare, eliberare şi/sau utilizare

„Numai pentru uz veterinar”

Se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

Firma producătoare / Eliberator serie:

ProdulabPharma BV Olanda

Deţinătorul autorizaţiei de comercializare:

Le Vet Beheer B.V. Wilgenweg 7 3421 TV Oudewater Olanda tel+31-(0)348-565858 fax+31 -(0)348-565454 e-mail: info@levetpharma.com

Distribuitor:

S.C. Advance Vet S.R.L. Cluj Napoca, pta 1 Mai nr 1-3, Incinta Carbochim, tel 0264-437407 “Partenerul medicilor veterinari”

Numărul autorizaţiei de comercializare

120336

Partenerul medicilor veterinari si al crescatorilor de animale.
 
medicamente veterinare  | 2009
powered by EMERiGOS
web design oradea